Wiitaunioni etsii yritysten tukikeinoja yhdessä paikallisten yrittäjäyhteisöjen kanssa

Julkaistu 01.04.2020

Wiitaunioni (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) nojaa koronatilanteen elinkeinopolitiikassaan Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteisiin suosituksiin. Yrittäjäyhteisöjen kanssa järjestetään viikottain videopalavereita, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja yritysten tarpeita sekä toimintaedellytysten kannalta tärkeitä asioita. Palavereissa mietitään myös esimerkiksi sitä, miten erilaisissa hankintatarpeissa voidaan hyödyntää pienyrittäjien palveluita.

Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren omistaman Kehittämisyhtiö Witaksen rooli ohjauksessa ja neuvonnassa tässä tilanteessa korostuu. Witaksella on yrityskehitystiimi, johon yrittäjät voivat ottaa yhteyttä. Witas seuraa myös valtakunnallista tukipakettien tilannetta ja informoi yrityksiä ja yrittäjäjärjestöä. Kunnista haettavien yksinyrittäjien tukien käsittelyssä tehdään yhteistyötä kuntien ja Witaksen kanssa, paikalliset ohjeet tarkentuvat kun kuntiin saadaan valtakunnalliset tiedot.

Mikäli yrittäjällä on maksuvaikeuksia kuntien tai Wiitaseudun yrityspalvelu Oy:n vuokatiloissa, yhteyttä pyydetään ottamaan Pihtiputaalla Ari-Jukka Käsmään ja Viitasaarella Jukka Tuohimaahan asian selvittämiseksi mahdollisimman hyvissä ajoin. Tarvittaessa esimerkiksi vuokranmaksun ajankohtaa voidaan siirtää.

Kunta ja kaupunki ovat valmiita neuvottelemaan nykyistä joustavammista yritysten maksujärjestelyistä ja toisaalta omissa maksuissa tehostetaan laskujen kierrätysprosessia.

Wiitaunioni ei lopeta tai rajoita ostojaan, mutta resursseja uudelleensuunnataan palvelutarpeen muutoksessa. Kuntaparissa on päätetty hankintojen aikaistamisesta ja kunnat pyrkivät hankinnoillaan edistämään paikallista elinvoimaa.

Kaupunki ja kunta ovat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia neuvottelukumppaneita. Neuvotteluissa pyritään löytämään yrityksen tilanteeseen ratkaisuja, jotka auttavat yritystä selviämään vaikeasta tilanteesta. Yrityksen vaikeassa tilanteessa Witaksella voi olla tärkeä rooli yrityksen kokonaissopeuttamissuunnitelman tekemisessä ja yrityksiä kannustetaan ottamaan ajoissa yhteyksiä yritysneuvojiin. Wiitaunionin johtoryhmä näkee paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaamisen tärkeänä ja huomioi toiminnassaan kaikki käytettävissä olevat keinot koronakriisistä selviämiseksi.

Tukimuotoja taulukossaTukimahdollisuudet

Suomen Yrittäjien valtakunnalliset ohjeet tukien hakemiseen

Yhteystiedot
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yrityskehitystiimin yhteystiedot omalla sivullaan

Pihtiputaan kunnan vuokra-asiat 
Ari-Jukka Käsmä
044 459 6820
ari-jukka.kasma@pihtipudas.fi

Viitasaaren kaupungin ja Wiitaseudun yrityspalvelun vuokra-asiat
Jukka Tuohimaa
044 459 7379
jukka.tuohimaa@viitasaari.fi

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta