Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokousaikataulut

Julkaistu 16.04.2024

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kevätkaudella 2024 seuraavasti: 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. ja 1.7.2024 klo 16.00 alkaen pääsääntöisesti kaupungintalolla. Syyskauden kokousaikataulut julkaistaan myöhemmin. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan kokousiltana tai viimeistään kolmantena päivänä kokouksesta. Pöytäkirja pidetään nähtävänä saman viikon perjantaista lähtien kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Grönholm-Paananen ja esittelijänä kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, puh. 050 307 6114.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kokoontuu 18.4., 23.5., 22.8., 19.9., 10.10., 21.11. ja 12.12.2024 klo 17.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa, ellei toisin mainita. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen arkipäivän kuluessa kokouksesta ja se voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana toimii Päivi Vuorio ja esittelijänä palvelualuejohtaja Jouni Häkkinen, puh. 040 557 0439.

Elinympäristön ja asumisen lautakunta
kokoontuu 23.4., 28.5., 25.6., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11. ja 10.12.2024 klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla, ellei toisin mainita. Lautakunta käyttää pääsääntöisesti pöytäkirjan sähköistä tarkastamismenettelyä. Määräaika pöytäkirjan tarkastamiselle sähköisesti on kolme päivää. Elinympäristön ja asumisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Sisko Linna ja esittelijänä palvelualuejohtaja Jukka Tuohimaa, puh. 040 152 7225.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla, ellei toisin mainita. Ympäristölautakunta käyttää pöytäkirjojen tarkastamisessa sähköistä tarkastamismenettelyä. Määräaika pöytäkirjan tarkastamiselle sähköisesti on kolme päivää. Ympäristölautakunnan puheenjohtaja­na toimii Anu Paananen ja esittelijänä vs. ympäristötoimen palvelualuejohtaja Nina Pimiä puh. 044 459 7385.

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.viitasaari.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijat tavoitat myös sähköpostiosoitteista, joka ovat muotoa etunimi.sukunimi@viitasaari.fi. Kaupungin yleinen, virallinen sähköpostiosoite on viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi.

Viitasaarella 16.4.2024

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta