Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä kasvussa Viitasaarella – Uudet tilat remontoidaan keskustaan

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on kasvanut Viitasaarella viime vuosina merkittävästi. Viimeisen vuoden aikana Viitasaarella on varhaiskasvatusryhmiä kasvatettu yhteensä noin 20 paikalla. Perhekahvilan kohtaamispaikka Perhetuvassa käynnistyy elokuussa avoin varhaiskasvatus, jonne ilmoittautuminen on käynnissä.

Tulevana muutoksena varhaiskasvatuksessa on 21-paikkaisen varhaiskasvatusryhmän perustaminen keskustaan, seurakuntatalon yhteydessä oleviin liiketiloihin. Kaupunginvaltuuston maanantaina 4. heinäkuuta tekemän päätöksen myötä tilat remontoidaan ja sisustetaan varhaiskasvatukseen sopivaksi. Samalla pihaan tehdään myös uusi leikkialue, jonka turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota sijainnin vuoksi.

Varhaiskasvatusjohtaja Tarja Laitinen kertoo, että aiemmin kahvila- ja apteekkikäytössä olleista tiloista saadaan muokattua varhaiskasvatukseen hyvin sopiva kokonaisuus.

”Sisätilat ovat hyvänkokoiset ja saamme tiloihin asianmukaiset toiminnot kuten eteis-, wc-, ruokailu- ja nukkumatilat. Myös muut varhaiskasvatuksen tarpeet huomioidaan, esimerkiksi portaikot suljetaan lapsiturvallisesti ja tilojen akustiikkaa parannetaan pehmeillä materiaaleilla sekä akustiikkalevyillä.”

Varhaiskasvatuksen tiloja käsitellyt tilatyöryhmä on selvittänyt vuoden 2022 aikana erilaisia vaihtoehtoja. Viitasaarella uusia varhaiskasvatukseen sopivia vapaita tiloja ei juuri ole. Tilatyöryhmässä ja sivistyslautakunnassa esiin noussut moduuleista tehtävä, väliaikainen rakennus todettiin aiemmin kaupunginhallituksen käsittelyssä liian kalliiksi ratkaisuksi. Nyt tehty päätös säästää resursseja tuleviin varhaiskasvatuksen tiloihin. Viitasaarella on suunnitelmissa tehdä lisää pysyvää tilaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksessa myös vuorohoidon kysyntä on kasvanut, joka on johtanut muutoksiin vuorohoitoa tarjoavan päiväkoti Marjametsän ryhmissä. Tilojen ja eri-ikäisten lasten tarpeiden vuoksi vuorohoidon kasvavaan tarpeeseen suunnitellaan muutosta, jossa pienempien lasten varhaiskasvatukseen tiloiltaan sopivin Pupunpesä-ryhmä toimisi jatkossa laajennetuin aukioloajoin. Oravanpesä-ryhmä puolestaan toimisi myös viikonloppuisin ja öisin.

Koska varhaiskasvatusryhmissä tapahtuu muutoksia, lapsen ryhmä voi muuttua aiemmasta. Tarja Laitinen painottaa, että ratkaisuissa huomioidaan perheiden tarpeet ja näkemykset mahdollisuuksien mukaan.

”Uuteen ryhmään on tehty alustava suunnitelma lapsista, mutta huoltajien kanssa tullaan keskustelemaan siitä, mihin ryhmään lapsi sijoittuu. Päätöstä tehdessä käydään läpi perheen nykytilanne ja mahdolliset tulevat muutokset, lapsen hoitoajat ja erityistarpeet.”

Uuden ryhmän suunniteltu aloitus on syyskuussa, tämän hetkisen tiedon mukaan 5.9. Kalustetoimitusten vuoksi aikataulu tarkentuu myöhemmin. Elokuussa lapset voivat jatkaa nykyisissä ryhmissä, samalla tämä väliaika antaa mahdollisuuden uuden ryhmän henkilökunnan käydä lapsiryhmissä tutustumassa lapsiin. Myös perheille järjestetään mahdollisuus käydä tutustumassa tiloihin etukäteen.

Uusissa tiloissa aloittavasta ryhmästä on suunniteltu 1-5-vuotiaiden sisarusryhmä, jotta huoltajien ei tarvitse viedä aamuisin lapsia varhaiskasvatukseen eri paikkoihin. Tilojen suunnittelussa ja tavaroiden hankinnoissa huomioidaan eri-ikäiset lapset. Ryhmä on 21-paikkainen, mutta alle 3-vuotiaat lapset huomioidaan ryhmäkoossa kertoimella 1,75, joten käytännössä ryhmässä on alle 20 lasta. Päiväkotiryhmässä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja, yhdistelmätyöntekijä vastaa siivouksesta ja ruokailujen järjestämisestä.

Elokuussa Arkeen Voimaa -itsehoidon kurssi – Ilmoittaudu mukaan!

Arkeen Voimaa on näyttöön perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman koordinoima ryhmä järjestetään Jyväskylän kaupungin Arkeen voimaa -ohjaajien toimesta.

Arkeen Voimaa -toiminnan laajeneminen on käynnistynyt Keski-Suomessa. Teamsin välityksellä aiemmin, toukokuussa toteutuneessa Arkeen Voimaa -ryhmässä oli osallistujia muun muassa Jyväskylästä, Karstulasta, Muuramesta ja Äänekoskelta.

Elokuussa 2022 järjestetään uusi Arkeen Voimaa -Teams-ryhmä, johon voi osallistua mistä tahansa Keski-Suomen kunnasta. Lisäksi ryhmään toivotaan mukaan ammattilaisia kunnista, joissa harkitaan Arkeen Voimaa -toiminnan käynnistämistä. Ryhmään osallistuessa pääsee näkemään, mitä toiminta käytännössä tarkoittaa ja miten ryhmätoiminta rakentuu.

”Toivomme lisäksi erityisesti potilasjärjestöjen edustajia mukaan elokuun ryhmään, jotta järjestöillä olisi valmius tiedottaa Arkeen Voimaa -toiminnasta omia jäseniään”, kertoo hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki.

Elokuun 2022 Arkeen Voimaa -ryhmän kokousajat
ma 15.8. klo 15–16 (testataan yhteydet)
ma 22.8. klo 13.30–16.00
ma 29.8. klo 13.30–16.00
ma 5.9. klo 13.30–16.00
ma 12.9. klo 13.30–16.00
ma 19.9. klo 13.30–16.00
ma 26.9. klo 13.30–16.00

Ryhmään osallistumisen jälkeen järjestetään syyskuussa nelipäiväinen ohjaajakoulutus, joka on suunnattu kuntien uusille Arkeen Voimaa –toimintaa koordinoiville yhdyshenkilöille ja uusille vertaisohjaajille. Ohjaajakoulutus järjestetään Jyväskylässä Matarassa, Tourulassa ja se sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaat. Arkeen Voimaa -ryhmiin sekä ohjaajakoulutukseen osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittautuminen
Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan lomakkeella.

Lisätiedot Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 

Viitasaaren arvokkaan vanhan yhteiskoulun korjaus- ja muutostyöt laajenevat odotettua suuremmaksi – Lähes 120-vuotiaan rakennuksen tulevaisuuteen panostetaan

Viitasaaren vanhan yhteiskoulun korjaus- ja muutostöitä tullaan tekemään aiemmin esitettyjä suunnitelmia laajemmin. Viitasaaren kaupunki on muuttamassa kouluksi vuosina 1907-1908 tehtyä hirsirakennusta yritys- ja palvelukäyttöön. Rakennukseen tulevaa kahvila-ravintolaa on suunniteltu ja aikataulutettu yrittäjän kanssa. Muutokset suunnitellaan niin, että tilat mahdollistavat myös muuta yritystoimintaa.

Rakennustöiden suunnittelussa pyritään ennakoimaan Viitasaaren keskustassa, Nelostien varressa sijaitsevan rakennuksen käytön kasvavat tarpeet.

”Rakennus on merkittävä osa paikallista historiaa monella tavalla. Vanhan yhteiskoulun sijainti ja tunnettuus tekevät siitä tärkeän osan paikkakunnan keskustaa ja jatkossa myös palvelutarjontaa. Uusi käyttö on herättänyt jo tässä vaiheessa runsaasti kiinnostusta”, Pikkasen enemmän liiketoimintaa -hankkeen projektipäällikkö Hannu Nevala taustoittaa. EAKR-rahoitteisessa hankkeessa on haettu tiloihin yrittäjä ja kartoitettu muuta palveluverkostoa. Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt eivät kuulu hankkeeseen, vaan niistä vastaa Viitasaaren kaupunki.

Tavoitteena on tehdä saneeraustoimenpiteet niin kattavasti, että tiloissa käynnistyvää yritystoimintaa ei tarvitse keskeyttää myöhemmin tehtävien kunnostusten vuoksi. Tämä huomioiden tehtävän työn määrä kasvaa merkittävästi aiemmin suunnitellusta, koska rakenteita purkaessa esiin on tullut uusia huomioitavia asioita. Työn laajuuden kasvaminen merkitsee sekä aikataulu- että kustannusmuutoksia. Alunperin heinäkuulle 2022 tavoiteltua käyttöönottoa tullaan siirtämään vuoteen 2023. Muutokseen vaikuttavat osaltaan myös yleinen maailmantilanne sekä komponenttien toimitusaikojen pidentyminen.

”Korjaus- ja muutostyöt kohentavat yritystoiminnan edellytyksiä, lisäävät kohteen vetovoimaa sekä varmistavat, että historiallisesti merkittävä rakennus säilyy Viitasaarella keskeisessä roolissa myös tulevaisuudessa”, teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen kertoo.

Töiden laajuus, aikataulu ja budjetti täsmentyvät kesän 2022 aikana, kun asiaa käsitellään kaupunkiorganisaatiossa.

Ulkopinnoiltaan suojellussa rakennuksessa ei ole tehty sen historian aikana kattavia peruskorjauksia. Muutoksia tiloissa on tehty vuosien varrella lukuisia tarpeiden ja talotekniikan kehittyessä muun muassa lämmityksen, näkyvien seinäpintojen ja lvi-tekniikan osalta. Lisäksi rakennukseen on tehty myös laajennusosa Nelostien puoleiseen päätyyn.

Rakennuksen sisäosia on purettu vuodesta 2021 lähtien. Kun hirsiseiniä on saatu 1980-luvulla tehtyjen levytysten alta esiin, on paljastunut, että ulkoseinät ovat kallistuneet ulospäin. Aiemmin tehtyjen pintarakenteiden perusteella kallistuminen on tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Seinien kallistuminen edellyttää toimenpiteitä, jotka täsmentyvät myöhemmin. Tällä työllä voi olla vaikutuksia myös muihin rakenteisiin.

Myös alapohja- ja lattiarakenteet tullaan käymään perusteellisesti läpi, sillä tähän mennessä puretuista lattioista on löytynyt orgaanisia eristeitä. Rakenteiden tutkiminen ja korjaaminen on tärkeää myös laadukkaan sisäilman takia. Vanhan yhteiskoulun muutostöissä asian huomiointi korostuu erityisesti, sillä ravintolakäytön vuoksi tiloissa tehostetaan ilmanvaihtoa, joka tulee muuttamaan olosuhteita rakennuksessa.

Rakennuksen muutostyöt ja niiden suunnittelu tehdään yhteistyössä tiloihin tulevan yrittäjän, sisustusarkkitehdin sekä eri suunnittelijoiden kanssa. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan kesäkuussa esittää kaupunginhallitukselle, että rakennuksen ensimmäisen kerroksen alapohja korjataan rakennuksen ns. vanhalta osalta ja rakennuksen muodonmuutokset vakioidaan nykytilaan. Samalla uusittaisiin sähköistys ensimmäisen kerroksen osalta tarvittavin osin sekä keittiön ja wc-tilojen osalta uusitaan ilmanvaihto.

Kaupungin liikuntapaikat tutuiksi – Tule tutustumaan ja kuntoilemaan elokuussa keskiviikkoisin

Oletko tietoinen Viitasaarella olevista ulkoliikuntapaikoista, mutta et ole aivan varma mitä niissä voisi tehdä?

Wiitaunionin liikuntaneuvonnan hanke tutustuttaa sinut paikallisiin ulkoliikuntapaikkoihin elokuun aikana keskiviikkoisin klo 17-18.

3.8. Urheilukenttä, Koulukuja 1 (Google Maps)
10.8. Street workout, Urheilutie 9 (Google Maps)
17.8. Senioripuisto, Koulutie 4 (Google Maps)
24.8. Kuntoportaat, Lummeniementie 125 (Google Maps)
31.8. Luontopolut, lähtö kuntoportaiden juurelta, Lummeniementie 125 (Google Maps)

Paikasta riippuen luvassa on lihaskuntoharjoittelua oman kehon painoa hyödyntäen tai laitteilla. Lihaskunnon lisäksi harjoitetaan myös tasapainoa. Sopii eritasoisille kuntoilijoille.

Mukaan tarvitset juomapullon. Ei ennakkoilmoittautumista.

Vesisateella kokoontuminen Hurrikaanihallilla (Teollisuustie 7, Google Maps), jossa tehdään lihaskuntoharjoitus oman kehon painolla.

Lisätietoa antaa Jonna Leppänen 040 5780137

Savivuoren näkötorni avoinna päivittäin – Viitasaaren maisemia voi ihastella korkealta myös juhannuksena

Viitasaaren hienoihin maisemiin erinomaiset näkymät tarjoava Savivuoren näkötorni on avoinna päivittäin klo 12-19 14.8. saakka. Viitasaaren keskustaajamassa, Savivuoren huipulla sijaitseva näkötorni on avoinna myös kaikkina juhannuksen päivinä.  Samalla käynnillä voi käyttää monipuolisen ulkoilualueen palveluita, muun muassa frisbeegolfrataa ja kuntoportaita.

Näkötornin lipunmyynnin yhteydessä alimmassa kerroksessa on kioski. Tarjolla on kahvia, pientä palan painiketta, virvotusjuomia, jäätelöä sekä muuta pientä. Myynnissä on tänä kesänä ensimmäistä kertaa viitasaarelaisen valokuvaaja Jaakko Tähden tuotannosta Viitasaari-magneetit ja Viitasaari-postikortit. Näkötornin lippu on yli 12-vuotiailta 1 euro. Alle 12-vuotiaat maksutta ja vain huoltajan seurassa.

Näkötornin ajankohtaisia asioita voi seurata sekä Facebookissa että Instagramissa.

Näkötornin juurelle pääsee ajamaan autolla Schlangeninkatua pitkin, näkötorni kyseisen kadun päässä. Sijainti Kansalaisen Karttapaikassa sekä Google Mapsissa.

Kaupungin uimarannat käytössä – Kurkelassa uutta hiekkarantaa

Viitasaaren kaupungin uimarannat ovat käyttökunnossa. Kesäkuun aikana Myllärinpuiston laiturille on asennettu uimatikkaat, Hiekan uimalaan eli kappelin rantaan on laitettu laiturit paikalleen ja Kurkelan rannassa on korjattu talven ruoppauksesta aiheutuneet jäljet. Kurkelassa on korjauksen ansiosta uutta hiekkarantaa. Kurkelan rannan laituri on valitettavasti rikkoutunut jäiden aiheutumien vaurioiden vuoksi, ja korjausaikataulu ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Lisätiedot ja sijainnit Uimarannat-sivulla.

Vanhassa Kirkkosaaressa uusi laavu – Hiekkalahteen pääsee myös kaupunkiveneillä

Viitasaaren kaupunki on pystyttänyt laavun Vanhan Kirkkosaaren Hiekkalahteen aiemman nuotiopaikan yhteyteen. Laavulle pääsee vaikkapa kaupunkiveneillä, sillä uusi laavu on lähellä keskustaa. Laavun sijainti: Kansalaisen karttapaikka, Google Maps.

Laavulla on mukavia nauttia vaikkapa nuotioeväitä. Käytä kuitenkin vain varsinaisia tulipaikkoja, joita Hiekkalahdessa on kaksi. Nyt maastossa on näkynyt nuotioiden jälkiä muuallakin. Laavun edustalla olevaa nuotiopaikkaa tullaan todennäköisesti siirtämään lähemmäksi laavua myöhemmin kesän aikana.

Vanhassa Kirkkosaaressa on laavu myös toisella rantuudella. Kumpaakin paikkaa ylläpitävä kaupunki tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa, sillä Viitasaaren seurakunta omistaa näiden luontokohteiden maa-alueet.

Lisätiedot ja kartat Vanha Kirkkosaari -sivulla.

Kesäasukastapaaminen lauantaina 2.7. – Tule kaupungintalolle kuuntelemaan ja keskustelemaan

Viitasaaren kaupunki järjestää kesäasukastapaamisen lauantaina 2.7. Wilma-markkinoiden yhteydessä. Kaupungintalolla klo 13 alkaen järjestettävässä tapahtumassa käsitellään ajankohtaisia asioita sekä keskustellaan esiinnousevista teemoista. Tilaisuudessa esitellään myös paikallista järvipelastustoimintaa.

Kaupungintalo on osoitteessa Keskitie 10 (Google Maps)

Kaupungintalo suljettu 4. – 24.7.2022 – katso kesätauon yhteystiedot

Keskitettyjen kesälomien vuoksi kaupungintalo on suljettu 4. – 24.7.2022.
Kaupungintalon puhelinvaihde sekä neuvontapiste on suljettu 4.7. – 31.7.2022.

Lomien aikana sijaistava viranhaltija saattaa olla toisesta kunnasta ja suurin osa työskentelee etänä, joten tapaamiset tulee sopia ennakkoon puhelimitse.

Sulkuajalla tavoitat meidät alla olevista numeroista:

VIITASAAREN SOSIAALIPALVELUT
Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelun yhteydenotot
Ohjaus ja neuvonta, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto p. 040 661 5875, soittoaika klo 8-12

Aikuisten palvelut, aikuissosiaaliohjaus
Kiireellisten ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanotto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
Yhteydenotot puhelimitse, ei tekstiviesteinä, p. 040 190 6727, soittoaika klo 9-12

Sosiaalipäivystys virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella 112

VARHAISKASVATUS
Puh. 044 459 6853

MAATALOUSTOIMISTO
Puh. 044 733 5650

YHDYSKUNTATEKNIIKKA
4.7.-24.7. yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse tai kaupungin verkkosivujen palautekanavan kautta.
Kiireisissä asioissa voit yrittää tavoittaa myös puhelimitse:
Ajalla 4.7.-14.7. salla.kumpulainen@pihtipudas.fi, puh. 040 714 4870
15.7.-24.7. suljettu
Ajalla 25.7. -> vesa.pulkkinen@viitasaari.fi, puh. 040 194 5119

RAKENNUSVALVONTA
Puh. 044 459 7391

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Puh. 044 459 6815, 044 733 5806

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA
Puh. 044 459 7489, ymparistoterveys@viitasaari.fi

ELÄINSUOJELU
Puh. 040 648 2764 ja valvontaelainlaakari@viitasaari.fi

ELÄINLÄÄKINTÄ
Ajanvaraus arkisin klo 8.00 – 9.30.
– tuotantoeläimet puh. 044 709 1838
– pieneläimet puh. 044 459 6745

VIITASAAREN KAUPUNGIN ASIOINTIPISTE
Asiointipiste on suljettu ajalla 4.7. – 31.7.2022.
TE-palveluiden asiointipalvelu henkilö- ja yritysasiakkaille tapahtuu pääsääntöisesti Oma asiointi-verkkopalvelun kautta. Puhelimitse henkilöasiakkaat voivat ottaa yhteyttä puh. nroon 0295 025 500 (arkisin klo 9-16.15) ja työnantaja- ja yritysasiakkaat puh.nroon p. 0295 046 006 (klo 9-16.15). Lisätietoja: www.te-palvelut.fi
Digi- ja väestötietoviraston vaihteen puh. 0295 536 000. Lisätietoja digi- ja väestötietoviraston palveluista www.dvv.fi

VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY
Asiakaspalvelu on suljettu 4.7.2022 – 24.7.2022. Asuntohakemukset ja irtisanomiset voi tehdä VVA Oy:n verkkosivuilla www.vvaoy.fi tai toimittaa sähköpostiin vuokraasunnot@viitasaari.fi (paperilomakkeet joko postitse tai kaupungintalon ulko-ovella olevaan lukittuun postilaatikkoon). Viestin asiakaspalveluun voi jättää verkkosivuston yhteydenottolomakkeella. Muissa kiireellisissä asioissa yhteydenotto kiinteistönhoitajaan, arkipäivinä klo 8-16, puh. 040 620 6346 / 040 620 6764, muina aikoina KV Turva Oy päivystyspuhelin 044 763 3175.

Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat
Toimielinten kokouspöytäkirjat ja kuulutukset ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.viitasaari.fi. Kuulutusten nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi tutustua kaupungin kirjastossa.

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS