Kuulutus Vesilain mukainen päätös

Julkaistu 16.04.2024

KUULUTUS Vesilain mukainen päätös

Kuulutuksen julkaisupäivä 16.4.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 23.4.2024.

Päätösnumero 41/2024

Antopäivä 16.4.2024

Hakija ER-Saha Oy

Asia

Vesialueen täytön rakentaminen ja osittainen pysyttäminen Keiteleen Kirkkosalmen ja
Matalalahden välisellä alueella kiinteistöllä 931-401-1-442, Viitasaari

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Lupa on myönnetty.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.4. – 23.5.2024 aluehallintovirastojen
verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 23.5.2024.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Assi Teittinen, puh. 0295 018 642
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.f

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta