Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa toimintaa, jota tehdään palkatta omasta vapaasta tahdosta hyödyttämään toista ihmistä tai yhteisöä. Vapaaehtoistoiminta nähdään keinona vaikuttaa ja osallistua, lisätä yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia sekä tukea kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa. Se hyödyttää niin vapaaehtoista itseään kuin ympäröivää yhteiskuntaakin (Kansalaisareena ry).

Vapaaehtoinen toimii aina tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Tärkeintä on oma kiinnostus sekä motivaatio vapaaehtoisena toimimiseen. Vapaaehtoinen ei korvaa ammattityötä, vaan tuo omannäköisensä lisän toimintaan.

Vapaaehtoistoiminta voi tarjota merkityksellistä tekemistä, uusien ihmisten kohtaamista ja lisätä yhteisöllisyyttä. Avun saaminen, mutta etenkin sen antaminen toiselle ihmiselle lisää hyvinvointiamme. Vapaaehtoistoiminta ei sido pitkäaikaisesti ellet sitä halua, vaan siihen osallistutaan omien mahdollisuuksien ja elämäntilanteen mukaan. Vapaaehtoisella on aina oikeus myös jättäytyä pois toiminnasta. Vapaaehtoiselle annetaan perehdytys ja tukea vapaaehtoisena toimimiseen.

Viitasaari haluaa kannustaa asukkaitaan osallistumaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Viitasaari on mukana Hykari -hankkeessa (2022-2024), jonka aikana koulutetaan vapaaehtoisia hyvinvointikavereita eli Hykareita paikkakunnalla asuvien ikäihmisten avuksi. Tavoitteena on lisätä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja kehittää paikkakunnalle toimiva vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli, jotta toimintaan mukaan lähteminen olisi kaikille asukkaille helppoa ja mielekästä.

Hykari -hankkeeseen liittyvää vapaaehtoistoiminnan verkkokoulutusta löydät Hykari -hankkeen sivulta. Koulutuksessa käydään läpi vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet ja pureudutaan tarkemmin ikäihmisten parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan. Pääset katsomaan myös videoita ikääntyneiden tyypillisimmin käyttämistä apuvälineistä.

Vapaaehtoistoiminta Viitasaarella

Sivut keskeneräiset

Hae sivustolta