Palveluliikenne Viitasaaren kyläkunnilta aloitetaan huhtikuussa 2024 – Kaupunginhallitus käsitteli valtuustossa jätettyjä aloitteita

Julkaistu 05.03.2024

Viime vuoden aikana valmisteltu Viitasaaren haja-asutusalueen palveluliikenne on käynnistymässä huhtikuun alussa. Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan maanantaina 4.3.2024 palvelun tuottajaksi J. Paanasen Liikenteen, joka oli jättänyt parhaiten tarjouspyyntöä vastaavan ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Kutsupohjaisena liikenteenä toteutettava palveluliikenne järjestetään keskustaan päiväkohtaisesti eri suunnilta. Sopimuskausi on vuoden mittainen, 1.4.2024-31.3.2025. Tarkemmin palveluliikenteen käynnistymisestä ja aikatauluista tiedotetaan maaliskuun aikana.

Edellisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin kolme valtuustoaloitetta, joita käsiteltiin kaupunginhallituksessa. Aloite julkisen saunan rakentamisesta annettiin elinympäristön ja asumisen lautakunnan valmisteltavaksi. Hyvinvointialueen asioita koskevan vuoropuhelun järjestämisestä liittyvään aloitteeseen hallitus esittää valtuustolle, että valtuuston varsinaisen kokouksen jälkeen pidetään valtuutetuille enintään tunnin pituinen sisäinen katsaus ja keskustelu hyvinvointialueen asioita koskien. Aloitteeseen selvitysten pyytämiseksi hyvinvointialueelta hallitus esittää valtuustolle vastausta, jossa käsitellään aloitteessa esiin nostettuja asioita. Vastauksessa todetaan muun muassa, että kaupungin edustajat ovat käyneet aktiivista ja rakentavaa vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa eri asioista, kaupunki on panostanut muun muassa päiväkeskustoimintaan ja kaupunki valmistelee oman lausuntonsa palveluverkkoesitykseen.

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 europarlamenttivaalien äänestyspaikoista sekä äänestysjärjestelyistä. Ennakkoäänestys on kaupungintalolla ja kirjastoautoa käytetään liikkuvana ennakkoäänestyspaikkana. Myös eri hoivayksiköissä on ennakkoäänestys laitosäänestyksenä. Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat Keskeisellä äänestysalueella kaupungintalo, Läntisellä äänestysalueella Huopanan koulu ja Itäisellä äänestysalueella Kymönkosken koulu. Kaupunginhallitus myös asetti europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnat äänestysalueittain ja vaalitoimikunnan laitosäänestystä varten.

Kaupunginhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa edustaja on Outi Vornanen, elinympäristön ja asumisen lautakunnassa Seppo Kauppinen ja ympäristölautakunnassa Risto Rossi. Yrittäjätoimikunnan kokoonpano vahvistettiin eri tahojen edustajien osalta, kaupunginhallituksen edustajaksi valittiin Jussi Kananen.

Kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin, kaupungin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden muistamisohjetta sekä viime vuonna jätettyjä aloitteita. Kaikki käsitellyt asiat ja päätökset ovat tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF), liitteitä esityslistalla.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta