Viitasaarelle laaditaan osallisuussuunnitelma – Maapoliittinen työryhmä valmistelee linjauksia muun muassa asumista varten

Julkaistu 17.01.2023

Maanantaina 16.1.2023 kokoontunut Viitasaaren kaupunginhallitus päätti, että pikkasen parempaan periferiaan laaditaan osallisuussuunnitelma. Osallisuussuunnitelman laadinta toteuttaa kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita osallistumismahdollisuuksien edistämisestä, toimintakulttuurin kehittämisestä sekä asukkaiden tiedonsaantia ja asiointia.

Osallisuussuunnitelma sisältää toimenpiteet viitasaarelaisten osallisuuden vahvistamiseksi ja periaatteet niiden toteuttamiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmä, joka myös vastaa seurannasta. Kaupunginhallitus nimesi ryhmään kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenen Outi Vornasen sekä pyysi vanhus- ja vammaisneuvostoa, nuorisovaltuustoa, Viitasaaren seurakuntaa sekä hyvinvointialuetta nimeämään edustajansa, samoin kyläyhdistyksiltä pyydetään yhtä edustajaa. Hallitus myös hyväksyi Maaseudun Sivistysliiton (Maahenki Oy) tarjouksen suunnitelmaan liittyvän valmistelun ja työpajojen toteuttamisesta.

Kaupunginhallitus asetti maanantain kokouksessaan maapolittisen työryhmän, joka valmistelee Viitasaaren maapoliittiset linjaukset laajemman ohjelman laadinnan ohjaamiseksi. Maapolitiittisilla linjauksilla toteutetaan kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategian mukaisena tavoitteena on vahvistaa keskustaajaman sekä kylien viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, edistää monipuolista työpaikkatarjontaa ja lisätä työpaikkoja sekä edistää monipuolisia ja eri tarpeita vastaavia asumisvaihtoehtoja ja viihtyisää elinympäristöä.

Kokouksessa käsiteltiin myös vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanoa sekä yleishallinnon talousarvion käyttösuunnitelmaa. Määräalan ostotarjousta Laskettelijantien alueella ei hyväksytty teknisen toimen esityksen mukaisilla perusteilla. Kaupunginhallitus saattaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle, että keskusvaalilautakunta on täydentänyt vaalituloksen perusteella kokoomuksen varavaltuutetuksi Hannu Halmesmäen, koska Antti Kyröläinen on muuttanut pois paikkakunnalta.

Kaikki päätökset ovat luettavissa kaupunginhallituksen pöytäkirjasta.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta