Influenssarokotukset aloitetaan Viitasaarella 15.11.2021 – Maksuton rokotus annetaan rajatuille väestöryhmille

Julkaistu 02.11.2021

Viitasaarella aloitetaan influessarokotukset. Tänä vuonna influenssarokotteita saadaan käyttöön aiempaa pienemmälle joukolle, jonka vuoksi maksuton rokotus annetaan tietyille riskiryhmille, jotka on listattu ohessa.

Rokotuspäivät Viitasaaren terveysasemalla ovat

  • maanantai 15.11. klo 8-17
  • perjantai 26.11. klo 8-16
  • keskiviikko 15.12 klo 8-16

Rokotukseen ei tarvitse eikä voi varata aikaa. Oikeus maksuttomaan rokotukseen tarkistetaan Kela-kortista, joka tulee olla mukana.

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Alle 7-vuotiaat lapset
• Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat (kts. lista alla)
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
• Maksuttomaan rokotukseen on oikeus myös henkilöillä, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa

STM on rajoittanut lähiomaisien oikeutta ilmaiseen rokotukseen 18.10.2021. Mikäli potilaalla on sellainen tauti, joka aiheuttaa erityisen alttiuden vakavalle influenssamuodolle, annetaan samassa taloudessa asuville henkilöille ilmainen influenssarokotus. Lisäksi raskaana olevien ja alle 6kk ikäisten lasten perheenjäsenet ovat oikeutettuja ilmaiseen rokotteeseen vastasyntyneen suojelemiseksi. Jos ei kuulu maksutta rokotettavien ryhmään, rokotteen voi saada omakustanteisena. Reseptin voit pyytää terveysaseman vastaanotolta.

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat:

Krooninen sydänsairaus
• sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, kardiomyopatia, eteisvärinä, läppävika (myös korjattu), Marfanin syndrooma

Krooninen keuhkosairaus
• toistuvasti tai säännöllisesti lääkitystä vaativa diagnosoitu astma, keuhkoahtaumatauti COPD, keuhkolaajentuma, muu krooninen keuhkosairaus, kuten silikoosi tai asbestoosi

Krooninen aineenvaihduntasairaus
• kystinen fibroosi (KF), tabletti- tai insuliinihoitoinen diabetes, lisämunuaisen kuoren vajaatoiminta (Addisonin tauti), muu krooninen aineenvaihduntasairaus, esimerkiksi krooninen alfa-antitrypsiinin puute, hereditaarinen angioödema tai hypertyreoosi

Krooninen maksasairaus

Krooninen munuaisten vajaatoiminta

Vastustuskykyä heikentävä tauti
• lymfooma tai muu aktiivisessa hoidossa tai seurannassa oleva syöpä, vaikea aplastinen anemia (luuytimen vajaatoiminta), HIV-infektio, perna puuttuu tai ei toimi, elinsiirron, kudossiirron tai kantasolusiirron jälkitila, synnynnäinen immuunipuutos

Vastustuskykyä heikentävä hoito, jota annetaan esimerkiksi syöpään, reumaan, Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolentulehdukseen tai elinsiirron vuoksi. Esimerkkejä tällaisista hoidoista ovat
• kortisonihoito (prednisoloni >15mg/vrk yli 2 viikkoa; lapsilla ei annosrajaa), solunsalpaajahoito (myös atsatiopriini ja metotreksaatti), sädehoito
• sellainen biologinen lääkehoito, joka heikentää puolustuskykyä, kuten TNF-alfa- ja muut salpaajat, esimerkiksi adalimumabi (Humira), infliksimabi (Remicade, Inflectra, Remsima), etanersepti (Enbrel, Erelzi), anakinra (Kineret), rituksimabi (Mabthera, Rixathon, Ruxience, Truxima, okrelitsumabi (Ocrevus)

Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
• Erityisesti henkilöt, joilla on hengitystä vaikeuttava sairaus tai joiden hengitys voi merkittävästi vaikeutua infektion takia.
• Henkilöt, joiden neurologinen perussairaus voi pahentua tai edetä influenssan tai infektion aikana, kuten MS-tauti, parkinsonin tauti, polion jälkitila, myastenia gravis, selkäydinvaurion tai aivohalvauksen jälkitila, epilepsia, Downin syndrooma, CP-vamma

Muu sairaus, joka voi altistaa vakavalle influenssalle
Immunosuppressiivista hoitoa saaville rokotus annetaan mieluiten hoitotaukojen aikana tai ainakin 1–2 viikkoa ennen voimakasta hoitojaksoa. Näin rokotteen suojateho on paras mahdollinen. Jos selkeitä hoitotaukoja ei ole, pistettävän influenssarokotteen voi antaa milloin tahansa hoitoon nähden.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta