Viitasaarella ja Pihtiputaalla käyttöön Terveyshyötyarvio – Väestötäsön tieto tukee yksittäisen asiakkaan hoitamista

Viitasaarella ja Pihtiputaalla otetaan käyttöön Terveyshyötyarvio, joka tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hoidon laadusta. Väestötason tietoa hyödynnetään tiedolla johtamisessa ja yksilötason tieto tukee ammattilaisen työtä yksittäisen asiakkaan hoitamisessa. Terveyshyötyarvion perusteella asiakkaille voidaan lähettää kirje, jos hänellä katsotaan olevan hoitovaje ja hoito kaipaa tehostusta. Nyt käyttöönotettava Terveyshyötyarvio on digitaalisten työkalujen tuoteperhe, joka hyödyntää asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakenteista tietoa ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa päättelyä.

Terveyshyötyarvion avulla voidaan löytää asiakkaita, joiden riskitekijöihin ja terveydentilaan voitaisiin vaikuttaa oikeilla toimenpiteillä. Ilman Terveyshyötyarviota näiden potilaiden tunnistaminen olisi vaikeaa. Terveydenhuollon ammattilainen voi tarvittaessa olla yhteydessä  asiakkaaseen tilanteen korjaamiseksi, jolloin potilasturvallisuus paranee. Työkalun avulla Wiitaunionin perusturva toteuttaa terveydenhuoltolain mukaisia velvoitteitaan edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia, terveyttä ja asiakas- ja potilasturvallisuutta.  Terveyshyötyarvio auttaa kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja osaltaan varmistaa, että terveydenhuollon toiminta perustuu näyttöön ja toteuttaa hyviä hoitokäytäntöjä.

Tietojohtamisen oikeuksilla Terveyshyötyarvion tietoja käsitellään massana, ilman yksittäisen asiakkaan tunnistetietoja. Tietojohtamisessa hyödynnetään väestön terveydentilaa kuvaavia raportteja, joita voidaan tarkastella ja suodattaa valitun asiakasryhmän hakukriteerein. Tuloksista on mahdollista nostaa esiin esimerkiksi tiettyä sairautta, kuten diabetesta sairastavien tiedot ja arvioida heidän hoitonsa toteutumista tai hoidon parantamisen tarpeita. Väestötasolla voidaan havaita hoidon tehostamisen tarpeita määritellyssä potilasjoukossa ja esimerkiksi suunnitella kyseiselle joukolle omahoitoryhmiä. Asiakastyössä Terveyshyötyarvion hyödyntäminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Terveyshyötyarviota voivat käyttää asiakastyössä vain ne ammattilaiset, joilla on oikeus tutustua asiakkaan tietoihin muutenkin. Työkalun avulla etsitään suuressa riskissä olevia sekä paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita, jotka erityisesti hyötyisivät hoidosta, ja tarjotaan heille tarkoituksenmukaisia palveluja.
Terveyshyötyarviota käyttävien ammattilaisten on mahdollista tunnistaa yksittäinen asiakas silloin, kun Terveyshyötyarvion tulosten pohjalta nousee huoli asiakkaan tilanteesta ja kun asiakkaan hoito on kyseisen ammattilaisen vastuulla. Ammattilainen voi tällöin olla yhteydessä asiakkaaseen hoitosuunnitelman tai esimerkiksi lääkityksen tarkistamiseksi. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus kieltäytyä palvelusta ja kieltää myöhemmät yhteydenotot.

Järjestelmän avulla ei tehdä automaattisia hoitopäätöksiä eikä evätä palveluja keneltäkään, vaan tarjotaan parempia palveluja niille, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittäviä tai oikeita palveluja.

Toimintaa pilotoitu Helsingissä
Terveyshyötyarviota on pilotoitu Helsingin terveysasemilla yhdessä työhön nimettyjen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveyshyötyarvion kehittäjät ovat Helsingin kaupungilla työskenteleviä hoitajia ja lääkäreitä.
Kehittäjät hyödyntävät Terveyshyötyarviolla saatavaa tietoa sekä omilla terveysasemillaan annettavan hoidon tehostamiseksi että omien potilaidensa hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi.
Viitasaarella ja Pihtiputaalla uskotaan Helsingin tavoin, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoamisessa siirrytään terveys- ja hyvinvointiongelmia korjaavasta toimintamallista ennaltaehkäisevämpään ja kohdennetumpaan toimintatapaan. Tämä on ainoa keino vastata mittaviin tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuviin paineisiin, kuten väestön ikääntymiseen, voimavarojen rajallisuuteen ja eriarvoistumiseen. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi käytetään Helsingin kaupungin ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä kehitettämää digitaalista Terveyshyötyarviota.

Lisätietoa
Terveyshyötyarviosta löytyy lisää tietoa Duodecimin sivuilta.
Terveyshyötyarvion päättelysääntöjen pohjana käytettävät tutkimustiedot perustuvat näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmillä tehtyihin hakuihin sekä tutkimusten näytön asteen ja suositusten vahvuuden määrittelyyn. Periaatteet on laatinut kansainvälinen GRADE-työryhmä.
Lähteinä käytetään systemaattisia katsauksia (kuten Cochrane-katsaukset), suomalaisia Käypä hoito -suosituksia ja Duodecimin Lääkärin käsikirjan sisältöä. /

Perhekeskuksen kohtaamispaikan avajaiset 1.6. – Tule tutustumaan tiloihin ja toimintaan

Tule tutustumaan Viitasaaren kaupungin perhekeskuksen kohtaamispaikkaan keskiviikkona 1.6. klo 14-17. Avajaisissa pääset nauttimaan  leppoisissa tunnelmissa kahvia, mehua, vohveleita ja makkaraa. Olet lämpimästi tervetullut!

Avajaisissa voi myös kertoa toiveita ajatuksia perhekeskukseen toimintaan liittyen. Kohtaamispaikassa on myös palautelaatikko, johon voi  jättää ideoita ja vinkkejä keskukseen liittyen

Ohjelma
• Tervetulotoivotus ja esittäytyminen: Perhekeskustyöntekijä Marika Huhtanen
• Avajaispuhe: Maria Kaisa Aula
• Nimikilpailun tuloksen julkistaminen ja kaupungin tervehdys: Janne Kinnunen
• Arpajaiset: MLL Viitasaaren yhdistys
• Makkaranpaistoa: Viitasaaren Viestin nuoret, Autoliike Koskinen tarjoaa makkarat
• Vohvelikaffeet: Perhetyö ja MLL Viitasaaren yhdistys, tarjoaa K- Supermarket Viitasaari
• Lapsille pientä ohjelmaa luvassa
• Menossa mukana Viitasaaren kaupungin väkeä, MLL Viitasaaren yhdistys, Viitasaaren viesti, seurakunnat ym.

Perhekeskuksen tiloja voi varata perhekeskuskoordinaattorilta, 040 6610198/ Marika Huhtanen

Viitasaarella tilaisuus vesienhoidosta ja vesistökunnostusasioista maanantaina 16.5. – Tule tutustumaan ajankohtaisiin asioihin ja keskustelemaan

Keski-Suomen ELY-keskus järjestää toukokuussa 2022 koko Keski-Suomen maakunnan kattavan tilaisuussarjan. Viitasaarella tilaisuus järjestetään maanantaina 16.5. klo 17-19 kaupungintalon valtuustosalissa (Keskitie 10). Tilaisuudessa tiedotetaan ja esitellään maakunnan asukkaille ja asiasta kiinnostuneille vesienhoitoa ja vesistökunnostusasioita paikallisella tasolla. Tilaisuudet ovat avoimia ja suunnattu kaikille paikkakunnasta riippumatta, joihin myös ei-ammattilaiset asiasta kiinnostuneet pystyvät helposti osallistumaan ja saavat hyödyllistä tietoa.

Tilaisuudet kestävät 2 tuntia ja jokaisessa tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Esittelemme tiiviisti ja alueellisesti vesienhoidon perusasioita pääteemoista pintavedet, pohjavedet, vesistökunnostus ja  vesistökunnostusverkosto. Esitysten jälkeen on vapaata keskusteluaikaa, jolloin osallistujat voivat esimerkiksi esittää kunnostuskohteita ja tarpeita, tai kysyä lisätietoa ja tarkennuksia.

Alustava ohjelma
17.00-17.10 Kaupungin puheenvuoro/avaus
17.10-18.00 Vesienhoito alueellamme
18.00-18.15 Kunnostustarpeet alueellamme ja vesistökunnostusverkoston perustaminen
18.15-18.30 Miten käytät vesistökunnostusverkostoa
18.30-19.00 Kahvia ja keskustelua

Ohjelma on aikataulultaan suuntaa antava. Tilaisuuksissa painotetaan keskustelua, eli pyrimme vahvaan vuorovaikutukseen ja jättämään lopun kahvitteluun ja keskusteluun riittävästi aikaa.

Tilaisuudet järjestää ja rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Keski-Suomen kuntien ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry on maakuntamme tuore vesiensuojeluyhdistys, joka on perustetun vesistökunnostusverkoston omistaja.

Huonekalujen ja kodin tarvikkeiden keräys ukrainalaisille Viitasaarella – Tavaroiden vastaanotto keskiviikkona 11.5.

Viitasaarella kerätään huonekaluja ja kodin tarvikkeita paikkakunnalle saapuneille ukrainalaisille. Huonekaluja (mm. sängyt, sohvat, keittiönpöydät, koulupöydät, puutarhakalusteet) ja kodin pientavaraa (mikrot, kahvinkeittimet, pyykinpesukoneet, imurit, televisiot jne.) otetaan vastaan keskiviikkona 11.5. klo 12-17.

Lahjoitettavan tavaran tulee olla puhdasta ja hyväkuntoista, ei rikkinäisiä ja likaisia. Keräyksessä ei tällä kertaa oteta vastaan astioita, vaatteita, liinavaatteita, pyyhkeitä, verhoja tms., koska edellinen keräys tuotti niin hyvän varaston ko. tavaroista.

Keräyspaikka Lennätintalon (ent. Postitalo) takaosan lastauslaituri. Liikenteen sujuvuuden vuoksi ajoreitti Keskitieltä Postikujan suuntaan. Rakennuksen sijainti Google Mapsissa.

Lisätiedot Jukka Hallbergilta, yhteystiedot alla.

Hallberg Jukka

040 663 5906 Soita

Yksikkö

Tekninen

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo
Keskitie 10
44500 Viitasaari

Valtuusto päätti 2.5. että Viitasaaren kaupunki on valmis majoittamaan 50 Ukrainan sodan pakolaista

Viitasaaren kaupunginvaltuusto päätti  tänään, että Viitasaaren kaupunki on valmis sopimaan Jyväskylän vastaanottokeskuksen kanssa enintään 50 Ukrainan sodan pakolaisen vastaanottamisesta ja majoittamisesta Viitasaarelle. Kaupunginjohtajalle annettiin valtuudet jatkaa valmisteluja pakolaisten vastaanottamiseksi ja heidän palvelujensa turvaamiseksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan välisestä yhteistyöstä keväällä 2022 käynnistyneen selvitystyön ja päätti, ettei ole tarkoituksenmukaista julistaa kaupunkia tuulivoimavapaaksi kunnaksi. Sen sijaan tuulivoimarakentamisen edellytykset tulee tapauskohtaisesti selvittää kaavoitusprosessin kautta.

Wiitaunionin henkilöstön  palkitseminen  palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Oheisena tarkastamaton valtuuston pöytäkirja.

 

Erilliset koronapuhelupalvelut päättyvät Wiitaunionissa 8.5.2022 – Maanantaista 9.5. alkaen korona-asiat terveyskeskuksen puhelinten kautta

Viitasaarella ja Pihtiputaalla lopetetaan erillisten koronapuhelinpalveluiden käyttö sunnuntaina 8.5.2022. Käytössä on ollut yleinen koronapuhelin, jossa on palveltu myös näytteenotoissa, sekä koronarokotuksen ajanvarauspuhelin. Jatkossa, maanantaista 9.5. alkaen näissä asioissa voi soittaa Wiitaunionin terveyskeskuksen puhelimiin alla olevan jaon mukaan. Viitasaarelaisia pyydetään ottamaan lähtökohtaisesti yhteyttä Viitasaaren numeroihin ja pihtiputaalaisia Pihtiputaan numeroihin. Koronanäytteitä otetaan valtakunnallisen linjauksen mukaisesti vaikeaoireisilta potilailta tavanomaisin lääketieteellisin periaattein, korkean riskin ryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä, raskaana olevilta ja sote-alan työntekijöiltä. 
 
Koronarokotukset, puhelinaika ma-to klo 9-15, pe 9-14
Viitasaari 014 459 7241 (vastaanoton puhelin)
Pihtipudas 014 459 6715 (vastaanoton puhelin)
Näytteenotto, puhelinaika ma-pe klo 8-18. Viikonloppuisin vain Viitasaari, la-su klo 9-16
Viitasaari 014 459 7223 (päivystyksen puhelin)
Pihtipudas 014 459 6700  (päivystyksen puhelin)

Terveyskeskuksen päivystys suljetaan klo 16 ajalla tiistaista torstaihin 3.-5.5.2022

Wiitaunionin terveyskeskuksen päivystys suljetaan henkilöstövajeen vuoksi normaalia aiemmin, klo 16 tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 3.-5.5.2022. Normaalisti päivystys on arkisin Wiitaunionissa klo 18 saakka.

Päivystyspaikkoina ovat normaalin aikataulun mukaisesti tiistaina Pihtipudas, keskiviikkona Viitasaari ja torstaina Pihtipudas.

Ennen päivystykseen hakeutumista on otettava yhteyttä puhelimitse. Ilta- ja yöaikaan päivystys on keskussairaalassa.

Päivystyksen aikataulut, puhelinnumerot ja ohjeet ovat omalla sivullaan.

 

 

Kotitalouksien haravointijätteiden pienkuormat veloituksetta lajitteluasemille toukokuun ajan Viitasaarella ja Pihtiputaalla

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta järjestävät toukokuussa puutarhajätteiden vastaanoton kotitalouksissa ja vapaa-ajan asumisessa syntyville puutarhajätteille yhteistyössä L&T Oy:n kanssa. Puutarhajätettä voi tuoda paikkakuntien L&T Oy:n lajitteluasemille niiden aukioloaikoina. L&T Oy:n lajitteluasemat sijaitsevat osoitteissa Vaarinvuorentie 77, Viitasaari sekä Reisjärventie 215, Pihtipudas. Lajitteluasemien ajantasaiset aukioloajat voit tarkistaa L&T:n sivuilta.

Kampanja-aikana (toukokuun ajan) keräys on maksuton asumisessa syntyvien pienkuormien osalta. Keräys on tarkoitettu pienkuormille eli henkilöauton peräkärrykuormille. Jätesäkkiin sullotut jätteet tulee purkaa vastaanottopisteellä.

Keräys ja kampanjahinta koskee haravointi ja puutarhajätettä. Oksat tulee pitää erillään haravointijätteistä, eikä kampanja koske niitä. Keräys on tarkoitettu vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille (ei yrityksille tms.). Vaihtolava- ja traktorikuormien osalta peritään L&T Oy:n lajitteluaseman hinnaston mukainen vastaanottomaksu. Kampanja-ajan ulkopuolella puutarhajätteestä peritään L&T Oy:n lajitteluaseman hinnaston mukainen vastaanottomaksu.