Päiväkeskuksen viikkotoimintaan haetaan koordinaattoria – Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä

Olisitko kiinnostunut työskentelemään Viitasaaren päiväkeskuksen avoimen päivätoiminnan koordinaattorina? Tehtävääsi kuuluu avoimen toiminnan viikko-ohjelman suunnittelu. Teet yhteistyötä mm. kaupungin, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, joita ovat mm. seurat, yhdistykset ja kyläyhdistykset. Työtä on 15 tuntia/kk ja työstä maksetaan tuntipalkkaa. Työ edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä kuudeksi kuukaudeksi (kesäkuu sekä elo-joulukuu).

Vapaamuotoiset hakemukset, lisätiedot tehtävästä ja palkkauksesta
vs. sivistystoimen toimialajohtaja Miia Kuusela, puh. 040 8600 777, miia.kuusela@pihtipudas.fi

Nuorisovaltuusto järjestää ensimmäisen ViitasaariPriden 7.-9.6.2023 – Päätapahtumana puutarhajuhla Kartanolla

Viitasaaren kaupungin nuorisovaltuusto järjestää ensimmäisen pride-tapahtuman paikkakunnalla, ViitasaariPriden. Tapahtuma koostuu useista tapahtumista 7.-9.6.2023 aikana, kirjasto järjestää keskustelutilaisuuden keskiviikkona ja seurakunta rukoushetken torstaina. Päätapahtuma on puutarhajuhlat nuorisotila Kartanolla perjantaina 9.6. Lue lisää omalta tapahtumasivultaan.

Valokuitua ja sähköverkkoa rakennetaan Isoaholle kesän aikana – Työllä vaikutuksia liikenteeseen

Elenia rakentaa Viitasaarelle Isoahon alueelle valokuitua sekä osittain myös Säävarmaa sähköverkkoa tulevan kesän aikana. Hanke valmistuu kokonaisuutena arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen päätoteuttajana toimii Omexom, lisätietoja antaa tarvittaessa Juho Skantz, puh. 0400561917.

”Työstä voi aiheutua ajoittain poikkeavia liikennejärjestelyjä, pahoittelemme töiden mahdollisesti aiheuttamaa haittaa”, kertoo Skantz.

Ensi viikolla (vko 20, 15.5. alkaen) alla olevan kartan rajauksien sisällä kevyttä liikennettä ohjataan kiertoreiteille ajoittain, Wiitasaarentien kevyenliikenteen väylän sulkemisen aikaan kiertoreitti Haapasaarentien kautta.

Opastukset toteutetaan paikan päällä aidoilla ja muilla merkinnöillä. Viikon 20 työkohteet alla Omexomin toimittamassa kartassa.

Hyvinvointialueen Mikä pännii? -tilaisuus Viitasaarella – Kerro kokemuksistasi Miekussa maanantaina 29.5.2023

Pänniikö sinua jokin Viitasaarella? Ottaako sinua päähän kenties jokin sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvä juttu? Tule kertomaan Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajille Viitasaaren kuulumisista. Hyvinvointialueen mukaan ei ole väliä, ärsyttääkö sinua pieni tai suuri asia, edustajat kuuntelevat ja vievät huolesi eteenpäin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma järjestää Mikä pännii? -tilaisuuden Viitasaarella Kuntoutumiskeskus Miekussa (Haapaniementie 27, Google Maps) maanantaina 29.5. klo 15.00–16.30. Tilaisuutta edeltää avoin kahvitarjoilu, joka alkaa klo 14.30. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtuma on suunnattu erityisesti Viitasaaren asukkaille.

”Toivomme, että mahdollisimman moni viitasaarelainen tulee kertomaan asuinalueensa, sosiaali- ja terveyspalveluiden tai alueen muiden palveluiden ongelmista”, kehottaa projektipäällikkö Päivi Paavilainen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.

Tilaisuuden avaa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettu Maria Kaisa Aula. Muuten tilaisuudessa ei ole erityistä ohjelmaa. Ongelmista voi kertoa joko puhumalla tai anonyymisti kirjoittamalla. Tilaisuudessa ei anneta valmiita ratkaisuja asukkaiden ongelmiin ja ärsytyksen aiheisiin, vaan ne kerätään talteen ja toimitetaan asiaankuuluville ammattilaisille. Asukkaat voivat jättää kuulumisiaan myös verkkolomakkeen kautta, mikäli he eivät pääse osallistumaan tilaisuuteen.

Tilaisuuden taustalla halu oppia asukkailta
Tilaisuus on osa sosiaalihuollon kehittämisohjelman Mikä pännii? -tilaisuuksien sarjaa, joka on kiertänyt aiemmin Jyväskylässä, Äänekoskella, Hankasalmella ja Jämsässä. Tilaisuuksien taustalla on ammattilaisten aito kiinnostus kuulla asukkaiden kuulumisia. Tarkoituksena on kokeilla uudenlaista tapaa oppia asukkailta ja kuulla asuinalueisiin liittyvistä ilmiöistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä ongelmista.
Sosiaalihuollon kehittämisen tavoitteena ovat saavutettavat ja saman sisältöiset palvelut Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaille heidän tarpeidensa mukaan. Ohjelma edistää rakenteellista sosiaalityötä, joka tarkoittaa ilmiöiden havainnointia, keskustelua ja vaikuttamista toimintatapojen muutokseksi. Lisäksi se on asukkaan osallisuuden vahvistamista: asukkaalta saatuja kokemuksia välitetään hyvinvointialueelle osaksi päätöksentekoa. Tilaisuudet tarjoavat matalan kynnyksen kohtaamispaikan asukkaille ja ammattilaisille antaa ja saada tietoa.

Lisätietoja hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kesän palveluajat ja -paikat on julkaistu – Ajantasaiset tiedot löytyvät verkkosivuilta

Viitasaaren sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista vastaavan Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelut toimivat valtaosiltaan normaalisti läpi kesän. Palvelut, joihin lomakausi tuo muutoksia on koottu hyvinvointialueen sivuille hyvaks.fi. Sivuja päivitetään tarpeen mukaan läpi kesän. Muutokset koskevat lomakauden ajan ennen kaikkea palveluaikojen rajoituksia sekä palveluiden tarjoamista esimerkiksi toisessa toimipisteessä.

Kesän poikkeuksellisesta palvelutarjonnasta tiedotetaan alueen asukkaita myös niissä toimipisteissä, joita muutokset koskevat. Syynä kesän poikkeukselliseen palvelutarjontaan ovat työntekijöiden kesälomat ja sijaisten heikko saatavuus.

Alueen asukkaita pyydetään huomioimaan, että kiireetöntä vastaanottoa on kesän aikana tarjolla rajoitetusti. Asukkaita pyydetään myös hoitamaan ei-kiireelliset asiat, kuten reseptien uusinnat hyvissä ajoin ennen kesäkautta. Kiireettömissä asioissa voit myös hyödyntää sähköisiä asiointipalvelujamme läpi kesän.

Asumisyksikköpalveluiden ja kotihoidossa olevien asukkaiden läheisiä kannustetaan pitämään yhteisiä kesälomia tai järjestämään kesäisiä päiväreissuja palvelun piireissä oleville omaisilleen. Asiasta kannattaa sopia ajoissa palvelua tarjoavan henkilökunnan kanssa. Näin pystytään palveluissa varautumaan jo ennakkoon muun muassa henkilökuntaresurssin suunnitteluun ja ruokatilauksiin.

Kesän poikkeukselliset aukioloajat ja palvelut löytyvät osoitteesta https://hyvaks.fi/kesan-aukioloajat

Kaupunki liputtaa pride-lipuilla nuorisovaltuuston aloitteesta – Viitasaarelle laaditaan uusi asunto-ohjelma

Viitasaarelle käynnistetaan kaupungin asunto-ohjelman laatiminen, päätti maanantaina 8.5.2023 kokoontunut kaupunginhallitus. Ohjelman laatii työryhmä, johon kaupunginhallitus nimesi edustajia kaupungin organisaatiosta ja tytäryhtiöistä. Työryhmään pyydään edustaja myös Keski-Suomen hyvinvointialueelta, tarvittaessa valmisteluun pyydetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaupunginhallitus myös suosittaa työryhmälle muun muassa kuntalaisten, yhdistysten sekä potentiaalisten tulevien viitasaarelaisten osallistamista valmisteluun. Asunto-ohjelman laadinta pohjautuu kaupungin sekä sen omistaman vuokra-asuntoyhtiö Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n (VVA) päätökseen konsernipalaverissa sekä VVA:n hallituksen ehdotukseen selvityksen laatimisesta. VVA:lla on tällä hetkellä yhteensä 381 huoneistoa, mutta haasteena on asuntokannan ikääntyminen.

Kaupunginhallitus päätti, että Viitasaaren kaupunki liputtaa nuorisovaltuuston ehdotuksesta ViitasaariPride-tapahtuman aikana yhtenä päivänä Suomen lipulla keskustan Nelostien risteyksessä sekä pride-lipulla koulukeskuksessa ja nuorisotila Kartanon pihassa. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa jo edellisessä kokouksessaan, mutta äänestystavassa tapahtuneen menettelytapavirheen vuoksi päätös tehtiin uudelleen itseoikaisuna.

Keki-Suomen maakuntakaava 2040 on valmisteilla ja se on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Valmisteilla oleva kaava muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa kyseisiltä osin muun kaavan säilyessä sellaisenaan. Kaupunginhallitus antoi kaavaan lausuntonaan, että niin tuulivoimaa ja liikennettä koskevissa asioissa on tärkeää kiinteä vuoropuhelu. Nelostien lisäksi Sininen tie on tärkeä, ja tulisi esittää maakuntakaavassa valtatienä. Tuulivoimahankkeiden aiheuttamat vaikutukset tulee selvittää kattavasti.

Viitasaari antoi oman maakunnan kaavan lisäksi lausunnon Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n 2. vaiheen ehdotusvaiheen viranomaiskuulemiseen. Lausunnossa käsitellään maakuntarajan ylittäviä ja rajan läheisyyteen liittyviä asioita, muun muassa tuulivoimaa, lintukosteikko Heinä-Suvantoa sekä Sinistä tietä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon myönnetään lisämääräraha 31 200 euroa veteraanien ja veteraanien leskien hyvinvointiseteleihin ja veteraanien leskien kotisiivouksiin. Lisämääräraha liittyy hyvinvointialuemuutokseen, sillä kulut on aiemmin maksettu perusturvan määrärahoista eikä vastaavaa summaa varattu vuoden 2023 talousarvioon. Hyvinvointialue vastaa veteraanien palveluista, mutta kuntien vastuulla on veteraanien leskien palvelut sekä veteraanien ja veteraanien leskien hyvinvointisetelit.

Kokouksessa merkittiin myös tiedoksi, että Viitasaarelle on perustettu Tammenlehvän Viitasaaren Perinnetoimikunta, joka vastaa jatkossa sotaveteraanityön jatkamisesta perinnetyönä. Perinnetoimikunnan perustivat useat viitasaarelaiset toimijat kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2023, kaupunkiorganisaation edustajana toimikunnassa on vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto. Paikalliset perinnetoimikunnat toimivat osana Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistys ry:tä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kymönkosken Nuorisoseura ry:lle myönnetään laina kylätalon remontin loppuvaiheen välirahoitukseksi. Yhdistys on saanut Leader-rahoitusta Leader Viisarilta. Välirahoituksen avulla yhdistys voi toteuttaa hankkeen toimenpiteet, sillä varsinainen hankerahoitus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen mukaan. Kaupunki on tukenut viitasaarelaisten yhdistysten kehittämistoimintaa hankkeiden välirahoituksella ja se on osa myös nykyistä kaupunkistrategiaa kylien elinvoiman turvaamiseksi.

Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa kaupunginjohtajan johtajasopimusta, opetustoimen tuntikehystä, vuosi- ja yhtiökokousedustajien valintaa ja ohjeistamista sekä Viitasaaren Koulutuskiinteisö Oy:n osakehankintaa.

Päätökset ja käsitellyt asiat ovat luettavissa pöytäkirjasta, jossa on myös liitteitä.

 

 

 

 

Torigrilli-rakennukseen haetaan yrittäjää – Kaupunki tarjoaa tilat vuokralle keskeisellä paikalla

Erinomaisella paikalla Viitasaaren keskustassa, torilla olevan ns. torigrillin tilat tarjotaan vuokralle! Viitasaaren kaupunki hakee moderniin rakennuksen yrittäjää, joka haluaa tavoittaa Viitasaaren noin 6000 asukkaan lisäksi useat tuhannet vapaa-ajan asukkaat sekä kaikki muut pikkasen paremmassa periferiassa asioivat. Torille on helppo saapua ja koko Viitasaari on Nelostien ja Sinisen tien risteyksessä.

Rakennuksessa on keittiön lisäksi sisätila asiakkaita varten sekä laaja terassi, joka on katettu ja ulkoseinät lasitettu. Torigrilliä ympäröivät asuin- ja yritysrakennukset. Keskeinen sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet asiakaskunnan palvelemiseen, yrittäjän suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi päivisin sekä ilta-aikaan ja paikan päällä ruokailuun tai mukaan otettavaksi.

Torigrilli vuokrataan välittömästi sopivan yrittäjän löydyttyä, tilat ovat tällä hetkellä vapaat. Viitasaarella järjestetään runsaasti kesätapahtumia, joiden kävijöiden kysynnän pääset hyödyntämään toimimalla nopeasti.

Lisätiedot tilasta ja yritysmahdollisuuksista Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yrityskehittäjä Elina Mäkiseltä, 040 714 4505, elina.makinen@witas.fi. Vuokrasopimus tehdään Viitasaaren kaupungin kanssa.

Viitasaaren torin osoite on Porthanintie, sijainti Google Mapsissa.

Vireyttä seniorivuosiin – Valtakunnallinen ravitsemusportaali tarjoaa luotettavaa tietoa ikääntyneille ja heidän läheisilleen

Ikääntyneille ja heidän läheisilleen on julkaistu valtakunnallinen ravitsemusportaali, johon on koottu luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Vireyttä seniorivuosiin -portaali on osa Ruokavirasto.fi-verkkosivuja. Portaalin tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Ravitsemusportaali on osa valtion ravitsemusneuvottelukunnan hanketta ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden
ruokasuositukset käytäntöön”. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa.

Kaupungintalo suljettu heinäkuussa 2023 – Suosittelemme yhteydenottoa ennen lomakautta

Viitasaaren kaupungintalo pidetään aiempien vuosien tapaan suljettuna keskitetysti heinäkuussa. Kaupungintalon ulko-ovet, neuvonta ja puhelinvaihde sekä Asiointipiste ovat kiinni 3.-30.7.2023.

Osa henkilöstöstä on tavoitettavissa myös kesätauon aikana, mutta suosittelemme yhteydenottoa ennen kesälomakautta, jos asia sen mahdollistaa.

Eri palveluiden päivystystiedot julkaistaan myöhemmin muun muassa näillä kaupungin verkkosivuilla.