Vesiensuojeluun liittyvään opinnäytetyöhön kaupungin stipendi – Ilmolahden Myllypuron tilasta tietoa tarjolla maanantaina 7.8.2023 avoimella luennolla

Julkaistu 01.08.2023

Ilmolahden Myllypuron tilasta on tarjolla tuoretta tietoa maanantaina 7.8.2023 klo 18-20 Viitasaaren kaupungintalolla. Valtuustosalissa luennoi illalla metsätalousinsinööri (AMK) Kimmo Viertola. Hän laati Myllypuron valuma-aluekartoituksen opinnäytetyönään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Ilmolahden kyläseura kokosi hankkeeseen erilaisia rahoituksia. Kimmo Viertola sai Viitasaaren kaupungilta tuhannen euron stipendin. Lisäksi Keski-Suomen Ely-keskus avusti työtä vesienhoidon määrärahoista.

Kaupunki myöntää opiskelijastipendejä ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa opiskelevien lopputöihin, jotka tehdään Viitasaaren yrityksissä tai yhdistyksissä.

”On hienoa, että kaupungilla on tuki, jota paikalliset yhdistykset voivat käyttää uuden tiedon tuottamiseen”, sanoo Seppo Pietiläinen, joka on toiminut hankkeen puuhamiehenä.

Myllypuro laskee Ilmolahdella Keiteleeseen mutta sen latvavedet ovat Pyydysmäen perukoilla. Vuosikymmenien aikana erilaiset maankäyttötoimet ovat muuttaneet puron tilaa. Ilmolahden pohjukka on liettynyt ja rehevöitynyt. Luennolla kerrotaan valuma-alueen nykytilasta, pohditaan muutokseen johtaneita syitä, kuullaan erilaisista vesiensuojelumenetelmistä ja -rakenteista sekä esitellään toimenpide-ehdotuksia.

”Etenkin maanomistajille ja kalastuksen harrastajille on luvassa kiintoisaa tietoa”, sanoo Seppo Pietiläinen.

Tapahtuman tiedot Menoinfo-tapahtumakalenterissa.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta