Kuulutus Karhukorven tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Julkaistu 30.04.2024

Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt 20.11.2023 § 253 käynnistää oikeusvaikutteisen Karhukorven tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen. Kaava laaditaan MRL 77a § mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan perusteena. Kaavoitusaloitteen on Viitasaaren kaupungille tehnyt Hankeyhtiö Karhukorpi Energia Oy (Eolus Oy:n hankeyhtiö).

Hankealue sijoittuu Keski-Suomen maakuntaan Valtatien 4 itäpuolelle, noin 9 km:n etäisyydelle Viitasaaren keskustaajamasta pohjoiseen. Pinta-alaltaan suunnittelualue on noin 2000 hehtaaria, joka tarkentuu suunnittelun edetessä. Alueelle suunnitellaan enintään 20 uuden tuulivoimalan rakentamista, joiden kokonaiskorkeus on enimmillään 300 metriä ja yksikköteho noin 6-10 megawattia. Lisäksi alueen eteläosaan on suunnitteilla noin 80 hehtaarin aurinkoenergialle suunniteltu alue.

Yleiskaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu mm. suunnittelun lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suunniteltu aikataulu.

Viitasaaren kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.4.2024 § 92 kuuluttaa Karhukorven tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Nähtävillä oloaika on 30.4.2024– 2.6.2024. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla www.viitasaari.fi/oas-karhukorpi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan sähköpostilla viimeistään 2.6.2024 osoitteeseen viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi otsikolla Karhukorpi.

Lisätietoja hankkeesta antavat

Viitasaaren kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen helena.vuopionperä-kovanen@viitasaari.fi 050 307 6114, Elinympäristön ja asumisen palvelualuejohtaja Jukka Tuohimaa  jukka.tuohimaa@viitasaari.fi 040 152 7225, Rakennusarkkitehti Riina Pietarila riina.pietarila@viitasaari.fi 040 571 1865, Yleiskaavan laadinnasta vastaava projektipäällikkö FCG, Arto Sipinen arto.sipinen@fcg.fi 041 731 9560

Viitasaarella 29.4.2024

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta