Kuulutus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta/TK-Motors, Kivijärvi

Julkaistu 18.04.2024

Kuulutuksen julkaisupäivä

18.4.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.4.2024.

Hakija

TK-Motors

Asia

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalveluille on jätetty ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Kivijärvi JAM 2.0 -tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään 21.6.-23.6.2024 Kivijärvellä osoitteessa Keskustie 10 B. Melua aiheutuu perjantaina 21.6. klo 17:00 – 02:30 ja lauantaina 22.6. 17:00 – 01:30. Perjantaina melu aiheutuu pääasiassa ulkoilmakaraokesta ja DJ:sta sekä lauantaina konsertista.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.4.–24.5.2024 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 81/11.01.00.04/2024

– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee

– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet

– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti

– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 24.5.2024:

– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa

ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806

sähköposti: saara.lind@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta