Kaupunginhallitus päätti aloittaa tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan Viitasaarella – Joukkoliikenteen tukea jatketaan ensi lukuvuonna toisen asteen opiskelijoita ajatellen

Julkaistu 21.11.2023

Viitasaarella aloitetaan Viitakankaan alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta. Kaavoituksen aloittamisesta päätti kaupunginhallitus maanantaina 20.11.2023 kokouksessaan. Karhukorven hankealueen kaavoittamista on ehdottanut Eolus Finland Oy, joka suunnittelee 20 tuulivoimalan rakentamista alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen sopimuksen kirjattujen ehtojen mukaisesti. Kaavoittajana toimii FCG Finnish Consulting Group. Kaupunginhallituksen päätöksessä edellytetään, että hanketoimija solmii erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alueen ulkopuolisista maa-alueista maanomistajien kanssa ja että kokonaiskorvauksena maksetaan vähintään 1 €/m². Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttää lunastusmenettelyä. Kaavoituksen kuluista vastaa Eolus Finland. Tarkempia tietoja Eolus Finlandin suunnitelmista sekä kaavoitusprosessista on torstaina 16.11.2023 julkaistussa tiedotteessa. Asian käsittelyä voi seurata kootusti Tuulivoima-sivulla.

Vitasaaren kaupunki on viime vuosina osallistunut joukkoliikenteen kustannuksiin eri reiteillä. Näiden tuettujen reittien aikataulut ovat sellaisia, että reitit mahdollistavat toisen asteen opiskelijoiden kulkemisen eri paikkakuntien välillä. Kaupunginhallitus päätti, että Viitasaari käyttää optiomahdollisuuden lukuvuoden 2024-2025 aikana kahdella reitillä, sekä Pihtipudas-Viitasaari-Pihtipudas että Viitasaari-Äänekoski-Viitasaari. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa kustannuksista 70 prosenttia. Viitasaari-Pihtipudas-reitillä loput kulut jakautuvat tasan kyseisten kuntien välillä tasan, Äänekosken reitillä Äänekoski maksaa kokonaissummasta 20 % ja Viitasaari 10 %.

Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman jää virkavapaalle ajalle 19.2.2024-27.2.2025. Kaupunginhallitus päätti julistaa viransijaisuuden kyseiselle ajalle haettavaksi 6.12.2023 klo 15 mennessä. Vuoden 2024 alussa käyttöönotettavan organisaatiorakenteen mukaan virka on nimeltään ympäristöpalveluiden palvelualuejohtaja. Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja Kuntarekry-palvelussa, jossa ovat parhaillaan avoinna myös mm. kaupungin hyvinvointikoordinaattorin ja kaupunginarkkitehdin sekä Witaksen hallinnoiman elinvoimahautomohankkeen projektipäällikön paikat.

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen koeaika päättyy 30.11.2023 ja talous- ja tietohallintojohtaja Salla Mannin koeaika päättyy 23.11.2023. Molempien viranhoito jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Viitasaaren kaupungintalolla olevassa Yhteispalvelun asiointipisteessä päättyy Digi- ja väestötietoviraston asiointi. DVV:n palveluihin liittyvää asiointia on ollut harvakseltaan ja vain muutamia vuosittain. DVV:n palveluita voi käyttää internetissä ilman asiointipistettä ja etäyhteys on poistunut jo aiemmin käytöstä. Asiointipisteen aukioloa tullaan supistamaan, koska organisaatiomuutoksen takia palveluneuvojana toimivan toimistosihteerin työaikaa tarvitaan uusiin tehtäviin.

Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan Viitasaarella kaupungin ja 4H-yhdistyksen yhteistyönä. Kaupunginhallitus jatkaa aiempaa sopimusta niin, että yhdistykselle maksetaan nuorten kesätyöllistämiseen 18 000 euron avustus vuodelle 2024 ja 21 000 euron avustus vuosille 2025-2026. Kesällä 2023 4H-yhdistyksen kautta työllistettiin 30 nuorta. Kesätyöllistäminen kohdennetaan 15-19-vuotiaisiin koululaisiin sekä opiskelijoihin, joiden koti- tai asuinkunta on Viitasaari ja jotka eivät ole työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2023 H. G. Porthan kunniapalkinnon saaja. Kunniapalkinto jaetaan ansioituneelle viitasaarelaiselle kulttuurin tai muilla yhteiskunnallisilla aloilla saavutetuista ansioista. Palkinto myönnetään perinteiseen tapaan Viitasaarella itsenäisyyspäivän juhlassa keskiviikkona 6.12.2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi vastuullaan olevien elinvoimapalveluiden ja hallintopalveluiden talousarvioehdotukset vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsitteli myös muun muassa koko kaupungin talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 valmistelutilannetta, kaupunginjohtajan ajankohtaisia asioita sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikatauluja. Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat ja päätökset ovat luettavissa tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteet esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta