Loiskis konsertoi Viitasaari Areenassa – Lastenmusiikin ilmainen tapahtuma torstaina 11.4.2024

Lastenmusiikkia Viitasaarella! Viitasaaren alueen musiikkiopisto tarjoaa yhdessä kulttuuritoimen kanssa ilmaisen konsertin Viitasaari Areenassa 11.4. klo 18. Lavalla Loiskiksen kanssa nähdään musiikkiopiston oppilaita.

Ennen ja jälkeen konsertin kaikilla halukkailla on mahdollisuus tutustua musiikkiopiston instrumenttitarjontaan soitinpisteillä, ja mikäli kahvihammasta kolottaa, voit vierailla MLL Viitasaaren yhdistyksen pitämässä kahviossa.

Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin!

Tapahtuma Facebookissa

Karhukorven tuulivoima-alueen osayleiskaavan sopimusta täydennettiin – Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen yhteispalvelusta Kelan kanssa

Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 8.4.2024 kokouksessaan Karhukorven tuulivoimayleiskaavan käynnistämissopimuksen täydennettynä. Täydennykset koskevat hankeyhtiön nimeä (Karhukorpi Energia Oy, jonka y-tunnus on sama kuin alkuperäisessä sopimuksessa) sekä lausumat mahdollisuudesta, jossa prosessi ei saa lainvoimaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 2.4.2024 antaman välipäätöksen mukaan hallinto-oikeus ei estä 20.11.2023 tehdyn päätöksen täytäntöönpanoa. Täydennetyn käynnistämissopimuksen mukaan hanketoimija voi omalla vastuullaan ja omalla kustannuksellaan edistää eri toimenpiteitä, vaikka kaupunginhallituksen aiemmasta päätöksestä on valitettu ja on mahdollista, että se ei saa lainvoimaa. Noin 10 kilometriä Viitasaaren keskustaajamasta pohjoiseen oleva hankealue on Viitakankaan kylällä, Nelostien varressa. Tarkemmat tiedot ovat koontisivulla osoitteessa viitasaari.fi/tuulivoima.

Kaupungintalolla sijaitsevassa asiointipisteessä voidaan tarjota jatkossa osana yhteispalvelua myös Kelan asiointia, päätti kaupunginhallitus. Kela on arvioinut, että nykyisenlaisen ajanvarauspalvelun tarjoamiselle Viitasaarella ei ole tarvetta sähköisen asiakaspalvelun osuuden kasvun myötä. Tämän johdosta Kela on selvittänyt yhteistyömahdollisuuksia kaupungin kanssa. Kaupungin näkökulmasta kuntalaisten asiointimahdollisuuksien turvaaminen myös jatkossa on tärkeää, koska kaikilla käyttäjillä ei ole verkkopalveluihin osaamista ja mahdollisuuksia. Alustavan tiedon mukaan muutokset tulevat voimaan 1.9.2024 alkaen, mutta palvelujen sisällöstä ja aikataulusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Sydän-Suomen jätelautakunnalle jätehuoltomääräysluonnoksesta. Kaupunginhallitus antoi elinympäristön ja asumisen lautakunnan kannanoton perusteella lausunnon, jossa kiinnitettiin huomiota biojätteen keräykseen aluekeräyspisteillä ja sen merkitykseen. Kaupunginhallitus pyytää jätelautakunnalta, että aluekeräyspisteille jätetään toistaiseksi biojäteastia.

Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus, jonka sopii alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin kuten maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungilla olevan Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman enimmäismäärä nostetaan 3 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euroon. Muissa rahoituslaitoksissa olevista kuntatodistusohjelmista, joiden enimmäismäärät ovat yhteensä 4 miljoonaa euroa, luovutaan.

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 europarlamenttivaalien ulkomainonnasta. Viitasaarella vaalimainosteline pystytetään torille Rantatien varteen ja siinä mainonta voidaan aloittaa 22.5.2024. Muualla kaupungin omistamilla ja hallitsemilla kiinteistöillä ja katualueilla vaalimainosten kiinnittäminen on kiellettyä.

Kaupunginhallitus hylkäsi järjestelmätoimittajan jättämän oikaisuvaatimuksen, joka on jätetty päätöksestä liittyen varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään. Kaupunki keskeytti kyseisen tietojärjestelmän versionvaihdon hankinnan useista eri syistä. Oikaisuvaatimuksessa vedottiin useisiin eri seikkoihin, mutta kaupunginhallituksen päätöksen mukaan keskeytyspäätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä.

Kokouksen aluksi läsnä oli myös nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuusto oli valmistellut erinomaisen esityksen hallitukselle nuorille ajankohtaisista, tärkeistä asioista, joista käytiin keskustelua. Kokouksessa myös kaupungin tytäryhtiöiden Kehittämisyhtiö Witaksen, Viitasaaren Vuokra-asuntojen ja Wiitaseudun Yrityspalvelun toimitusjohtajat antoivat yhtiökohtaiset raportoinnit vuodesta 2023 ja lähiajan tulevaisuuden näkymistä.

Lisäksi kaupunginjohtaja antoi katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Kaikki käsitellyt asiat ja päätökset ovat luettavissa tarkastamattomasta pöytäkirjasta (PDF).

Kahdelle palvelualueelle uudet johtajat helmi-maaliskuussa 2024 – Organisaation uudesta rakenteesta tiedot verkkosivuilla

Viitasaaren kaupungin kahdella palvelualueella on uudet johtajat. Kahdeksan kunnan alueella toimivan ympäristöpalvelujen palvelualuejohtajan viransijaisena toimii Nina Pimiä. Elinympäristön ja asumisen palvelualueen (ent. tekninen toimi) palvelualuejohtajana aloitti Jukka Tuohimaa.

Molemmalle helmi-maaliskuun 2024 aikana aloittaneelle johtavalle viranhaltijalle Viitasaaren organisaatio on tuttu. Pimiä siirtyi palvelualueen johtoon kyseisen palvelualueen ympäristösihteerin virasta. Tuohimaa on ollut useammassa eri virassa kaupungilla, nyt hän siirtyi Viitasaarelle Kannonkosken teknisen johtajan virasta.

Kaupungin organisaatio on kuvattu omalla sivullaan.

Humanismin käsi -kunniapalkinto työparille elokuvasta Je’vida – Vuonna 2024 myönnettiin myös kunniakirja

Viitasaaren kaupungin perustama elokuvapalkinto Humanismin käsi on päätetty tänä vuonna myöntää työparille Katja Gauriloff ja Niillas Holmberg käsikirjoituksesta elokuvaan Je’vida. Palkinto myönnettiin perinteisesti osana Viitasaaren Elokuvaviikkoa.

Je’vida, joka on ensimmäinen koltansaamenkielinen pitkä elokuva, puhutteli kunniapalkintotoimikuntaa humaanilla tarinallaan. Elokuvan teemat käsittelevät sen päähenkilöiden kautta Suomen alkuperäiskansan kokemaa kolonialismia, ja sen ylisukupolvista vaikutusta saamelaisten identiteettiin sekä itsemääräämisoikeuteen.

Tarinallaan käsikirjoittajapari tuo näkyviin vaikutukset, joita humanismin puuttumisella suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut saamelaisiin, ei pelkästään yksilötasolla, vaan myös laajemmin kohdistuen kokonaiseen kansanryhmään. Ajankohtaisen aiheensa lisäksi elokuva on myös taiteellisesti korkeatasoinen ja ehyt teos.

Kunniakirja Alma Pöystille ja Jussi Vataselle

Poliitikkojen puheissa muistetaan aina mainita köyhät ja vähävaraiset, mutta usein asia jää vain puheen tasolle. Aki Kaurismäki ei tyydy elokuvissaan pelkkiin sanoihin, vaan näyttää millaista elämä on jyrkkien luokkaerojen Suomessa. Kuolleet lehdet -elokuvassa Alma Pöysti ja Jussi Vatanen näyttelevät hienosti toimeentulonsa rajamailla eläviä ihmisiä. Rikkautta on monenlaista, mutta köyhyys on aina samanlaista, ja niin tunnistettavaa, että ihmiset kaikkialla tietävät millaista on elämä kädestä suuhun. Pöysti ja Vatanen tuovat taitavan hienovaraisin ja pidättyväisin elein näkyviin niin pienen ihmisen arkipäivän kuin arkea kohottavat ilon pilkahdukset.

Viitasaaren Elokuvaviikon kunniapalkinto Humanismin käsi myönnetään vuosittain henkilölle, joka kotimaisen kokoillan näytelmäelokuvan välityksellä on edistänyt humanistisia ja ihmisläheisiä arvoja taiteellisesti laadukkaalla työllään.

Viitasaaren Elokuvaviikon kunniapalkintotoimikunnassa ovat edustettuina keskeisimmät elokuva-alan yhteisöt eli Valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Suomen elokuvasäätiö, Suomen Filmikamari, Suomen Elokuvatoimistojen Liitto, Suomen Arvostelijain Liitto sekä Suomen Elokuva- ja Mediatyöntekijät.

Sunnuntaina 7.4. päättyneen Viitasaaren Elokuvaviikon järjestää Keski-Suomen Elokuvakeskus yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa.

 

Karhukorven hankkeen YVA-ohjelmaan liittyvä tilaisuus tiistaina 16.4.2024 – Tuulivoima-asioista ajantasainen koontisivusto Viitasaarella

Viitasaarella järjestetään tiistaina 16.4.2024 Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvä kuulemistilaisuus. Klo 17.00 alkava tilaisuus on kaupungintalon valtuustosalissa. YVA-ohjelmasta ja tilaisuudesta tiedottaa tarkemmin ELY-keskus vielä lähempänä tapahtumaa hankesivullaan.

Tuulivoimaan liittyviä tietoja päivitetään kaupungin koontisivulle viitasaari.fi/tuulivoima – tällä viikolla lisätty tieto mm. hallinto-oikeuden tekemästä välipäätöksestä.

Palveluliikenne Viitasaarella käynnistyi huhtikuun 2024 alussa – Asioinnin kyläkunnilta mahdollistava kyyti tilataan ennakkoon

Palveluliikenne kyläkunnilta keskustaan aloitettiin Viitasaarella tällä viikolla! Torstaina 4.4.2024 palvelukyydissä oli yksitoista asiakasta Viitasaaren lounaiselta alueelta, johon kuuluvat muun muassa Niinilahti, Ilmolahti ja Vuorilahti.

Kauppa-asioilta paluukyytiin noussut Marjatta Kauppinen oli hyvin tyytyväinen siihen, että kaupunki on aloittanut palvelukyydin tarjoamisen ja piti sitä tärkeänä asioinnin mahdollistamiseksi myös niille, joilla ei ole omaa autoa.

Palveluliikenne toteutetaan kutsupohjaisena, eri päivinä eri Viitasaaren alueilta. Kyytitarpeesta on ilmoitettava viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen oman alueen liikennöintiä. Päiväkohtaiset alueet, lisätiedot ja ohjeet kyydin tilaamiseksi palveluliikenteen omalla verkkosivulla osoitteessa viitasaari.fi/palveluliikenne

Elokuussa 2024 vapautuvat lasten varhaiskasvatuspaikat haettavina – Hakemukset tulee jättää 30.4.2024 mennessä

Viitasaaren varhaiskasvatus ilmoittaa haettavaksi 30.4.2024 mennessä 1.8.2024 vapautuvat lasten varhaiskasvatuspaikat

• päiväkotiin
• ryhmäperhepäivähoitoon ja perhepäivähoitoon

Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen voi täyttää eAsioinnissa kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilla tai paperilomakkeella. Varhaiskasvatuksessa edelleen jatkavista lapsista ei tarvitse tehdä uutta hakemusta.

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Avoimeen varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan paperilomakkeella. Lomakkeet löytyvät kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivuilta.

Hakemukset voi palauttaa myös varhaiskasvatustoimistoon os. Keskitie 10, 44500 Viitasaari.

Lisätiedot varhaiskasvatusjohtajalta, yhteystiedot alla.

Varhaiskasvatuslain perusteella pyydetään tekemään ilmoitus varhaiskasvatustoimistoon yksityisenä varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajana toimimisesta.

 

Maria Kilpeläinen

Varhaiskasvatusjohtaja

040 1371 694 Soita

Yksikkö

Varhaiskasvatus

Keskiviikkona 3.4.2024 suruliputus Vantaan kouluampumisen uhrien muistolle – Apua, tukea ja turvaa kriisitilanteissa sosiaali- ja kriisipäivystyksestä

Tänään keskiviikkona 3.4.2024 Viitasaarella on useissa kaupungin kohteissa suruliputus, jolla kunnioitetaan ja muistetaan Vantaan Viertolan tiistain 2.4.2024 kouluampumisen uhreja.

Kun tarvitset apua, tukea ja turvaa kriisitilanteissa, ota yhteyttä Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystykseen numeroon 014 266 0149. Lisätietoa palveluista kriisitilanteissa sekä ohjeita aiheesta lapsen kanssa keskusteluun on julkaistu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Jazzklubilla solistina saksofonisti Jukka Perko – Jazzin helmiä ja klassikoita Lyhty Viitasaaressa torstaina 11.4.2024

Huhtikuussa Viitasaaren jazzklubilla herkutellaan kotimaisilla ja ulkomaisilla ikivihreillä, kun Jazz Jkl Collectiven solistivieraana loistaa mestarisaksofonisti Jukka Perko!

Jukka Perko ja Jazz Jkl Collective pistävät Lyhty Viitasaaressa 11.4.2024 klo 18 alkaen menoksi ottamalla käsittelyyn jazzstandardien helmiä ja kotimaisia klassikoita. Monipuolisessa ohjelmassa on luvassa kappaleita niin Unto Monoselta kuin Cannonball Adderleyltäkin.

Perkon kansainvälinen ura alkoi jo 19-vuotiaana Dizzy Gillespien big bandissä. Nuoren saksofonistin häikäisevää soittoaan verrattiin Charlie Parkeriin, ja arvostelut olivat ylistäviä. Timantiksi hiotulla saksofonisoundillaan ja erilaisten musiikkien välille yhteyksiä rakentamalla Perko on noussut paitsi suuren yleisön tietoisuuteen, myös yhdeksi sukupolvensa nerokkaimmista suomalaismuusikoista.

Jukka Perko – saksofoni
Tuomas Paukku – kitara
Marian Petrescu – piano
Pekka Törmänen – basso
Kasper Halttunen – rummut

Viitasaaren jazzklubi: Jazz Jkl Collective feat. Jukka Perko Lyhty Viitasaaressa to 11.4.2024 klo 18. Liput 15/10 €.

Liput voi ennakkovarata verkkolomakkeella.

Tapahtuma Facebookissa

Viitasaaren jazzklubien järjestämiseen osallistuu Viitasaaren kaupungin kulttuuripalvelut.

 

 

Valtakunnallinen nuorten sävellysleiri kesällä – Ilmoittaudu Viitasaarella 30.6-5.7.2024 järjestettävälle leirille

Viitasaarella järjestetään 30.6.-5.7.2024 sävellysleiri yhteistyössä Musiikin aika -festivaalin, Suomen Säveltäjät ry:n sekä Uuden Musiikin Lokakuu -festivaalin kanssa.

Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti yli 13-vuotiaille nuorille, joilla on taiteen perusopetuksessa sävellys pää- tai sivuaineena. Leirillä on harvinainen mahdollisuus työstää sävellyksiä yhteistyössä muusikoiden ja sävellysopettajien kanssa sekä tutustua nykymusiikkiin kansainvälisellä festivaalilla. Leiri järjestetään samanaikaisesti Musiikin aika -festivaalin kanssa. Oppilailla onkin myös upea tilaisuus päästä osallistumaan festivaalin avajaiskonsertin teoksen toteutukseen Viitasaari Areenassa to 4.7.2024.

Sävellysopettajina toimivat sävellyspedagogit, vuoden 2023 Teosto-palkinnon saanut säveltäjä Sanna Ahvenjärvi sekä tämän vuoden Teosto-palkintoehdokas säveltäjä Minna Leinonen. Leirin kokoonpanossa soittavat nykymusiikin huippuosaajat Iida-Vilhelmiina Sinivalo (sello), Hanna Kinnunen (huilu) sekä Johanna Tilus (piano).

Leirin kokoonpano on huilu, sello sekä piano ja teoksia voi säveltää soolosta trioon näille instrumenteille. Lisäksi teoksissa voi olla mukana elektroniikkaa. Tavoitteena on säveltää kappaleet kevään sekä kesän leirin aikana yhteistyössä muusikoiden kanssa. Sävellykset esitetään leirin loppukonsertissa Uuden Musiikin Lokakuu -festivaalilla Oulussa la 5.10.2024.

Leiri on osa Viitasaaren alueen musiikkiopiston sävellyspedagogista hanketta, jota rahoittaa Opetushallitus ja jonka tuella leiriä pilotoitiin ensimmäisen kerran vuonna 2022. Sävellysleiri on osa Viitasaaren alueen kehittämistä vahvaan nykymusiikki-identiteettiin perustuen: Viitasaarelle on suunniteltu myös Aikamme Musiikki -nykymusiikkikeskusta. Musiikkineuvos Hannu Ikonen selvitti syksyllä 2023 edellytyksiä Aikamme musiikki -instituutin perustamiseksi Viitasaarelle. Instituutti yhdistäisi mm. näyttelytoimintaa, musiikkikasvatuksen uudistamista niin kouluissa kuin musiikkiopistossakin, yleisötyön innovaatioita, säveltäjä- ja muusikkoresidenssitoimintaa sekä järjestäisi konsertteja.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen nuorten sävellysleirin verkkosivuilla nuortensavellysleiri.fi.