Ilmoitus YVA-kuulutuksesta

Eolus Finland Oy suunnittelee Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanketta Viitasaaren kaupungin alueelle. Hanke
muodostuu tuuli- ja aurinkovoimapuistosta ja sen tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Alueelle suunnitellaan enintään
20 tuulivoimalan kokonaisuutta ja aurinkovoimalle varataan noin 80 hehtaarin kokoinen alue. Hankkeen sähkönsiirto sijoittuu myös Keiteleen kunnan alueelle.

Alla asiaa koskeva ilmoitus

Kaupungintalon infon ja asiointipisteen sulkuajat tammi-helmikuussa 2024

Kaupungintalon puhelinvaihde sekä neuvontapiste on suljettu 25.–26.1.2024 sekä 5.2.2024 ja 8.– 9.2.2024. Puhelut ohjautuvat vastaajaan.

Asiointipiste on suljettu 23.1.2024 ja 5.2.2024. TE-palveluiden asiointipalvelu henkilö- ja yritysasiakkaille tapahtuu pääsääntöisesti Oma asiointi-verkkopalvelun kautta. Puhelimitse henkilöasiakkaat voivat ottaa yhteyttä puh. nroon 0295 025 500 (arkisin klo 9-16.15) ja työnantaja- ja yritysasiakkaat puh.nroon p. 0295 046 006 (klo 9-16.15). Lisätietoja: https://tyomarkkinatori.fi

Viitasaarella suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit vuoden 2023 syyslukukauden osalta haettavissa 29.2.2024 mennessä

Viitasaaren kaupunki tukee toistaiseksi taloudellisesti kuntalaisten Viitasaarella suoritettavia opintosuorituksia avoimessa korkeakoulussa. Tukea maksetaan maksimissaan 300 euroa/lukuvuosi siten, että tuki myönnetään lukukausittain korkeakoulun veloituksen mukaisesti, kuitenkin enintään 15 €/opintopiste ja enintään 10 suoritetun opintopisteen pohjalta.

Stipendin saamiseksi tulee seuraavien kriteerien täyttyä:

  1. Opinnot ovat Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnan olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
  2. Hakija on toimittanut virallisen opintosuoritusotteen tai opintotodistuksen, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet.
  3. Hakija on toimittanut tositteen, josta näkyy kurssimaksu (kopio laskusta tai verkkopankkimaksusta).
  4. Hakijan kotikunta on ollut Viitasaari 31.12.2022.

Korvausta syyslukukauden 2023 osalta on haettava 29.2.2024 mennessä. Haku tapahtuu lomakkeella, joka on saatavilla kaupungintalon neuvonnasta tai Asiointipisteestä, Osaamiskeskus Lennättimestä sekä kaupungin ja Lennättimen verkkosivuilta.

Hakemus osoitetaan Viitasaaren kaupunki/hallintopalvelut ja toimitetaan postin kautta osoitteella: Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköpostitse osoitteella: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi, viitteeksi: Avointen korkeakouluopintojen stipendi.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa oppilaitoksen virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus sekä tosite maksusta.