Viitasaaren kaupunki pyytää vakituisilta ja kausiasukkailta mielipiteitä taloustyöhön – Vastausaikaa verkossa 14.2.2024 asti

Julkaistu 26.01.2024

Viitasaaren kaupunki kerää vakituisilta ja kausiasukkailta tietoa talouden tasapainottamisohjelman laadintaa varten. Vuosille 2024-2027 laadittavaa ohjelmaa varten viitasaarelaisilta toivotaan tietoa siitä, millaisilla toimenpiteillä kaupunki voisi lisätä tuloja ja vähentää menoja. Verkkokysely toteutetaan Webropol-alustalla ja vastausaikaa on 14.2.2024 klo 23.59 saakka. Tasapainottamisohjelman laadinta on alkuvaiheessa, joten tässä vaihteessa kaikille kuntalaisille esitetään kolme kysymystä ja niihin voi kertoa näkemyksensä avoimilla tekstivastauksilla. Kaupunkiorganisaation henkilöstölle on oma kyselynsä, josta tiedotetaan suoraan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Vastauksista koostettavaa aineistoa käytetään ohjelman laadintatyössä tausta-aineistona kaupungin sisäisesti. Vastauksia saatetaan myös mahdollisesti käyttää itse ohjelmassa ja siitä viestittäessä niin, että vastaajaan mahdollisesti yhdistettävät asiat vastauksista eivät ole tunnistettavissa.

Viitasaaren talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2024-2027 laaditaan yleisen taloustilanteen, kuntatalouden haasteellisen kehityksen sekä valtionosuuksien pienenemisen vuoksi. Vaikka monissa kunnissa on jouduttu taloutta sopeuttamaan nopeasti, Viitasaarella ei ole akuutteja muutostarpeita. Kaupungin menokehitys ja palveluverkko on kuitenkin tarpeen tarkastaa ja arvioida kustannusten näkökulmasta. Alkuvaiheessa tehtävällä kyselyllä haluamme saada kuntalaisten ajatuksia siitä, miten pikkasen paremman periferian taloustilannetta voidaan kehittää entistä suotuisampaan suuntaan.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta