Jätehuollon palvelutaso määritetty vuosille 2022-2026 – Tutustu asiakirjoihin verkossa

Julkaistu 17.12.2021

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 14.12.2021 §:ssä 44 hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2022-2026. Palvelutaso koskee Sydän-Suomen jätelautakunnan jäsenkuntia Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea. Nämä kunnat ovat samalla myös Sammakkokangas Oy:n osakaskunnat.

Pihtiputaalla ja Viitasaarella vain osa jätehuollon palvelutehtävistä on siirretty jäteyhtiölle. Viranomaistehtäviä hoitaa kokonaisuudessaan jätelautakunta. Palvelutasomäärittelyssä on otettu kokoalueen palvelut kokonaisuudessaan arvioitavaksi ja tavoitteena yhtenäinen palvelu toimialueelle. Tässä on muutettu ajatusmallia aikaisemmasta ja toimialuetta lähestytään jatkossa yhtenä kokonaisuutena sen sijaan, kuin että joka kuntaa ajateltaisiin erillisenä.

Palvelutason määrittäminen

Jätehuollon palvelutason määrittämisessä on kyse siitä, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan huomioimalla lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Määrittelemällä riittävä palvelutaso turvataan keräyspaikkojen kohtuullinen saavutettavuus sekä varmistetaan jätemaksujen kohtuullisuus. Tavoitteena on määrittää optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

Jätehuollon palvelutason määrittely on tehty yhteistyössä omistajakuntien, kunnallisen jäteyhtiön sekä jätehuoltoviranomaisen kanssa. Omistajakunnista pyydettiin työryhmään teknisen- ja ympäristöpuolen viranhaltijoita. Kuntien yhteinen näkemys jätehuollon palvelutasosta helpottaa ja ohjaa jätehuoltopalveluiden järjestämistä.

Palvelutasomäärittelyssä keskityttiin ensisijaisesti kunnallisen jäteyhtiön kotitalouksille järjestämiin palveluihin. Asiakirjassa esitetään palveluiden minimitaso ja tarkastelussa on huomioitu seuraavat palvelut:
• sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetuspalvelut (kunnan järjestämä jätteenkuljetus), kuljetusreitit ja lisäpalvelut
• alueellinen sekajätteen keräys
• jätekeskuksen ja paikallisten jäteasemien palvelut ja aukiolo
• pakkaus-/hyötyjätekeräys kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä
• vaarallisen jätteen keräys
• saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuolto
• tiedotus ja neuvonta

Merkittävimmät tavoitteet:
1. Täydentävä hyötyjätekeräys
Sammakkokangas vastaa täydentävän keräyksen järjestämisestä. Palvelutasossa on määritelty täydentävän keräyksen minimitaso. Sammakkokangas Oy on laatinut suunnitelman hyötyjätekeräyspisteverkoston saneerauksesta seuraavan viiden vuoden aikana. Sammakkokankaan selvitys täydentävästä keräyksen laajuudesta ja kattavuudesta sekä kartta ovat liitteenä. Muutoksen keskeisimpiä tavoitteita on:
• kustannusten vähentäminen, jolloin perusmaksun korottamistarpeelta vältytään,
• toteuttaa alueemme palveluita vastaamaan nykyistä jätelainsäädäntöä, joka on säätänyt näiden jätteiden järjestämisvelvollisuuden pakkausjätteiden tuottajille eli Rinki Oy:lle, sekä
• saada kerättyä puhtaampia jätejakeita.

Pihtiputaan ja Viitasaaren osalta keräyspisteiden sijainnit on esitetty yhteistyössä kuntien teknisen toimen kanssa.

2. Sekajätteen alueellinen keräys
Sammakkokangas vastaa alueellisen sekajätepisteverkoston ylläpitämisestä lukuun ottamatta Pihtipudasta ja Viitasaarta. Verkostoon esitetään huomattavia muutoksia, joiden pohjalta tärkeimpinä tavoitteina on
• vähentää väärinkäytöksiä,
• vähentää palvelusta aiheutuvia kustannuksia ja
• astiapalveluun siirtyminen lisää palvelun laatua vakituisilla asiakkailla samalla valtaosalla asiakkaita sekajätehuollon kustannukset laskevat.

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokouksen 14.12.2021 pöytäkirja on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla. Palvelutaso 2022-2026 hyväksyttiin pykälässä 44 ja palvelutaso asiakirja löytyy pöytäkirjan liitteenä numero 3.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta