Uusi Viitasaaren kaupungin organisaatio hyväksyttiin – Vuoden 2024 alkaessa toiminta organisoidaan viiteen palvelualueeseen

Julkaistu 12.09.2023

Viitasaaren kaupungin toiminta organisoidaan uudella tavalla vuoden 2024 alusta alkaen. Monelta osin kaupunkiorganisaatio muistuttaa nykyistä, mutta kuntapariyhteistyön päättymisen vuoksi toimintoja organisoidaan uudelleen. Uudistus ei aiheuta kaupungin organisaatiossa irtisanomisia tai lomautuksia. Koska osa henkilöstöstä siirtyy Pihtiputaan organisaatiosta Viitasaaren organisaatioon, voi tehtävänkuvissa ja esimerkiksi nimikkeissä olla muutoksia.

Uusi organisaatiorakenne hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maanantaina 11.9.2023. Organisaatiorakenteessa on määritelty sekä poliittinen että operatiivinen organisaatio. Kuntalain mukaisten kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaali- ja tarkastuslautakuntien lisäksi Viitasaarella on jatkossa sivistys- ja hyvinvointilautakunta (uusi), elinympäristön ja asumisen lautakunta (uusi) sekä ympäristölautakunta. Kaksi uutta lautakuntaa ovat aloittaneet jo suunnittelulautakuntina ja jatkavat varsinaisina lautakuntina 1.1.2024 alkaen. Ympäristölautakunta on Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kahdeksan kunnan yhteinen lautakunta.

Kaupungin palvelut tuotetaan jatkossa palvelualueilla nykyisten toimialojen sijaan. Palvelualueita johtavat kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtajat. Palvelualueet ovat
• Hallintopalvelut
• Elinvoimapalvelut
• Elinympäristön ja asumisen palvelut
• Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
• Ympäristöpalvelut

Viitasaari jatkaa yhteistyötä muiden kuntien kanssa esimerkiksi opisto- ja kirjastotoiminnoissa sekä maaseutuhallinnossa. ICT-, talous- ja palkkahallintopalvelut hankitaan ulkopuolelta.

Tekstin alapuolella olevassa kuvassa esitetään organisaatiorakenne eri palveluineen. Tarkemmin toimivalta-asiat määritellään loppuvuoden aikana käsittelyyn tulevassa uudessa, Viitasaaren omassa hallintosäännössä.

Valtuusto hyväksyi määrärahojen siirtoja, Isoahon yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän rakentamiseen käyttämättä jäänyt 100 000 euroa siirretään Wiilo-logistiikkakeskuksen aloittamiseen sekä kaupungintalon peruskorjauksesta 20 000 euroa tuulimyllyn rakentamiseen Savivuorelle. Paloaseman lattiapinnoitteen korjaukseen päätettiin 40 000 euron lisämäärarahasta, jos hyvinvointialue tekee päätöksen investoinnin kattamisesta vuokrankorotuksella. Haapaniemen koulukeskuksen liikennejärjestyihin valtuusto päätti varata omarahoitusosuuden (278 500-445 500 euroa), jos hankkeeseen saadaan valtionavustusta.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen tehtäväkenttää laajennetaan Karstulan rakennusvalvonnan kattavaksi, jos kaikki mukana olevat kunnat hyväksyvät päivitetyn sopimusluonnoksen. Karstula ja isäntäkunta Viitasaari ovat hyväksyneet sopimusluonnoksen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi muiden toimielimien käsittelemiä päätöksiä sekä muita asioita tiedoksi. Näitä olivat esimerkiksi ohjeet suunnittelulautakuntien toimintaan, puolivuotiskatsaus, varhaiskasvatuksen työntekijöille maksettava työvaatekorvaus sekä taajaman ulkopuolella asuvien kuntalaisten palveluiden toimenpiteiden raportointi. Lisäksi kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta.

Käsitellyt asiat ja lisätiedot ovat luettavissa esityslistalta.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta