Nelostien Äänekoski-Pihtipudas esittelyaineisto kommentoitavissa 30.9.2020 asti

Nelostien eli Valtatie 4:n Äänekoski-Pihtipudas esittelyaineistoa voi kommentoida vielä 30.9.2020 asti. Aineistoa käsiteltiin verkkotilaisuudessa 15.9.2020 ja esittelyaineisto pohjautuu tieosuudella käynnissä olevaan toimenpidesuunnitelmaan. Esisuunnitelma on viranomaisen työkalu, jolla hahmotetaan kokonaisnäkemystä tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Lähivuosina kiireellisimmistä toimenpidekokonaisuuksista voidaan lähteä laatimaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tie- tai yleissuunnitelmaa. Edellämainituissa lainmukaisissa prosesseissa käydään varsinainen lainmukainen vuoropuhelu ja yksityiskohtainen suunnittelu ja vaikutustenarviointi.

Väyläviraston verkkosivujen uudistuksesta johtuen ovat vt4 Äänekoski-Pihtipudas esittelyaineistot karttoineen nyt ladattavissa väliaikaisesti alla olevasta linkistä: https://vaylavirasto.sharefile.eu/share/view/s20c2369e6f143eca/fo6a4431-a54a-4492-a56a-4da82a81b3f3

Tiedot esittelystä kuulutuksessa.

Aineistosta voi jättää vapaamuotoisia mielipiteitä syyskuun loppuun mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, Keski-Suomen ELY-keskus PL 250, 40101 Jyväskylä. Mielipiteeseen on hyvä liittää asianumero KESELY/1280/2019.