Viitasaaren kaupunki teki hyvän taloudellisen tuloksen vuonna 2023 – Tilinpäätöksestä aiotaan tehdä vapaaehtoisia investointivarauksia tuleville vuosille

Julkaistu 25.03.2024

Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyi maanantain 18.3.2024 kokouksessaan vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka on 1 549 euroa ylijäämäinen. Alle 2000 euron ylijäämä ei ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoinen Viitasaaren aiempien vuosien vuosiin ja muihin kuntiin, sillä tilikauden tulos oli yli 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus esittää myöhemmin tilinpäätöstä käsittelevälle kaupunginvaltuustolle, että tilinpäätöksen hyvästä tuloksesta tehdään vapaaehtoisia varauksia tuleviin investointeihin. Suurin varauksista on Wiilo-logistiikkakeskukseen 1,3 miljoonaa euroa. Uimahalli Simmarin suunniteltavaan peruskorjaukseen esitetään varattavaksi 613 000 euroa ja kaupungintalon peruskorjaukseen sekä varhaiskasvatuksen tiloihin 400 000 euroa kumpaankin.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen poikkeuksellisen hyvää tulosta selittävät erilaiset kertaluonteiset erät, jotka liittyvät hyvinvointialueuudistukseen. Viitasaarella on huomioitu nämä kertaluonteisten erien aiheuttamat poikkeamat normaaleista vuosista ja ennakoitu valtakunnallisia muutoksia kuntien valtionosuuksiin. Viitasaarella on käynnissä talouden tasapainottamistyö, mutta kaupungilla ei ole tarvetta voimakkaisiin ja nopeisiin sopeuttamistoimiin. Tasapainottamistyön tavoitteena on, että tulorahoituksen suhde menoihin voidaan korjata pidempää aikaväliä tarkasteltaessa.

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on tehty aiempaa helppolukuisempi ja se on julkaistu PDF-muodossa. Tilinpäätöksen lukuja tiivistettynä alla, joita on esitetty myös oheisessa kuvassa.

 

Toimintatulot: 8 348 962 €
Toimintamenot: -24 268 638 €
Verotulot: 12 793 314 €
Valtionosuudet: 9 733 841
Toimintakate: –15 919 676 €
Vuosikate: 6 308 428 € (käyttöomaisuuden poistot -2 819 278 €)
Tilikauden tulos: 2 714 549 €
Vapaaehtoiset varaukset investointeihin: 2 713 000 €
Ylijäämä: 1549 €
Investoinnit, netto: -2 330 000 €

Toimintatulot toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset toimintatulot, ei laskettavissa suoraan koko kaupungin toimintatuloksi)
Sivistystoimi 11,6 m€
Tekninen toimi 8,5 m€
Ympäristötoimi 1,9 m€
Yleishallinto 1,7 m€

Toimintamenot toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset toimintamenot, ei laskettavissa suoraan koko kaupungin toimintamenoksi)
Sivistystoimi 14,8 m€
Tekninen toimi 7,1 m€
Ympäristötoimi 2,7 m€
Yleishallinto 4,9 m€

Tilinpäätös jätettiin tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Henkilöstöä kaupungilla oli vuoden 2023 lopussa 283. Henkilöstöasiat on käsitelty henkilöstökertomuksessa, jonka kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ja päätti saattaa sen kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta