Eduskuntavaalit 2023- Äänestäminen vaalipäivänä 2.4. klo 9-20

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Ennakkoon äänestäminen tapahtui ajalla 22.-28.3.2023.

Jokainen äänioikeutettu on saanut kotiin ilmoituskortin, josta löytyvät tiedot vaalipäivän äänestyspaikasta ja  äänestyspaikkojen osoitetiedot ja aukioloajat. Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 2.4.2023 täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 2.4.2005 tai sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Vaalipäivänä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa klo 9-20. Äänestyspaikka määräytyy 10.2.2023 väestötietojärjestelmässä olleen kotikunnan ja osoitteen mukaan.

Äänestäjän pitää varautua henkilöllisyyden tarkistamiseen äänestämisen yhteydessä. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy kuvallinen henkilötodistus, kuten ajokortti, passi ja kuvallinen Kela-kortti.

Lisätietoja löytyy vaalit.fi-sivustolta.

Viitasaari Pride -tapahtumaa suunnitellaan – Tule keskustelemaan ja ideoimaan tiistaina 4.4.2023

Viitasaaren kaupunki on päättänyt tukea nuorisovaltuuston esittämän Viitasaari Pride -viikon järjestelyjä. Kaupunki kutsuu asiasta kiinnostuneita tahoja yhteiseen suunnittelutapaamiseen tiistaina 4.4. klo 17 Digikeskuksen (Keskitie 4, Google Maps) yläkerran kokoushuoneeseen.

Tilaisuudessa kartoitetaan yleisiä edellytyksiä ja ideoita tapahtuman järjestämiseksi sekä eri tahojen mahdollisuuksia olla mukana tukemassa ja toteuttamassa tapahtumaa.

Suunnittelutapaaminen liittyy kaupunginvaltuuston maanantaina 27.3. tekemään päätökseen nuorisovaltuuston esityksestä Viitasaari Pride -tapahtuman järjestämisestä.

Yksityisteille avustuksia vuoden 2022 kunnossapidosta – Hakemukset tulee jättää 14.4.2023 mennessä

Tekninen toimi on julistanut haettavaksi Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yksityistieavustukset koskien kunnossapitovuotta 2022. Avustusmääräraha pyritään jakamaan kokonaisuudessaan kaikille hyväksytyille hakijoille ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemukset liitteineen tulee jättää 14.4.2023 mennessä Lue tarkemmat ohjeet kuulutuksesta sekä yksityistiet-sivulta.

Kaupunginhallitus hyväksyi alijäämäisen, mutta ennakoitua paremman tilinpäätöksen – Nuorisovaltuuston Viitasaari Pride -ehdotuksesta suunnittelutapaaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 27.3.2023 osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen. Viitasaaren tilinpäätös oli vuonna 2022 noin 976 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta tilinpäätös oli ennakoitua parempi, sillä talousarviossa odotettiin alijäämän olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Vaikka viime vuosi oli alijäämäinen, Viitasaaren taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä ja ylijäämä on 26,3 miljoonaa euroa tilikauden jälkeen. Ennakoitua parempi tulos on seurausta useista asioista. Toimintatuotot olivat odotettua korkeammalla tasolla, henkilöstökustannukset alittuivat ja koronaan liittyvät avustukset kattoivat välittömien kustannusten nousut. Verotulot kasvoivat talousarvioon verrattuna noin 1,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet ylittivät arvioidun määrän noin 200 000 eurolla. Tilinpäätöksessä on huomioitu myös sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen liittyvä hieman yli 600 000 euron lasku, joka tuli tietoon muun toimintakertomuksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätös viedään tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa päätettiin myös, että kaupunginhallitus pyytää vapaa-aikatoimea järjestämään suunnittelutapaamisen nuorisovaltuuston ehdottamasta Viitasaari Pride -tapahtumasta. Nuorisovaltuusto on suunnitellut Pride-viikkoa Viitasaarelle touko-kesäkuun vaihteeseen tai kesäkuun alkuun. Myöhemmin koolle kutsuttavaan tilaisuuteen kutsutaan nuorisovaltuuston ja kaupungin muun organisaation lisäksi yhdistyksiä ja yrityksiä. Suunnittelutilaisuudessa käsitellään myös nuorisovaltuuston ehdotusta pride-liputuksesta kaupungin lipputangoissa.

Viitasaari on saanut osuuden perillisittä kuolleen henkilön omaisuudesta, jota kaupunki haki Valtiokonttorilta. Kaupunki otti vastaan pinta-alaltaan noin 14 hehtaarin kiinteistön ja sitoutui käyttämään sen myynnistä saatavat varat perhekeskustoiminnan kehittämiseen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä Metsähallitukselta kummisopimuksella siirtyvien luontokohteiden parantamiseen. Valtio säilytti osuuden metsästä Metso-ohjelman suojelukohteena. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina myös Gubbe Sydänystävä Oy:n tarjouksen nuorten työllistämiseksi vanhustyöhön aiemmin valtionperintönä saaduista varoista. Palvelussa nuoret koulutetaan vanhustyöhön yleisesti ja asiakaskohtaisesti, ja ikäihmisten luona vieraillaan kaksi tuntia viikossa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Wiitaunionin purkautumiseen ja kuntien uuteen organisaatioon liittyviä hallintosääntömuutoksia,  Wiitaunionin kotouttamisohjelman päivitystä sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa tälle vuodelle. Kokouksen asioihin voi perehtyä  kaupunginhallituksen pöytäkirjassa, jossa on myös liitteitä, muun muassa tilinpäätös ja toimintakertomus.

VAMU ”Vahvuuksista voimaa ja virtaa muutoksen aalloille” -hankkeessa tuetaan Wiitaunionin henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista organisaatiomuutoksessa

VAMU-hanke on työelämän kehittämishanke, joka kuuluu Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus toiminta -alueelle ja sen erityistavoite on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Kohderyhmänä on koko Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) henkilöstö ja esihenkilöt mukaan lukien ylin johto. Hankkeen toteutusaika on 1.2.–31.8.2023 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Helmikuun alussa käynnistyneen hankkeen tavoitteena on tukea Wiitaunionin henkilöstön ja johdon työhyvinvointia ja työssä jaksamista käynnissä olevan organisaatiomuutoksen valmisteluvaiheessa. Organisaatiomuutokset haastavat henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta ja hankkeen avulla organisaatiossa saadaan tuettua työhyvinvointia ja työssä jaksamista merkittävällä panostuksella. Koko henkilöstölle ja esihenkilöille on tarjolla erilaisia valmennuksia, työpajoja ja koulutuksia, joiden kautta osallistujat saavat työkaluja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi tämän hetkisiin sekä tulevaisuuden muutoksiin.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Henkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvointia, työssä jaksamista ja muutosjoustavuutta tuetaan käytännössä:

 • mahdollistamalla organisaatiomuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyä Huoliseinä – työpajojen muodossa,
 • edistämällä henkilöstön palautumistaitoja Palautumisesta Voimaa ja Virtaa – työpajoilla sekä
 • vahvistamalla henkilöstön hyvinvointia, muutosjoustavuutta ja työn imua positiivisen psykologian tutkittuun tietoon pohjautuvilla Kehity vahvuuksilla -ryhmävalmennuksilla. Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksissa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ-työskentelyn avulla. VOIMAKEHÄ on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen.
 • Tarjoamalla valmennuksellista koulutusta ratkaisukeskeisistä yhteistyö- ja työyhteisötaidoista.

Hankepäällikkönä työskentelee Katri Aalto, joka toimi myös aiemmassa, 2022 päättyneessä työhyvinvointihankkeessa. Uudessa hankkeessa työhyvinvoinnin edistämistä lähestytään uudella tavalla.

”Vastaavanlaista hanketta ei tällä hetkellä ole Keski-Suomen alueella ja Wiitaunionin henkilöstöllä onkin nyt etuoikeutettu mahdollisuus saada tukea työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen muutosten keskellä. Osaa työpajoista toteutetaan hankkeen aikana saman sisältöisinä useampia, jotta mahdollisimman moni löytäisi tilaisuuden, johon pääsee ja joka vastaisi omiin tämän hetkisiin tarpeisiin”, Aalto kertoo.

Organisaatiomuutos tuo etenkin esihenkilöille perustyön päälle lisätyötä, mikä yhdessä muutoksen johtamistehtävien kanssa vaatii erityisesti esihenkilötyöltä paljon. Hankkeessa esihenkilöiden työhyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi rakennetaan vertaissparrausryhmät, joiden tarkoituksena on mahdollistaa vertaistuellista reflektointia, haastavien ja kuormittavien tilanteiden purkua, asioiden ja kokemusten sekä osaamisen jakamista, vertaisoppimista sekä uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämistä yhdessä.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

 

Organisaatiomuutoksissa onnistumista tukee muutosten inhimillisen puolen johtamisen huomioiminen. Hankkeen kautta esihenkilöt saavat lisäksi muutosjohtamisen koulutusta, mikä suuntautuu erityisesti muutoksen läpivientiin työyhteisöissä ja tarjoaa työkaluja siihen.

”Haastavissa työelämän tilanteissa, kuten organisaatiomuutoksissa, jolloin erilaiset työn vaatimukset ja kuormitustekijät sekä epävarmuus lisääntyvät, on erityisen tärkeää pysähtyä ja ottaa tietoisesti aikaa oman hyvinvoinnin, palautumisen ja jaksamista tukevien asioiden tarkastelemiseen ja kehittämiseen”, Katri Aalto korostaa.

Henkilöstöjohtaja Katri Lehti kertoo, että Wiitaunionissa työhyvinvoinnin kehittäminen on nähty jo aiemmin tärkeänä ja nyt organisaatiomuutoksissa asian huomiointi on erityisen tärkeää.

”Tämä on tärkeä teema ja kannustankin esihenkilöitä sekä henkilöstöä nyt hyödyntämään hankkeen aikaista tarjontaa työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukena mahdollisimman paljon”, Katri Lehti toteaa.

VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy. VOIMAKEHÄ®-tavaramerkkiä, tuotetta ja konseptia voivat työssään hyödyntää lisenssivalmentajat.

Viitasaarelle haetaan lukion rehtoria, varhaiskasvatusjohtajaa, päiväkodin johtajia ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaa – Lue lisää ja hae ajoissa!

Viitasaaren sivistystoimeen haetaan parhaillaan useisiin avoimiin paikkoihin työntekijöitä! Viitasaaren lukioon haetaan rehtoria ja varhaiskasvatukseen varhaiskasvatusjohtajaa, kahta päiväkodin johtajaa sekä yhtä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Hakemukset toimitetaan Kuntarekryssä, jossa on myös lisätiedot tehtävistä.

Lukion rehtorin haku 27.3.2023 klo 16 mennessä

Varhaiskasvatusjohtajan haku 29.3.2023 klo 12 mennessä

Päiväkodin johtajien haku 30.3.2023 klo 12 mennessä

Varhaiskasvatuksen eritysopettajan haku 30.3.2023 klo 12 mennessä

Henkilöstöjohtaja Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteyshenkilö hyvinvointialueelle – Katri Lehti koordinoi yhteistyötä ja auttaa tarvittaessa yhteyden ottamisessa

Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteyshenkilönä Viitasaarelta ja Pihtiputaalta on aloittanut henkilöstöjohtaja Katri Lehti. Yhteyshenkilönä Lehti toimii erityisesti hyvinvointialueen sekä kaupungin ja kunnan välisessä yhdyspintatyöskentelyssä. Yhdyspintatyöskentely on tärkeää, sillä monet kuntien palveluista liittyvät hyvinvointialueen palveluihin. Esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on kouluissa, joissa perusopetuksen toteuttaa kunta ja oppilashuolto on hyvinvointialueiden vastuulla.

Yhteyshenkilö koordinoi myös yhteistyötä hyvinvointialueen sekä kaikkien viitasaarelaisten ja pihtiputaalaisten toimijoiden välillä, esimerkiksi yritykset, järjestöt ja seurat. Henkilöstöjohtaja Katri Lehti nimitettiin yhteyshenkilöksi Wiitaunionin yhteishallituksen kokouksessa maanantaina 20.3.2023.

Kuntien yhteyshenkilö Katri Lehti neuvoo tarvittaessa myös kuntalaisia hyvinvointialueella oikeaan tahoon yhteyden ottamisessa. Yhteydenottotavat hyvinvointialueen palveluihin ovat säilyneet monilta osin aiemman kaltaisena. Ajantasaiset tiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta myös kuntakohtaisesti esitettyinä, Viitasaaren toimipisteet ja Pihtiputaan toimipisteet. Tavoitat Katri Lehden virka-aikana (arkisin klo 8-16) alla olevien yhteystietojen mukaisesti.

Katri Lehti

henkilöstöjohtaja

040 542 6071 Soita

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasari

Lisätietoja

Henkilöstöasiat (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta)
Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteyshenkilö Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Viitasaaren asiointipiste suljettu 23. – 31.3.2023

Viitasaaren asiointipiste on suljettu ajalla 23.3. – 31.3.2023. 

TE-palveluiden asioissa voivat henkilö- ja yritysasiakkaat ottaa yhteyttä pääsääntöisesti Oma asiointi-verkkopalvelun kautta. Puhelimitse henkilöasiakkaat voivat ottaa yhteyttä puh. nroon 0295 025 500 (arkisin klo 9-16.15) ja työnantaja- ja yritysasiakkaat puh.nroon p. 0295 046 006 (klo 9-16.15). Lisätietoja: http://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/yhteystiedot.

Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatti) vaihteen puh. 0295 536 000. Lisätietoja digi- ja väestötietoviraston palveluista www.dvv.fi

Vaalikeräys auttaa vammaisia ja pitkäaikaissairaita paikallisesti – Pieni ele -keräykseen voit osallistua vaalien äänestyspaikoilla

Pitkäaikaissairaita ja vammaisia voi tukea lahjoittamalla lipaskeräykseen eduskuntavaalien äänestyspaikoilla. Keräyspisteet löytyvät äänestyspaikoilta ympäri Suomen vaalien aikana 22.-28.3. ja 2.4.2023.

Kaikki lahjoitukset jäävät Suomeen ja puolet lahjoituksista suoraan paikkakunnalle apua tarvitseville. Keräyksellä autetaan muun muassa sydänsairaita, epilepsiaa sairastavia, vammaisia, sokeita, kuuroja, aivosairaita; lapsia, nuoria ja aikuisia. Vammaiset ja pitkäaikaissairaat ovat usein pienituloisia, joten kaikki hyvät asiat lahjoitusten avulla tuovat parempia hetkiä arkeen.

Keräys järjestetään talkoovoimin ja suurin osa vapaaehtoisista on itse vammaisia tai pitkäaikaissairaita. Keräyspaikoilla lahjoituksen voi tehdä käteisellä lippaaseen.

”Keräykseen lahjoittaminen on monelle suomalaiselle tärkeä äänestyspäivän perinne. Uskomme, että sama auttamisen halu ja myötäeläminen vaikeina aikoina näkyy, vaikka pandemialla on vaikutuksensa keräykseen. Toivommekin, että ihmiset edelleen löytävät keräyksen, sillä lahjoituksista saatu apu on sen saajille korvaamatonta” sanoo pieni ele -keräyksen toiminnanjohtaja Erika Mäntylä.

Pieni ele -vaalikeräys (ent. Vaalikeräys) alkoi vuonna 1907, jolloin se järjestettiin ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä tavoitteena kerätä varoja tuberkuloosin vastustamiseen. Sen järjestävät 15 vammais- ja terveystyön järjestöä, joihin kuuluu noin 300 000 jäsentä.

Pieni ele -keräykseen voi lahjoittaa:

 • Keräyslippaaseen eduskuntavaalien äänestyspaikoilla.
 • MobilePaylla numeroon  64971.
 • Verkossa osoitteessa www.pieniele.fi
 • Lahjoittamalla Pieni ele ry:n tilille FI73 5727 1820 0477 19.
 • Lähettämällä tekstiviestin LAHJOITA10 numeroon 16301 (10 €/viesti).

Rahankeräyslupa: Pieni ele ry RA/2020/814
Lisätietoja antavat Viitasaarella Riitta Kemppainen, puh. 040 167 2381 sekä yleisesti Pieni ele ry:n toiminnanjohtaja, Erika Mäntylä, puh. 040 529 5409, erika.mantyla@pieniele.fi, www.pieniele.fi

 

Viitasaaren ja Pihtiputaan jätteiden lajitteluasemien toiminnassa tauko – Jäteasemapalveluita toteutetaan tempauksina

Tiedotteen asia tiivistetysti:

 • Viitasaarella L&T:n jätteiden lajitteluasema Vaarinvuoressa toimii aukiolojensa mukaisesti maaliskuun 2023 loppuun saakka
 • Huhtikuun alusta toukokuun puoliväliin Viitasaarella ei ole lajitteluasematoimintaa. Sen vuoksi normaalisti lajitteluasemalle toimitettavien jätejakeiden kohdalla:
  • Kiertävä keräys esim. suursiivouksessa ja remonteissa syntyvälle jätteelle Viitasaarella maanantaina 24.4.
  • Vaaralliset jätteet keräysrekkaan lauantaina 18.3. ja 15.4.
  • Kyseiset jätejakeet voi kuljettaa myös muille Sammakkokankaan lajitteluasemille naapurikunnissa
 • Sammakkokangas Oy:n jätteiden lajitteluaseman toiminta Viitasaarella käynnistyy 15.5.2023 alkavalla viikolla

Viitasaaren ja Pihtiputaan jäteasemapalveluissa on muutoksia kevään 2023 aikana. Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat siirtäneet aiemmin siirtäneet jätehuollon viranomaispalvelut Sydän-Suomen jätelautakunnalle ja palvelutehtävät useiden kuntien omistamalle Sammakkokangas Oy:lle. Muutoksen vaikuttavat myös lajitteluasemiin, tiedote Sammakkokankaan verkkosivuilla.

Lajitteluasemiin kevään aikana tapahtuva muutos ei vaikuta esimerkiksi kiinteistökohtaiseen jätekeräykseen tai aluekeräykseen. Lajitteluasemilla vastaanotettavista jätejakeista kerrotaan Sammakkokankaan verkkosivuilla.

Aiemmin jäteasemapalveluista Viitasaarella ja Pihtiputaalla vastannut L&T lopettaa lajitteluasematoiminnan maaliskuun lopussa 31.3.2023. Yhtiö kertoo jatkavansa muuta toimintaa paikkakunnilla.

Viitasaarella Sammakkokankaan lajitteluaseman toiminta käynnistyy 15.5.2023 alkavalla viikolla. Lajitteluasema jatkaa samalla kiinteistöllä Vaarinvuoressa, jossa toiminta on aiemminkin ollut. Pihtiputaalla lajitteluaseman avaamisesta ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa, lajitteluasemapalveluita toteutetaan toistaiseksi keräystempauksina.

Koska varsinaisten lajitteluasemien toiminnassa on tauko, järjestää Sammakkokangas Pihtiputaalla ja Viitasaarella huhtikuussa suursiivouksissa ja remonteissa syntyvälle jätteelle kiertävän keräyksen, josta tarkemmat tiedot on Sammakkokankaan verkkosivuilla. Keräys on tarkoitettu jätteelle, joka ei kokonsa tai laatunsa vuoksi sovellu kiinteistökohtaiseen sekajäteastiaan tai aluekeräyspisteille, esimerkiksi huonekalut ja wc-istuimet.

Keräyksessä ei oteta vastaan tiili- ja betonijätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua tai vaarallisia jätteitä. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa vaarallisten jätteiden mobiilikeräykseen, joita järjestetään Viitasaarella ja Pihtiputaalla maalis-, huhti- ja kesäkuussa. Vaarallisten jätteiden mobiilikeräyksestä on oma tiedotteensa.

Keräyksessä otetaan vastaan alle 3 kuutiometrin kuormia. Kuorman maksu pankkikortilla tai laskulla. Hinnasto Sammakkokankaan verkkosivuilla.

Keräyksen aikataulu ja sijainti
Ma 17.4. klo 12.00 – 18.00 Pihtipudas, Katajaharjuntie, Rekkaparkki
Ma 24.4. klo 12.00 – 18.00 Viitasaari, Urheilutien ja Simmarintien risteys

Viitasaaren ja Pihtiputaan asiakkaat voivat käyttää myös muiden Sammakkokankaan lajitteluasemien palveluita, joiden tiedot ovat yhtiön verkkosivuilla. Lajitteluasemilla otetaan vastaan suursiivous- ja remonttijätteitä kuten huonekaluja, tiili- ja betonijätettä ja eristevillaa. Lajitteluasemalla otetaan vastaan myös sähkö- ja elektroniikkaromua sekä vaarallisia jätteitä. Lajitteluasemilla vastaanotettavista jätejakeista tarkempaa tietoa Sammakkokankaan verkkosivuilla.