Kanta-arkistointi sosiaalihuollon asiakirjojen osalta on aloitettu Wiitaunionin kunnissa

Julkaistu 13.12.2019

Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2019 (§ 25) sosiaalihuollon liittymisestä Kanta-palvelujen asiakastiedon arkistoon. Valmistelu- ja käyttöönottotyötä varten perustettiin käyttöönottoprojekti, joka noudatti THL:n ohjeistuksia. Projektiin nimettiin projektiryhmä sekä projektipäälliköt.

Kanta-arkistoon liittyminen tarkoittaa sitä, että jatkossa sosiaalihuollossa syntyvät asiakastiedot arkistoidaan Kanta-arkistoon, samantyyppisesti kuin terveydenhuollossa jo toimitaan potilastietojen kanssa. Jatkossa Kanta-arkisto toimii valtakunnallisena sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantona, jonne tallennetaan asiakastyössä syntyneet potilas- ja asiakasasiakirjat heti niiden valmistuttua. Tulevaisuudessa ammattihenkilöt voivat hyödyntää tietoja asiakkaiden hoidossa, hoivassa ja palveluissa ajantasaisesti ja kattavasti kaikkialla Suomessa.

Wiitaunionin alueella Kanta-arkistoon tallennetaan ensimmäisessä vaiheessa lastensuojelussa syntyneitä asiakasasiakirjoja. Myöhemmin arkistointi laajenee muualle sosiaalihuollon palveluihin. Sosiaalihuollossa työskenteleville ammattilaisille tämä tarkoittaa kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä sekä vaiheittaista siirtymistä kansallisesti määriteltyihin rakenteellisiin asiakirjamalleihin. Asiakkaille Kanta-arkiston käyttöönotto ei vielä tässä vaiheessa näy. Myöhemmin (muutaman vuoden sisällä) asiakkaat pääsevät lukemaan myös omia sosiaalihuollossa syntyneitä asiakastietojaan Omakanta -palvelusta.

Lisätietoja:

THL:n älykuva Kanta-arkiston käyttöönottoprosessista:

https://thl.fi/documents/920442/3728513/180820_thl_kanta_sosiaali_p%C3%A4ivitetty_12042019.pdf/88528cbc-5d56-4dd6-83a8-5769939a4a54

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö alkaa -YouTube -video (kesto 1:24):

https://www.youtube.com/watch?v=vvldjLdtedU&feature=youtu.be

Sosiaalihuollon Kanta-arkisto (THL):

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto

Kansa-koulu II -hanke ja kirjaamisvalmennustietoa:

http://www.socom.fi/kansa-koulu/

Sosmeta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla voi katsella sosiaalihuollon valtakunnallisia asiakasasiakirjarakenteita, tietokomponentteja ja sanastoa sekä antaa niistä palautetta.  Palvelu on vielä kehitysvaiheessa. Palvelu toimii Chrome-, Safari- ja Edge-selaimien uusimmilla versioilla:

https://sosmeta.thl.fi/sosmeta-publish-ui/

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta