Wiitaunioni etsii yritysten tukikeinoja yhdessä paikallisten yrittäjäyhteisöjen kanssa

Wiitaunioni (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) nojaa koronatilanteen elinkeinopolitiikassaan Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteisiin suosituksiin. Yrittäjäyhteisöjen kanssa järjestetään viikottain videopalavereita, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja yritysten tarpeita sekä toimintaedellytysten kannalta tärkeitä asioita. Palavereissa mietitään myös esimerkiksi sitä, miten erilaisissa hankintatarpeissa voidaan hyödyntää pienyrittäjien palveluita.

Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren omistaman Kehittämisyhtiö Witaksen rooli ohjauksessa ja neuvonnassa tässä tilanteessa korostuu. Witaksella on yrityskehitystiimi, johon yrittäjät voivat ottaa yhteyttä. Witas seuraa myös valtakunnallista tukipakettien tilannetta ja informoi yrityksiä ja yrittäjäjärjestöä. Kunnista haettavien yksinyrittäjien tukien käsittelyssä tehdään yhteistyötä kuntien ja Witaksen kanssa, paikalliset ohjeet tarkentuvat kun kuntiin saadaan valtakunnalliset tiedot.

Mikäli yrittäjällä on maksuvaikeuksia kuntien tai Wiitaseudun yrityspalvelu Oy:n vuokatiloissa, yhteyttä pyydetään ottamaan Pihtiputaalla Ari-Jukka Käsmään ja Viitasaarella Jukka Tuohimaahan asian selvittämiseksi mahdollisimman hyvissä ajoin. Tarvittaessa esimerkiksi vuokranmaksun ajankohtaa voidaan siirtää.

Kunta ja kaupunki ovat valmiita neuvottelemaan nykyistä joustavammista yritysten maksujärjestelyistä ja toisaalta omissa maksuissa tehostetaan laskujen kierrätysprosessia.

Wiitaunioni ei lopeta tai rajoita ostojaan, mutta resursseja uudelleensuunnataan palvelutarpeen muutoksessa. Kuntaparissa on päätetty hankintojen aikaistamisesta ja kunnat pyrkivät hankinnoillaan edistämään paikallista elinvoimaa.

Kaupunki ja kunta ovat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia neuvottelukumppaneita. Neuvotteluissa pyritään löytämään yrityksen tilanteeseen ratkaisuja, jotka auttavat yritystä selviämään vaikeasta tilanteesta. Yrityksen vaikeassa tilanteessa Witaksella voi olla tärkeä rooli yrityksen kokonaissopeuttamissuunnitelman tekemisessä ja yrityksiä kannustetaan ottamaan ajoissa yhteyksiä yritysneuvojiin. Wiitaunionin johtoryhmä näkee paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaamisen tärkeänä ja huomioi toiminnassaan kaikki käytettävissä olevat keinot koronakriisistä selviämiseksi.

Tukimuotoja taulukossaTukimahdollisuudet

Suomen Yrittäjien valtakunnalliset ohjeet tukien hakemiseen

Yhteystiedot
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yrityskehitystiimin yhteystiedot omalla sivullaan

Pihtiputaan kunnan vuokra-asiat 
Ari-Jukka Käsmä
044 459 6820
ari-jukka.kasma@pihtipudas.fi

Viitasaaren kaupungin ja Wiitaseudun yrityspalvelun vuokra-asiat
Jukka Tuohimaa
044 459 7379
jukka.tuohimaa@viitasaari.fi

Witas neuvoo yrittäjiä koronatilanteessa

Kehittämisyhtiö Witaksen neuvontapalvelut ovat alueemme yrittäjien käytettävissä ja vallitsevissa olosuhteissa Witas toivoo, että yhteydenotot tehdään puhelimitse tai sähköpostilla. Witas seuraa tilannetta sekä terveydenhuollon että valtiolta ja muilta rahoitusalan toimijoilta yrittäjille tulevan tukipaketin näkökulmasta. Jo nyt haettavissa on liiketoiminnan kehitysrahoitusta Business Finlandilta ja tänään 31.3 avautuu haettavaksi kehittämisavustukset ELY-keskuksista. Myöhemmin yksinyrittäjien avustukset haetaan kunnilta.

Pankit ovat omalta osaltaan reagoineet tilanteeseen, ajantasaisin tieto löytyy aina ottamalla suoraan yhteys omaan pankkiin. Verohallinnon toimenpiteet löytyvät osoitteesta www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona. Suomen Yrittäjät keräävät kootusti yhteen kaiken sen tiedon, mitä juuri yrittäjän tulee tietää koronasta, suosittelemme tutustumaan sivustoon osoitteessa www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle.

Mitä nopeammin maksuvalmiushaasteisiin haetaan ratkaisuja, sitä nopeammin yrittäjä pystyy vaikuttamaan yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Witas julkaisi 16.3.2020 toimenpiteiden muistilistan yrittäjälle:

 • Hae muutoksia lainojen ja rahoituserien lyhennyksiin (pankit, rahoitusyhtiöt, Finnvera)
 • Harkitse lomautuksia riittävän ajoissa
 • Hyödynnä myyntilaskujen osalta laskurahoituspalvelut (rahoitusyhtiöt)
 • Hae muutoksia ennakkoveroihin tai maksujärjestelyä verojen maksuun (OmaVero)
 • Neuvottele maksujärjestelyistä sidosryhmien kanssa (tavarantoimittajat, alihankkijat, eläkevakuutusyhtiöt)
 • Tarpeen mukaan neuvottele käyttöpääomalainasta (Finnvera, pankit)
 • Pyri sopeuttamaan yrityksen toiminta kassan riittävyyteen, toimiala huomioiden

Ole yhteydessä Witaksen yrityskehitystiimiin. Witas tiedottaa ajankohtaisista asioista sähköisissä kanavissa, pääasiallisesti kotisivuillamme osoitteessa www.witas.fi. Toiveena on myös, että kukin Witas-alueen asukas suosii erityisesti nyt paikallisia yrityksiä ostoissaan. Näin voimme paikallisesti yhteisvoimin auttaa alueemme yrittäjiä koronan aiheuttaman kuopan yli.

Varhaiskasvatus toimii normaalisti – Maksut määräytyvät hoitopäivien perusteella

Varhaiskasvatus palveluna toimii edelleen normaalisti sekä Viitasaarella että Pihtiputaalla. Alueemme perheet ovat hienosti kuulleet muun muassa opetusministerin esittämän vetoomuksen lasten hoitamisesta kotona mahdollisuuksien mukaan. Kiitos siitä.

Useiden perheiden hoitaessa lastaan kotona on Wiitaunionin johtoryhmä linjannut, että varhaiskasvatusmaksut määräytyvät toistaiseksi käytettyjen hoitopäivien mukaan.

Kaupungintalo suljettuna torstaista 26.3. alkaen

Viitasaaren kaupungintalo ja asiointipiste suljetaan maamme koronavirusepidemian vuoksi torstaina 26.3.2020 ja pidetään kiinni toistaiseksi. Sulkemisella pyritään suojaamaan kaupungintalolla asioivia ja työtä tekeviä henkilöitä. Suuri osa kaupungintalon henkilökunnasta tekee etätöitä.

Sulkuaikana ovet pidetään lukossa eikä yleistä asiakaspalvelua ole saatavilla. Asiakkaita pyydetään asioimaan pääsääntöisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Kaupungintalon puhelinvaihde palvelee arkisin klo 9-15 numerossa 014 459 7411.

Henkilökohtaiset asiakaskäynnit ovat mahdollisia vain varaamalla aika etukäteen asiaa hoitavalta viranhaltijalta tai työntekijältä. Sovitut tapaamiset hoidetaan.

Kaupungintalon avaamisesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Kaupungintalon asiointipisteen ollessa suljettuna

Te-palveluiden asiakkaat voivat tehdä työnhakijaksi ilmoittautumisen verkossa www.te-palvelut.fi Oma asiointi-verkkopalvelun kautta. Myös yhteydenottopyynnöt voit jättää Oma asioinnin kautta. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit soittaa TE-palveluiden puhelinpalveluun:

Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatti) vaihteen puhelinumero 0295 536 000. Lisätietoja digi- ja väestötietoviraston palveluista www.dvv.fi

Päivittyvä koronatiedotus

Yhteystiedot ja ajankohtaiset tiedotteet tilojen ja kaupungin palvelujen sulkemisesta sekä uudelleenjärjestelyistä löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.viitasaari.fi/korona sekä etusivulta kohdasta ”Koronaepidemian tiedotussivu Viitasaarella”

 

Koronatilanteella vaikutuksia yritystoimintaan – Johtoryhmä keskusteli toimenpiteistä

Koronaepidemian yleisiä ohjeita ja Viitasaareen liittyvää tiedotusta kootaan jatkossa omalle sivulleen osoitteeseen viitasaari.fi/korona. Uusia asioita julkaistaan edelleen omina tiedotteinaan.

Wiitaunionin johtoryhmä totesi kokouksessaan perjantaina 20.3., että Viitasaarella ja Pihtiputaalla on jo huomioitu viimeisimmät päätökset koulujen lähiopetuksesta. Valtioneuvoston perjantaisen päätöksen mukaisesti lähiopetusta tarjotaan kaikille esiopetuksen ja 1-3-vuosiluokkien oppilaille, kun aiemmin lähiopetus oli tässä joukossa rajattu vain yhteiskunnan kriittisten alojen työntekijöiden lapsille. Tälle ryhmälle suositellaan edelleen etäopetukseen osallistumista. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.
Perheisiin on oltu yhteydessä suoraan Wilman kautta asiasta ja perheet ilmoittavat lähiopetukseen osallistumisesta suoraan kouluihin.
Varhaiskasvatuksessa käytännöt pysyvät samana ja huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta. Edelleen suositellaan lasten hoitoa kotona mahdollisuuksien mukaan.

Yleisessä koronavirukseen liittyvissä asioissa kuntalaisia ohjataan ottamaan yhteyttä valtion yhteiseen Tietoa koronaviruksesta -neuvontaan. Puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.
Koronavirustilanteen vuoksi Wiitaunionin sosiaalitoimen yhteydenottopuhelimen soittoajat ovat poistuneet ja puhelin 040 661 5875 päivystää jatkossa klo 8-15 välisenä aikana arkisin. Puhelimen kautta saa yleistä ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.
Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja tukea tarjoavat asiakasohjaajat, joiden yhteystiedot löydät omalta sivultaan.

Poikkeukselliset olot vaikuttavat myös yritystoimintaan ja paikallisiin yrityksiin. Wiitaunionin johtoryhmä totesi, että paikallisen yritystoiminnan edellytykset halutaan turvata myös jatkossa ja sen vuoksi vallitsevan tilanteen vaikutukset yritystoimintaan huomioidaan kunnissa. Johtoryhmä kävi läpi erilaisia mahdollisia toimenpiteitä ja huomioitavia seikkoja Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien yhteisten suositusten pohjalta.
Elinkeinotoiminnan ohjauksessa ja neuvonnassa Kehittämisyhtiö Witaksella on tärkeä rooli.
Paikallisista toimenpiteistä keskustellaan yhteydenpidossa yrittäjien kanssa niin kaupungin, kunnan kuin kehittämisyhtiön toimesta. Wiitaunionissa seurataan myös valtakunnallisia päätöksiä ja ohjeita elinkeinotoimintaan liittyen.

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi on omilla tiedotteillaan ohjeistanut eläinlääkinnän asiakkaita sekä tilanteen huomiointia elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tiloissa.

Seulontamammografia peruttu

Viitasaarelaisten, pihtiputaalaisten ja kinnulalaisten seulontamammografia on peruttu keväältä 2020 koronavirustilanteen takia. Terveystalon toteuttaman seulontamammografian oli tarkoitus käynnistyä Viitasaaren terveyskeskuksessa maanantaina 23. maaliskuuta. Wiitaunionin toimesta peruutetulle seulonnalle ei ole vielä uutta ajankohtaa tiedossa. Seulontaan kutsuttuja yritetään tavoittaa myös henkilökohtaisesti peruuntumisen vuoksi.

Päivittäistavarakauppa- ja apteekkipalvelut Viitasaarella koronatilanteen aikana

Päivittäistavarakaupoista S-market Viitasaari ja K-Supermarket Viitasaari ovat varanneet ensimmäisen aukiolotuntinsa riskiryhmien käyttöön. K-Supermarketissa tämä aika on arkisin klo 7-8, S-marketissa maanantaista perjantaihin klo 6-7, lauantaisin klo 7-8 ja sunnuntaisin 9-10. Lidl Viitasaari -myymälä toimii normaalisti.

Viitasaaren apteekin aukioloajat arkisin ovat muuttuneet ja toistaiseksi apteekki on arkisin auki 9-18. Viikonlopun aukioloajat ovat normaalit (la 9-16, su 11-14).

Ajankohtaiset tiedot löytyvät Facebook-sivustoilta: K-Supermarket Viitasaari, S-market Viitasaari ja Viitasaaren apteekki.

Ostosten kuljetuspalvelut

K-Supermarket Viitasaari ja  S-market Viitasaari aloittavat J. Paanasen Liikenne Oy:n kanssa kauppakassikyydityksen Viitasaarella. Ajankohtaiset tiedot löytyvät Facebookista.

Tilaus tehdään suoraan kauppoihin arkisin klo 9-13 välisenä aikana

 • K-Supermarket puhelimitse 0503535526 tai sähköpostitse viitasaari@k-supermarket.fi
 • S-Market Viitasaari puhelimitse 010 7674575

Tilaus tulisi tehdä toimitusta edeltävänä päivänä, poikkeuksena maanantai, jolloin toimitus tehdään tilauspäivänä. Toimitukset ovelle klo 14-17 välisenä aikana. Maksutapoina käy oma kauppatili tai käteinen/pankkikortti toimituksen yhteydessä kotiovella.

Toimituspäivät on jaettu alueellisesti seuraavasti:
Maanantai
Taajama-alue
Tiistai
Ilmolahti ja Niinilahti
Keskiviikko
Taajama-alue
Torstai
Taimoniemi, Viitakangas, Pasala, Kymönkoski, Mäntylä, Suovanlahti
Perjantai
Soliskylä, Vuorilahti, Keihärinkoski, Keitelepohja, Löytänä

Lisätietoja kuljetuksesta:
J. Paanasen Liikenne Oy 040 7776660

Vapaaehtoisapu

Facebookissa toimii ryhmä Korona-apu Viitasaari, jossa voi ilmoittaa tarjoamastaan avusta tai avun tarpeesta.

Wiitaunionin johtoryhmässä käsiteltiin henkilöstön ja palveluiden tilannetta

Wiitaunionin johtoryhmässä keskiviikkona 18.3. käsiteltiin Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan supistuneiden palveluiden vaikutuksia henkilöstöön. Johtoryhmä pyysi työyksiköitä kartoittamaan henkilöstöä, jota voidaan siirtää toimialoilta toisille kiireelliseen tehtäviin. Työntekijöitä on käytettävissä joustavasti palveluiden toteuttamiseen ja sen vuoksi todettiin, että Wiitaunionissa ei ole tässä vaiheessa tarkoitus käynnistää irtisanomis- tai lomauttamismenettelyä.

Johtoryhmän kokouksessa käytiin läpi myös yleistä palveluiden tilannetta. Wiitaunionissa ei ole tällä hetkellä ketään varsinaisessa karanteenissa. Kansalais- ja musiikkiopistojen opiskelijoita tiedotetaan kurssijärjestelyistä suoraan opistojen toimesta. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta nykyisessä muodossaan keskeytetään perjantaina 19.3., palvelu järjestetään muuten mahdollisuuksien mukaan.

Kunnallisille toimielimille suositellaan sähköisiä kokouskäytäntöjä huomioiden käsiteltävät asiat ja käytännön järjestelyjen vaatimukset. Yli 70-vuotiaat ja muiden riskiryhmien luottamushenkilöt voivat käyttää varajäseniä paikan päällä järjestettävien kokouksien aikana tilanne huomioiden.

Wiitaunionin päivystysjärjestelyt muuttuvat 18.3. – Hengitystieinfektiopotilaat hoidetaan Pihtiputaalla

Wiitaunionin terveyskeskuksen päivystysjärjestelyt muuttuvat 18.3.2020 alkaen seuraavasti:

 • Kaikki hengitystieinfektiopotilaat (yskä, hengenahdistus, kuume, muut influenssan/flunssan/koronan kaltaiset oireet) hoidetaan Pihtiputaan terveysasemalla arkisin klo 8-16 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 9-16. Arkivastaanottoa laajennetaan tarvittaessa klo 18 asti. Hengitystieoireisen potilaan pitää olla ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä Pihtiputaan päivystysnumeroon 014 4596 700.
 • Kaikki muut päivystyspotilaat hoidetaan Viitasaaren terveysaseman päivystyksessä arkisin klo 8-18 ja viikonloppuisin klo 9-16. Viitasaaren terveysaseman päivystyksen palvelunumero on 014 4597 223.

Viitasaarelaisten toivotaan käyttävän Viitasaaren apteekkia, vaikka hengitystieinfektiopotilaiden päivystys on Pihtiputaalla, jotta lääkkeiden kysyntä on tasaista paikkakuntien apteekeissa.

Kiireetöntä vastaanottotoimintaa tarkastellaan päivittäin ja osa kiireettömistä kontakteista tullaan hoitamaan puhelimitse. Jos sinulla on varattu aika kiireettömälle vastaanotolle ja sinulla on hengitystieinfektion oireita, ota ensisijaisesti yhteyttä Pihtiputaan päivystysvastaanoton numeroon: jos sinulla on hengitystieinfektio, et saa tulla kiireettömälle vastaanotolle. Jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään, harkitse vaivasi kiireellisyys, voit perua kiireettömän vastaanottoaikasi itsekin.

Työnantajia pyydetään harkitsemaan sairauslomien myöntämiskäytäntöjä uudelleen: suosittelemme, että infektiotautiin sairastunut työntekijä voi olla omalla ilmoituksella ja esimiehen luvalla pois töistä muutamia päiviä. Tällä hetkellä Viitasaaren kaupungin työntekijät voivat olla omalla ilmoituksella työstä pois kolme päivää, jatkossa esimiehen luvalla kaksi päivää ja työterveyshoitajan kirjoittamalla todistuksella kaksi päivää. Suosittelemme tämän ohjeen soveltamista myös muilla työpaikoilla.