Kuulutus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta/ Moottorisahaveistokilpailu, Kivijärvi

Julkaistu 12.04.2024

Viitasaaren kaupunki /                                                                                                   KUULUTUS
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut                                                              12.4.2024

Kuulutus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta/ Moottorisahaveistokilpailu, Kivijärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
12.4.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 19.4.2024.

Hakija
Kivijärven kunta

Asia
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalveluille on jätetty ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Moottorisahaveistokilpailua. Tapahtuma järjestetään 15.6.-16.6.2024 Kivijärven satamatorilla osoitteessa Satamatie 1–3. Melua aiheutuu moottorisahoista lauantaina klo 11–17 ja sunnuntaina klo 9–13.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.4.–20.5.2024 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 81/11.01.00.04/2024
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus
koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu
selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 20.5.2024:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500
Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806
sähköposti: saara.lind@viitasaari.f

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta