Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hyväksyttiin Viitasaarella – Nyt kommentoitavana vesienhoidon suunnitelma ja toimenpiteet

Julkaistu 13.04.2021

Viitasaarella on tehty koko kaupungin aluetta koskeva pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Vesistöihin liittyvä laaja vesienhoitosuunnitelma toimenpideohjelmineen vuosille 2022-2027 on puolestaan kommentoitavana.

Pohjavesien suojelulla turvataan vedenhankinnalle tärkeät ja soveltuvat pohjavesialueet niin määrän kuin laadun kannalta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on työkalu pohjavesialueilla olevien riskien kartoittamiseen sekä riskien poistamiseen ja välttämiseen tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseen. Suunnitelmaan on kirjattu toimenpidesuosituksia muun muassa kiinteistön omistajille maaperän ja pohjaveden pilaantumisen varalta. Suunnitelman toteutumisen edistämistä ja seurantaa varten kaupunginhallitus on asettanut seurantaryhmän.

Suojelusuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 12. huhtikuuta. Pohjavesien suojelusuunnitelman laatiminen Viitasaaren kaupungin alueelle oli yksi edellisessä vesienhoidon toimenpideohjelmassa määritellyistä toimenpiteistä, joka saatiin nyt toteutettua. Suojelusuunnitelma laadittiin hankkeessa, jossa suunnitelmat tehtiin myös Pihtiputaalle, Saarijärvelle ja Kinnulaan. Suunnitelmat ovat kuntakohtaisia. Hankkeen kustannuksiin saatiin ELY-keskukselta 50 prosentin avustus, Viitasaaren kaupungin maksuosuus oli hieman yli 6 000 euroa.

ELY-keskuksen laatima vesienhoitosuunnitelma on laaja ja koskee koko Kymijoen-Suomenlahden vesistöä, johon Viitasaaren reitti kuuluu. Hoitosuunnitelmaa tarkentaa Keski-Suomen toimenpideohjelma. Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmaksi sekä vesienhoidon toimenpideohjelmaksi ovat luettavissa Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa, jossa on myös ohjeet palautteen antamiseen 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan kansalaisilta, yrityksiltä, järjestöiltä ja yhteisöiltä erityisesti siitä, ovatko suunnitellut toimenpiteet riittäviä tavoitteisiin nähden.

Vesienhoitosuunnitelman mukaan lähes kaikissa Viitasaaren vesistöissä on hyvä tai erinomainen ekologinen tila. Nykyinen hyvä tai erinomainen tila on kuitenkin uhattuna Ilmo-, Suvanto-, Pieni Toulat- ja Toulatjärvissä, joissa tarvitaan toimenpiteitä. Tyydyttävässä tilassa Viitasaarella ovat Myllyjoki-Konosjoki, Vesijoki, Mylly-Komun-Lapinjoki sekä Toulatjoki. Vuosina 2022-2027 näistä kohteista esitetään toimenpiteitä Suovanlahden ja Mäntylän alueella olevalle Myllyjoki-Konosjoki-välille ja Valkeisjärvellä Muuruejärveen laskevaan Mylly-Komun-Lapinjoen-alueelle. Kohteisiin ehdotetaan elinympäristökunnostuksia sekä kalojen kulkua helpottavaa patojen purkamista.

Vesienhoitoon liittyvät toimenpiteet vaativat paikallista aktiivisuutta, sillä ELY-keskus ei enää itse suoraan toteuta kunnostushankkeita vaan tarjoaa niille rahoitusta. Lisätietoja rahoituksesta ja sen hakemisesta voi kysyä suoraan Keski-Suomen ELY-keskukselta sekä Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:ltä. Yhdistys on alueellinen vesiensuojeluyhdistys, jonka jäsen Viitasaaren kaupunki on. Myös osakaskunnat voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi kannattaa liittyä Keski-Suomen vesistökunnostusverkostoon, mistä omaan projektiin saa paljon hyödyllistä tietoa ja tukea. Keski-Suomen ELY-keskus järjestää vesistökunnostusverkostosta avoimen webinaarin 27.4. klo. 14:00-16:00. Ilmoittautua voi vesistökunnostuverkoston sivuilla.

Sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma että vesienhoitosuunnitelma ja vesienhoidon toimenpideohjelma palautekanavineen ovat Vesistöt-sivulla.

Viitasaaren kaupungin Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeelle on luotu oma verkkosivu. Vuoden 2021 aikana käynnistyvän hankkeesta tietoja julkaistaan kootusti osoitteessa viitasaari.fi/ilmastohanke.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta