Luento viestinnästä sekä paikallisia eduskuntavaalien ehdokkaita – Kirjastossa politiikkailta tiistaina 21.3.2023

Viitasaaren kirjastossa (Koulukuja 6, Google Maps) järjestetään Politiikkailta tiistaina 21.3.2023 klo 17.30 alkaen. Illan aluksi FT, viestinnän yliopistonopettaja Marika Paaso (Jyväskylän yliopisto) kertoo poliitikkojen viestinnästä ja erityisesti siitä, millaisia keinoja poliitikot käyttävät pyrkiessään vaikuttamaan äänestäjiin.

”Varsinkin Yhdysvalloissa vaalikampanjoissa hyödynnetään sumeilematta retoriikan likaisia keinoja, mutta eettisesti epäpuhdasta peliä osataan pelata meillä Suomessakin. Sosiaalisen median myötä puolitotuuksien tai jopa suoranaisten valheiden levittäminen on aiempaa helpompaa, kun poliitikoilla on mahdollisuus viestiä suoraan äänestäjilleen ilman portinvartijoita ja journalistista toimittamista”, Paaso toteaa.

Luennollaan Paaso kannustaakin meitä kaikkia kriittisyyteen – eikä ainoastaan poliitikkojen puheita kohtaan, vaan myös omaa arkiajatteluamme kohtaan.

”Jokaisen meistä on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, kenen sanaan uskomme ja mistä syystä”, Paaso muistuttaa.

Tapahtuman jälkipuoliskolla (noin klo 18.45) Viitasaaren ja Pihtiputaan eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät. Paikalla ovat
Hannu Glad, Vasemmistoliitto
Aira Kyläniemi, SDP
Hannu Suni, Kristillisdemokraatit
Hilma Vepsäläinen, SDP
Johanna Vääräsmäki, VKK
Jani Ylälehto, Keskusta

Yleisö voi esittää edustajaehdokkaille kysymyksiä. Tarkoituksena on, että ilta jatkuu vapaamuotoisten keskustelujen parissa kahvikupin äärellä. Lisätietoja tapahtumasta muun muassa Viitasaaren kirjaston Facebook-sivulla. Tilaisuutta voi seurata myös etänä Wiitaunionin aluekirjaston YouTube-kanavalla.

Politiikkailta liittyy Wiitaunionin aluekirjaston Faktaa vai valhetta -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea eri-ikäisten kuntalaisten medialukutaitoa. Hanketta rahoittaa aluehallintovirasto.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys, kotiäänestys ja vaalipäivän äänestys – Ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023

2.4.2023 pidettävien eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 22. – 28.3.2023 välisenä aikana.

Viitasaaren kaupungin alueella toimiva yleinen ennakkoäänestyspaikka on Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, 44500 Viitasaari, puh. 044 459 7301. Ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

22. – 24.3.2023 (ke-pe) klo 9.00 – 18.00
25.3.2023 (la) klo 10.00 – 14.00
26.3.2023 (su) klo 11.00 – 14.00
27. – 28.3.2023 (ma-ti) klo 9.00 – 18.00

Lisäksi Wiitaunionin kirjastoauto toimii v. 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen kiertävänä äänestysautona seuraavilla äänestysauton pysähdyspaikoilla ja aikatauluilla:

1. vaalireitti (22.3.2023 keskiviikko)
11.30 – 12.00; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)
12.30 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)
14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)
15.00 – 16.00; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)
16.30 – 17.00; Kokkolantie 693, 44740 Keitelepohja (bussipysäkki, entinen kauppa)
17.30 – 18.00; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2. vaalireitti (23.3.2023 torstai)
10.30 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)
12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)
13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken entinen kauppa)
14.00 – 14.30; Vesannontie 2102, 44670 Suovanlahti (Suovanlahden P-paikka)
15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)
16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki
17.00 – 18.00; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Ennakkoäänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Väliaikainen henkilökortti
Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Väliaikaisen henkilökortin Viitasaarella myöntää Sisä-Suomen poliisilaitos. Lupapalvelujen ajanvaraukset www.poliisi.fi/ajanvaraus.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Viitasaaren kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse 050 310 8050. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta sekä kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.viitasaari.fi/vaalit

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00 Viitasaaren kaupungissa seuraavilla äänestyspaikoilla:

Äänestysalue                                           Äänestyspaikka
1. Keskeinen äänestysalue                         Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10, Viitasaari
2. Läntinen äänestysalue                           Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, Huopanankoski
3. Itäinen äänestysalue                               Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, Kymönkoski

 

Aluelukion toiminnan esitetään päättyvän lukuvuoden lopussa – Viitasaaren kaupunki osallistuu kahteen alueelliseen kalataloushankkeeseen

Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisen Wiitaunionin aluelukion toiminta päätetään kevätlukukauden päätteeksi 3.6.2023, esittää Viitasaaren kaupunginhallitus lopullisen päätöksen tekevälle kaupunginvaltuustolle. Maanantaina 13.3.2023 kokoontuneen kaupunginhallituksen päätös pohjautuu kuntien yhteisen valtuustoseminaarin linjauksiin. Aluelukion toiminnan päättyminen liittyy Wiitaunini-kuntapariyhteistyön loppumiseen vuoden lopussa. Aiemmin, kesäkuussa 2022 tehdyssä päätöksessä Wiitaunionin päättymisestä ei otettu kantaa lukiotoimintaan. Aluelukio-malli päättyy muuta yhteistyötä aiemmin, jotta lukioissa voidaan suunnitella lukuvuosi 2023-2024 yhtenäisenä. Wiitaunionissa aluelukiomalli on ollut käytössä 1.8.2011 lähtien. Parhaillaan Viitasaaren lukioon haetaan rehtoria, hakuaika päättyy 27.3.2023 klo 16.

Vesistöjen kaupunkina Viitasaari sitoutuu edistämään kalatalouden edellytyksiä alueellaan osallistumalla kahteen hankkeeseen. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry hakee Sisä-Suomen Kalaleaderilta Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus -esiselvityshankkeeseen rahoitusta. Kaupunki osallistuu 1000 euron omarahoitusosuudella hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset ovat 30 000 euroa. Toiseen, Päijänne-Leader ry:n ja Sisä-Suomen Kalaleaderin hankkeeseen kaupunki osallistuu 2000 eurolla, kun kokonaisbudjetti on 320 000 euroa.Tässä varsinaisessa Vesiviljelyn mestari-kisälli -hankkeessa luodaan toimintamalli uusien työntekijöiden rekrytointiin ja kouluttamiseen, mikä edistää Viitasaarella toimivaa kalanviljelytoimintaa sekä työllisyyttä.

Kaupunginhallitus päätti Viitasaaren osalta hyväksyä sopimuksen alueellisen kuntarahan vuotuisesta laskutustavasta. Sopimuksen mukaan jatkossa alueellisten hankkeiden kuntarahaosuus maksetaan alkuvuodesta Kehittämisyhtiö Witakselle, jota hankkeet jatkossa laskuttaisivat. Uusi toimintamalli mahdollistaa hankkeiden rahoitustilanteen seuraamisen aiempaa paremmin sekä sitomattoman hankerahan siirtämisen seuraavalle vuodelle.

Kaupunginhallitus käsitteli myös aloitteita. Valtuustoaloitetta ikäihmisten tonttiliittymien auraamisesta on aiemmin käsitelty teknisessä lautakunnassa, jossa käsiteltävänä oli eri vaihtoehtoja kustannuksineen. Kaupunginhallitus totesi, että 75-vuotiaista ja sitä vanhemmista osa on huonokuntoisia ja osa taas hyvinkin hyvässä kunnossa. Tämän johdosta hallitus päätti, että niitä ikäihmisiä, joilla ei ole terveydellisten, taloudellisten tai lähiverkoston puutteen vuoksi mahdollisuutta järjestää tonttiliittymisen auraamista, pyritään auttamaan ensisijaisesti nuorten työpajan kokeilun sekä Hykari-hankkeen vapaaehtoisten voimin.

Valtuustoaloitteeseen kaupungin henkilöstöstä ja taloudesta puolestaan kaupunginhallitus päätti saattaa tiedoksi selvityksen vuoden 2024 henkilöstösuunnitelman laadinnasta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hallitukseen uuden jäsenen valintaa. Hallituksen jäsenenä toiminut Elina Mäkinen ei ole enää vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen, sillä hän on aloittanut kaupunginhallituksen alaisen Kehittämisyhtiö Witaksen yritysneuvojana.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa myös kaupungille saatujen lahjoitusvarojen käyttöä. Koko kokouksen esittelyteksteihin ja päätöksiin voi tutustua pöytäkirjassa, jossa on myös liitteet asiakohdittain.

Aija Puurtinen Jazz Jkl Collectiven vieraana – Jazzklubi sunnuntaina 19.3. Lyhty Viitasaaressa

Bluesrock-yhtye Honey B & T-Bonesin laulajana ja keulakuvana tunnettu Aija Puurtinen esiintyy Jazz Jkl Collectiven solistivieraana Viitasaaren jazzklubilla Lyhty Viitasaaressa (Haapasaarentie 5, Google Maps) sunnuntaina 19.3. klo 18 alkaen.

Neljä vuosikymmentä toiminut Honey B & T-Bones on julkaissut 15 albumia, joiden lisäksi Puurtinen on tehnyt kuusi omaa soololevyä. Monipuolinen ja utelias musiikintekijä on myös musiikin tohtori, säveltäjä ja laulunkirjoittaja sekä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen ainejohtaja ja pop-jazzlaulun lehtori. Pitkän uransa aikana Puurtinen esiintynyt lukuisissa eri genrejä yhdistävissä projekteissa.

Maaliskuun klubilla kuullaan Puurtisen omia kappaleita, hänen valitsemia jazzstandardeja sekä harvinaisempia kotimaisia helmiä, joiden säveltäjänimiä ovat mm. Eero Koivistoinen, Esko Linnavalli ja Lasse Mårtenson.

Aija Puurtinen – laulu
Tuomas Paukku – kitara
Marian Petrescu – piano
Pekka Törmänen – basso
Kasper Halttunen – rummut

Viitasaaren jazzklubi: Jazz Jkl Collective feat. Aija Puurtinen Lyhty Viitasaaressa sunnuntaina 19.3. klo 18.

Liput 15/10 €.

Lippujen ennakkovaraus -lomake

Tapahtuma Facebookissa

Tule Viitasaarelle talous- ja tietohallintojohtajaksi – Hae uuteen virkaan 21.3.2023 klo 15 mennessä!

Viitasaaren kaupungiin haetaan talous- ja tietohallintojohtajaa uuteen, toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Talousjohtajana vastaat kaupungin taloussuunnitteluun ja raportointiin, omistajaohjaukseen ja rahoitukseen liittyvistä tehtävistä sekä tietohallinnon toiminnasta. Olet kaupungin johtoryhmän jäsen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä ja riittävä perehtyneisyys tietohallintoon. Arvostamme lisäksi kokemusta johtamistehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä sekä näyttöä digitalisaation ja tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Tutustu Viitasaaren tarjoamiin mahdollisuuksiin näillä kaupungin verkkosivuilla ja koko pohjoisen Keski-Suomeen Sydänsuomessa-verkkosivuilla.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 21.3.2023 kello 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta tai postitse osoitteella: Viitasaaren kaupunki, kaupunginhallitus, Keskitie 10, 44500 VIITASAARI.

Lue lisää ja hae virkaa Kuntarekry-palvelussa.

Viitasaaren elokuvaviikon 2023 elokuvat on julkaistu – 30.3-2.4. luvassa laatudraamaa ja sykähdyttäviä ensi-iltoja

Viitasaaren elokuvaviikolla on tiedossa valkokankaan täydeltä laatudraamaa ja sykähdyttäviä ensi-iltoja. Valikoimassa on kaiken ikäisille sopivia elokuvia. Elokuvaviikko järjestetään 30.3.- 2.4.2023 Nuorisotalon teatteritilassa, osoitteessa Koulukuja 8, Viitasaari (Google Maps). Festivaalin ennakkoliput ja lisätiedot elokuvista osoitteessa Keski-Suomen elokuvakeskuksen verkkosivuilla.

Käy katselemassa leffatrailerit ja merkkaa omat suosikkinäytöksesi kalenteriin. Nähdään elokuvaviikolla!

Teksti jatkuu kuvan jälkeen

Keväisen festivaalin 13 julkaistun pitkän elokuvan joukossa on mm. vuoden parhaan kotimaisen elokuvan Jussi-ehdokas Kupla (2022). Muita Jussi-ehdokkuuksilla huomioituja elokuvia festivaalilla ovat mm. parhaan äänisuunnittelun ehdokas Metsurin tarina (2022) ja parhaaksi dokumenttielokuvaksi ehdolla oleva Karaokeparatiisi (2022). Festivaalilla nähdään myös kovia ulkomaisia uutuuksia, kuten parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaat The Banshees of Inisherin (2022) ja The Fabelmans (2022).

Elokuvaviikolle mahtuu myös useita vuoden 2023 uutuuselokuvia. Kattaus sisältää mm. Veikko Huovisen romaaniin perustuvan Hamsterit (2023), Jalmari Helanderin toimintaelokuvan Sisu (2023), suomalais-bulgarialaisella yhteistyöllä toteutetun draamaelokuvan Laupias Taksikuski (2023) sekä lennokkaan, nuoremmille suunnatun seikkailuelokuvan Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus (2023). Näiden uutuuksien lisäksi festivaalilla esitetään myös sympaattinen dokumenttielokuva vanhoista italialaisista miehistä ja heidän koiristaan: Piemonten tryffelinmetsästäjät (2020).

Teksti jatkuu kuvan jälkeen

Elokuvaviikolla löytyy elokuvatarjontaa myös perheen pienimmille. Ohjelmistossa ovat koko perheelle mainiosti soveltuvat Risto Räppääjä ja Villi Kone (2023), Kiljuset! (2022) sekä Supermarsu 2 (2022).

Lisätietoa festivaalista ja sen ohjelmistosta Keski-Suomen elokuvakeskuksen verkkosivuilla sekä Viitasaaren elokuvaviikon Facebook- ja Instagram-sivuilla.

Viitasaaren elokuvaviikko

Viitasaaren elokuvaviikko on Keski-Suomessa Viitasaarella vuosittain järjestettävä elokuvafestivaali, jossa esitetään kotimaisia ja ulkomaisia uutuuselokuvia. Se on yksi Suomen vanhimmista elokuvafestivaaleista. Festivaalin yhteydessä jaetaan myös Humanismin käsi -palkinto. Viitasaaren elokuvaviikon järjestävät yhteistyönä Keski-Suomen elokuvakeskus ja Viitasaaren kaupunki.

Tapahtuman Facebook-sivut ja Instagram-sivut.

Keski-Suomen elokuvakeskus

Keski-Suomen elokuvakeskus ry on elokuvayhteisö, joka toimii monimuotoisen elokuvakulttuurin edistäjänä Keski-Suomessa. Yhdistys on perustettu vuonna 2000. Elokuvakeskuksen toimisto sijaitsee Jyväskylässä Kulttuuritalo Villa Ranassa. Samasta rakennuksesta löytyy myös elokuvakeskuksen ylläpitämä elokuvateatteri Kino Aurora. Elokuvakeskus toteuttaa myös kiertävää elokuvatoimintaa Kino Metso teatterin kautta.

Viitasaaren kaupunginjohtajaksi valittiin Helena Vuopionperä-Kovanen – Sai suljetussa lippuäänestyksessä lähes kaikki äänet

Viitasaaren kaupunginjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Helena Vuopionperä-Kovanen. Uusi kaupunginjohtaja valittiin kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 6.3.2023. Virkavaali suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä, jossa Vuopionperä-Kovanen sai 24 ääntä ja Eino Nissinen 2 ääntä.

Sekä Eino Nissinen että Helena Vuopionperä-Kovanen olivat Viitasaaren kaupungintalolla haastateltavana ja esittäytymässä maanantaina 20.2.2023. Avoimessa tilaisuudessa kaupunginhallituksen kutsumana tilaisuuteen tulleet ehdokkaat esittelivät itsensä Viitasaaren kaupunkistrategiaan peilaten ja vastasivat valtuustoryhmien kysymyksiin sekä kahteen yleisökysymykseen.

Viitasaarelle haettiin kaupunginjohtajaa, koska aiempi kaupunginjohtaja Janne Kinnunen siirtyi Mikkelin kaupunginjohtajaksi vuoden alussa. Virkaan oli 20 hakijaa ja kaksi henkilöä antoi suostumuksensa. Kaupunginhallitus kutsui kuusi henkilöä haastatteluihin.

Kaupunginjohtajahaun vaiheita ja linkkejä tiedotteisiin on koottu verkkosivuille osoitteessa www.viitasaari.fi/kaupunginjohtaja

Viitasaaren kaupunginjohtaja valitaan tänään maanantaina 6.3.2023 – Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä verkossa

Viitasaaren uusi kaupunginjohtaja valitaan tänään maanantaina 6.3.2023. Viitasaaren kaupunginvaltuuston kokousta voit seurata klo 17 alkaen suorana Youtube-lähetyksenä. Kaupunginjohtajan valintaa liittyviä tietoja on koottu omalle sivulleen.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa verkkosivuilla.

Tuo vaarallinen jäte kiertävään keräykseen – Keväällä 2023 keräysrekka Viitasaarella 18.3. ja 15.4.

Jätehuollon palvelutehtävistä nykyisin Viitasaarella ja Pihtiputaalla vastaava Sammakkokangas Oy järjestää kiertävän keräyksen, johon voi tuoda maksutta keräykseen kodin ja vapaa-ajan kiinteistön vaaralliset jätteet.

Keräykseen kelpaavat asumisessa syntyvät
• vaaralliset jätteet, kuten:
• maalit, lakat, liuottimet
• akut
• öljy, öljynsuodattimet ja öljyiset jätteet
• energiansäästölamput ja loisteputket
• kasvinsuojeluaineet
• emäksiset pesuaineet
• painepakkaukset kuten spraymaalit
• jarru- ja jäähdytinnesteet
• uudenvuoden tinat

Keräysrekan aikataulu
18.3.2023 lauantai
• klo 10–12 Pihtipudas, Mustosentie/ Keskustie 6, Tahkonaukio
• klo 13–15 Viitasaari, Kaupungintalon paikoitusalue, Keskitie 10
15.4.2023 lauantai
• klo 10–12 Viitasaari, Kaupungintalon paikoitusalue, Keskitie 10
• klo 13–15 Pihtipudas, Mustosentie/ Keskustie 6, Tahkonaukio

Huom! Tyhjät kanisterit kuuluvat sekajätteeseen. Jäteöljy max 30 l astioissa. Lääkejätteet apteekkiin. Paristot kaupoissa oleviin keräyslaatikoihin. Normaalit hehkulamput, perusrasvat, hoitoaineet ja shampoot sekajätteeseen.

Mobiilikeräys palvelee myös yritysasiakkaita, kun kyseessä on vähäinen määrä vaarallista jätettä esim. alle 10 maalipurkkia ja 20 l jäteöljyä. Yritysasiakkailta peritään maksu 33,0 € (sis.alv.24%) ja paikan päällä on korttimaksumahdollisuus. Akut sekä loisteputket max. 30 kpl otetaan maksutta vastaan.

Lisätiedot Sammakkokankaan verkkosivuilla.