Viitasaaren keskustaa kehitetään monin tavoin – Pikkasen enemmän liiketoimintaa -hanke keskittyy sisältöihin ja verkostoihin

Julkaistu 30.08.2021

Viitasaaren keskustassa näkyy syyskesällä 2021 vanhan yhteiskoulun (puulukio) alueen uudistaminen erilaisilla rakennus- ja maanrakennustöillä. Samalla kehitetään myös toimintaa ja sisältöjä, jotka tuovat esille paikallisia tuotteita, osaamista ja kulttuurihistoriaa. Alueelle on tulossa myös uutta yritystoimintaa ja palveluita, sillä kaupunki hakee vanhan yhteiskoulun rakennukseen kahvila- ja ravintola-alan yrittäjää.

Tätä toimintojen kehittämistä tehdään Pikkasen enemmän liiketoimintaa -hankkeessa, jossa projektipäällikkönä toimii Hannu Nevala. Viitasaaren kaupungin EAKR-rahoitteinen hanke käynnistyi keväällä 2021. Hankkeessa Nelostien äärellä oleva vanha yhteiskoulu on olennainen osa toimintaa. Tavoitteena on kehittää eri lähteistä olevia sisältöjä niin, että yhteiskoulusta muodostuu pysähdyspaikka, kulttuurikeskus, näyttelytila, tapahtuma- ja juhlatalo sekä kohtaamispaikka paikallisille, vapaa-ajan asukkaille sekä Nelostietä kulkeville. Koko Viitasaaren keskusta-alueen houkuttelevuutta lisätään yhteistyössä kulttuurialan yritystoimijoiden kanssa sekä fyysisesti että uudeksi virtuaaliseksi ekosysteemiksi. Hanke järjestää torstaina 2.9. tapahtuman kaikille yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille, jossa käsitellään Viitasaaren tarinaa ja sen muodostamista.

Hankkeessa pyritään synnyttämään uudenlaisia yritysverkostojen tuottamia, vahvaan kulttuuriperimään pohjautuvia palvelukokonaisuuksia maaseutumaisessa keskustaympäristössä. Viitasaarella on paljon eri tahoja, niin yrityksiä, yhdistyksiä sekä yksittäisiä ihmisiä, joilla on jo valmiina tuotteita, sisältöjä ja osaamista entistä paremmin esille tuotavaksi. Kaikkea tätä olemassa olevaa voidaan myös yhdistää ja kehittää uudeksi tarjonnaksi. Päätavoitteena on edistää Viitasaaren keskustassa toimivien yritysten uudenlaisten, erityisesti rikkaasta paikalliskulttuurista kumpuavien, verkostona tuotettavien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisesta. Virtuaalitodellisuus on hankkeessa merkittävässä roolissa. Keskusta-alueen yritysten palvelutarjontaa viedään virtuaalitodellisuuteen kokeiluilla, jotka ovat yksi tapa palveluiden kaupallistamiseen.

Konkreettinen toteutusmalli muodostuu hankkeen aikana. Hannu Nevala on hankkeen alussa ollut yhteydessä ja neuvotteluissa eri tahojen kanssa. Hän tulee kontaktoimaan myös jatkossa lisää yrityksiä.

”Yhteyttä voi ottaa heti kun kiinnostusta yhteistyöhön on tai ideoita”, Nevala kannustaa.

Nevalan puhelinnumero on 040 1932 565 ja sähköposti hannu.nevala@viitasaari.fi

Viitasaarella on valmiina erilaisia verkostoja, joista Nevala on saanut jo lisää yhteistyökumppaneita. Verkostoja rakennetaan vanhan yhteiskoulun ympärille niin fyysisesti kuin virtuaalisesti.

”Verkostoon otetaan mukaan myös muualla toimivia yrityksiä, mikä kasvattaa keskusta-alueen tarjontaa, asiakaskuntaa ja osaamista. Olemassa olevien toimintojen osalta kehitetään myös pikkasen paremman palvelun -brändin edistämistä palvelutuotanta yhdistävänä piirteenä.”

Kaksivuotinen hanke päättyy keväällä 2023.

”Hankkeen aikana muodostetaan malli siitä, kuinka toiminta jatkuu myös myöhemmin. Siihen kuuluu myös verkoston koordinointivastuun selvittäminen.”

Vanhan Viitasaaren alueen muita toimenpiteitä

Niin sanotun Vanhan Viitasaaren alueella on tehty ja tehdään monenlaisia toimenpiteitä, joihin Pikkasen enemmän liiketoimintaa -hanke liittyy. Erilaiset rakennus- ja maanrakennustyöt eivät kuitenkaan kuulu EU-rahoitteiseen hankkeeseen, vaan ovat pääasiassa Viitasaaren kaupungin itse rahoittamia ja toteuttamia. Vuonna 2020 käynnistyi vanhan yhteiskoulun (puulukio) rakennuksen ja sen piha-alueen kehittäminen. Itse rakennukseen tullaan tekemään muutoksia vanhaan yhteiskouluun tulevien yritysten ja palveluiden tarpeiden mukaisesti huomioiden rakennuksen historia.

Rakennuksen viereen on tehty uusi pysäköintialue, johon asennetaan vuoden 2021 aikana myös sähköautojen latauspiste. Myös uusia viheralueita istutuksineen on tehty, samoin pyöräily- ja kävelyväylät. Rakennuksen sisäänkäyntien luona on tehty laatoitettu alue, muuten ovien edessä oleva piha on kunnostettu sorapintaiseksi. Näin toteutunut avoin alue sopii erilaisissa tapahtumissa käytettäväksi. Viime vuosina piha-aluetta on käytetty tapahtumista muun muassa Mid Finland Truckmeetingin ja Viitasaaren Joulutorin järjestämiseen. Kesällä 2020 ensimmäisen kerran toimineen Kontti-ravintolan oman terassin jatkeeksi kaupunki on tehnyt lisäterassin sekä laiturin, mikä mahdollistaa veneellä saapumisen vanhan yhteiskoulun rantaan.

Vanha kääntösilta kunnostettiin kaupungin omana työnä aiemmin, tänä vuonna osuus sillan ja Rantatien välillä on uudistettu kivituhkapintaiseksi reunakivin. Sekä silta että uudistettu osuus ovat kävelyä ja pyöräilyä varten.

Kääntösillan toisella puolella olevaan Haapasaareen on suunnitteilla matkaparkkialue, kun Bestpark on vuokrannut Viitasaaren seurakunnalta terveyskeskuksen vieressä olevan alueen. Bestpark hakee alueelle yrittäjää vastaamaan toiminnasta. Haapasaaren keskustan puoleisella rannalla on ollut rantapolku, ja nyt kaupunki jatkaa polkua saaren toisella polulla kärjestä terveyskeskukseen saakka. Uuden osuuden valmistuttua Haapasaaren ja sen keskellä olevan kirkon hautausmaineen pääsee kiertämään esteettömänä rengasreittinä, joka kattaa suuren osan saaresta. Saaren kärkeen on tulossa esteetön nuotiopaikka.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta