Hallintopalveluiden palvelualuejohtaja

Julkaistu 21.03.2024

Olisitko sinä Viitasaaren kaupungille pikkasen parempi HALLINTOPALVELUIDEN PALVELUALUEJOHTAJA?

Etsimme vahvaa kunta-alan moniosaajaa uuteen palvelualuejohtajan yhdistelmävirkaan. Virka on vakituinen ja sijoittuu Viitasaaren kaupungin hallintopalveluiden palvelualueelle.

Palvelualuejohtaja vastaa Viitasaaren kaupungin hallintopalveluiden johtamisesta ja kehittämisestä sekä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Palvelualuejohtaja toimii koko kaupungin henkilöstöjohtajana sekä KT-yhdyshenkilönä. Lisäksi palvelualuejohtaja toimii esihenkilönä kolmen hengen tiimille ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä.

Hallintopalveluilla on kaupunkiorganisaatiossa erittäin keskeinen rooli. Hallintopalveluiden palvelualueen tehtävänä on tuottaa kaupunkiorganisaation tarvitsemat päätöksenteon tukipalvelut ja henkilöstöpalvelut sekä kaupunkikonsernin organisaatioiden tarvitsemat talous- ja tietohallintopalvelut. Palvelualue vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä avustaa tarkastuslautakuntaa tehtävässään. Tehtävää hoidetaan tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.

Palvelualuejohtaja toimii muiden tehtäviensä ohella pöytäkirjanpitäjänä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksissa sekä vastaa osaltaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, päätöksenteon laadun sekä oikea-aikaisuuden kehittämisestä. Lisäksi palvelualuejohtaja vastaa vaalien järjestämisen organisoinnista sekä asiakirjahallinnon järjestämisestä.

Toivomme hakijalta kehitysmyönteistä työotetta sekä hyvää paineensietokykyä.

Virkaan valitsemisen edellytyksenä on vahva kokemus kunnallishallinnon johtotehtävistä ja päätöksentekomenettelyistä sekä hyvä kunnallisen lainsäädännön osaaminen. Palvelualuejohtaja tukee hallinnollisissa menettelyissä muuta kaupunkiorganisaatiota, yli palvelualuerajojen.

Edellytämme myös, että virkaan valittavalla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi oikeustieteiden tutkinto), hyvät vuorovaikutustaidot, vahva kirjallinen ilmaisu sekä kokemusta vastaavasta johtotehtävästä.

Virkasuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkkatoiveen voi esittää hakemuksessa. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Olemme savuton työpaikka. Viitasaaren kaupunki tukee henkilöstöään liikunta-ja kulttuurieduin. Kaupungilla on myös etätyömahdollisuus.

Virka täytetään 1.8.2024 lukien tai sopimuksen mukaan. Mahdollisuus aloittaa jo aiemmin.

Haastatteluihin valituilta voidaan edellyttää osallistumista soveltuvuustestiin.

Hae pikkasen parempaan periferiaan!

Lisätietoja tehtävästä:
Kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, p. 050 307 6114
Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, p. 044 459 7301

 

 

Lisätiedot

Työnantaja:

Viitasaaren kaupunki

Sijainti:

Viitasaari

Hakuaika:

19.3. - 21.4.2024

Työsuhde:

Vakituinen

Palaa työpaikkoihin

Hae sivustolta