Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Viitasaaren varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen kevään aikana eAsiointi –sivuston kautta.

Hoitoaikojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattuja ja toteutuneita tunteja.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta näkee järjestelmässä huoltajien varaamat hoitoajat ja kulloinkin läsnä olevat lapset. Tämä vaikuttaa tehtyihin ruokatilauksiin, toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilökunnan työvuorojen suunnitteluun.

Sovitut käytännöt hoitoaikojen ilmoittamisessa:

  • Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan.
  • Varausjärjestelmä lukitsee viikon aina maanantaisin klo 24:00 (esim. viikolla 9 maanantaina klo 24:00 lukkiutuu viikko 10). Lukkiutumisen jälkeen muutoksia varattuihin hoitoaikoihin voi tehdä vain henkilökunta.
  • Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan kerralla koko läsnäoloaika (esim. 7:00-16:30).
  • Huoltajat käyttävät hoitoaikojen ilmoittamisen lisäksi myös seuraavia merkintöjä:

Sairas = jos lapsen sairauspäivä on ennalta tiedossa (esim. ennalta sovittu aika operaatioon toipumisaikoineen)
Poissa = muut poissaolot (vanhempien viikkovapaat, muut lyhyet vapaat)
Ennalta ilmoitettu poissaolo = lapsen loma

  • Vuorohoidossa olevien lasten kohdalla ilmoitetaan läsnäolo- tai poissaolomerkintä myös viikonlopulle.
  • Mikäli lapsesi hoidon tarpeessa tapahtuu muutos (esim. sairastuminen), ilmoita siitä ryhmään puhelimitse niin pian kuin mahdollista.

Tarkempi ohje hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen (CGI)

Hae sivustolta