Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Viitasaaren varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen eAsiointi –sivuston kautta.

Hoitoaikojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattuja ja toteutuneita tunteja.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta näkee järjestelmässä huoltajien varaamat hoitoajat ja kulloinkin läsnä olevat lapset. Tämä vaikuttaa tehtyihin ruokatilauksiin, toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilökunnan työvuorojen suunnitteluun.

Hoitoaikojen ilmoittamisen aikataulu muuttuu syksyllä 2022, lue tiedote aiheesta.

Käytännöt hoitoaikojen ilmoittamisessa:

  • Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan.
  • Syyskuusta 2022 alkaen: Varausjärjestelmässä aikojen ilmoittautuminen päättyy hieman yli viikkoa aiemmin, sunnuntaisin klo 23.59 (esim. viikon 37 aikojen ilmoittautuminen päättyy viikolla 35 sunnuntaina klo 23.59).
  • Elokuun loppuun 2022 saakka: Varausjärjestelmässä aikojen ilmoittautuminen päättyy seuraavalle viikon aina maanantaisin klo 23.59 (esim. viikolla 9 maanantaina klo 23.59 lukkiutuu viikko 10).
  • Hoitoajan ilmoittamisen päättymisen jälkeen muutoksia varattuihin hoitoaikoihin voi tehdä vain henkilökunta.
  • Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan kerralla koko läsnäoloaika (esim. 7.00-16.30).
  • Huoltajat käyttävät hoitoaikojen ilmoittamisen lisäksi myös seuraavia merkintöjä:

Sairas = jos lapsen sairauspäivä on ennalta tiedossa (esim. ennalta sovittu aika operaatioon toipumisaikoineen)
Poissa = muut poissaolot (vanhempien viikkovapaat, muut lyhyet vapaat)
Ennalta ilmoitettu poissaolo = lapsen loma

  • Vuorohoidossa olevien lasten kohdalla ilmoitetaan läsnäolo- tai poissaolomerkintä myös viikonlopulle.
  • Mikäli lapsesi hoidon tarpeessa tapahtuu muutos (esim. sairastuminen), ilmoita siitä ryhmään puhelimitse niin pian kuin mahdollista.

Tarkempi ohje hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen (CGI)

Hae sivustolta