Wiitaunionin esihenkilöt ja johto saivat koulututusta muutosjohtamisesta ja tunneilmaston johtamisesta VAMU-hankkeessa

Julkaistu 28.06.2023

VAMU – hanke on ESR-rahoitteinen työelämän kehittämishanke. Hanke kuuluu Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus toiminta-alueelle ja sen erityistavoite on Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen kohderyhmänä on koko Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) henkilöstö ja esihenkilöt mukaan lukien ylin johto. Hankkeen toteutusaika on 1.2.–31.8.2023.

VAMU ”Vahvuuksista voimaa ja virtaa Muutoksen aalloille” -hankkeen yhtenä työpaketti-kokonaisuutena on tukea Wiitaunionin esihenkilöitä ja johtoa muutoksen ja uudistumisen johtamisessa osana organisaatiomuutosta. Käytännössä tarjottu tuki on tarkoittanut osaamista ja yhteistä näkemystä vahvistavien valmennuksellisten koulutusten tarjoamista.

Wiitaunionissa oltiin jo viime vuonna isojen muutosten äärellä, kun perusturvan siirtymistä hyvinvointialueille valmisteltiin. Tämä vuosi on jatkanut muutostyötä, kun Wiitaunionin kunnat valmistelevat uusia johtamisjärjestelmiään ja organisaatiorakenteitaan Wiitaunionin purkautumisen koittaessa 1.1.2024 alkaen. Organisaatiomuutokset vaikuttavat tuottavuuteen ja koettuun hyvinvointiin, sillä muutos nostattaa ja herättää ihmisissä epävarmuutta ja kysymyksiä siitä, kuinka minun käy muutoksessa. Kun organisaatiomuutoksissa muutosten teknisen toteutuksen rinnalla huomioidaan myös muutoksiin liittyvät inhimilliset ja yhteisölliset elementit työyhteisöissä, tunneilmaston johtaminen huomioiden, johtamistyöllä onnistutaan tukemaan sekä henkilöstön hyvinvointia että työn tuloksellisuutta.

21. huhtikuuta Wiitaunionin esihenkilöt ja johto pysähtyivät kokonaiseksi päiväksi muutosjohtamisen teemojen äärelle. Lähipäivä piti sisällään tietoa ja useita pienryhmätehtäviä, joissa he pääsivät jakamaan niin kokemuksia, osaamista kuin ajatuksia keskenään. Ryhmätehtävissä tunnistettiin muutoksen johtamisen haasteita, ideoitiin keinoja purkaa muutoksen synnyttämää draamaa, ja kirkastettiin esihenkilöiden ja johdon eri rooleja muutoksen viejinä sekä luotiin muutoksen johtamisen periaatteita.

Tunneilmaston johtamisen etäkoulutus (2,5h) toteutui osana kuukausittaisia tiimitreffejä toukokuussa. Koulutus antoi reflektiopintaa esihenkilötyössä tarvittaville tunnetaidoille ja niiden kehittämiselle omassa johtajuudessa sekä avasi tunneilmaston johtamisen merkitystä työhyvinvoinnille, tuottavuudelle antaen työkaluja siihen.

Muutosjohtamisen kouluttajana toimi Completo Conculting Oy:n valmentaja Satu Welling ja tunneilmaston johtamisen kouluttajana Filosofian Akatemian organisaatiokehittäjä ja valmentaja Miia Järvilehto.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta