Viitasaaren taloustoimikunta aloitti toimintansa – Talouden tasapainottamisohjelman laadinta käynnistyy hyvässä tilanteessa

Julkaistu 01.02.2024

Viitasaaren kaupungin taloustoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 31.1.2024. Toimikunta ohjaa talouden tasapainotusohjelman 2024-2027 laadintaa. Taloustyöhön kysytään myös vakituisten ja kausiasukkaiden mielipiteitä, verkkokysely on avoinna 14.2.2024 saakka.

Talouden tasapainottamisohjelman laadinta alkaa suotuisassa tilanteessa. Viitasaaren taloustilanne on hyvä, eikä akuutteja leikkaustarpeita ole. Vuoden 2023 tilinpäätös on tuoreiden ennakkotietojen perusteella selvästi ylijäämäinen. Tasapainottamisohjelma tehdään, jotta tulorahoituksen suhde menoihin voidaan korjata pidempää aikaväliä tarkasteltaessa.

Tasapainottamisohjelman laadinnassa painotetaan kokonaiskuvaa – sitä miten toimintoja ja palveluita tuotetaan sekä tulevaisuuden tarpeita vastaavien prosessien määrittelyä. Palveluista ei ole tarkoitus leikata niin sanotusti juustohöylämäisesti ja lomautuksia sekä irtisanomisia pyritään välttämään. Henkilöstöstä merkittävän osan on määrä eläköityä seuraavan viiden vuoden aikana.

Merkittävä asia nyt käynnissä olevan taloustyön taustalla ovat valtionosuuksien muutokset, kaikkien kuntien yhteenlasketut valtionosuudet laskevat noin 20 prosenttia vuodesta 2023 vuoteen 2025. Luvussa ei ole huomioitu vuoden 2025 TE-uudistuksen vaikutuksia. Viitasaaren kaupunkiin vaikuttavat myös monet muut muutokset, kuten aiempi hyvinvointialueuudistus sekä Wiitaunioni-kuntapariyhteistyön päättyminen.

Verotulojen osuus kaupungin toiminnan rahoituksessa on valtionosuuksia suurempi. Verotuloihin vaikuttavat muun muassa työllisyyskehitys ja yritysten kehitysnäkymät. Positiivinen vire näkyy yritysten ja kaupungin investointeina, joista suurin kokonaisuus on Wiilo-logistiikkakeskus.

Talouden tasapainottamisohjelman on määrä olla kaupunginvaltuuston käsittelyssä 17.6.2024. Laaditun aikataulun mukaan taloustoimikunta kokoontuu sitä ennen kuusi kertaa. Taloustoimikunnan käsittelemistä asioista ja taloustyön etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti kokousten jälkeen.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta