Jätehuoltoviranomainen tekee kompostitarkastuksia

Jätehuoltoviranomainen tulee tekemään kompostitarkastuksia jätelain (646/2011) § 123 nojalla

Saarijärvellä ja Kannonkoskella vko 18, Karstulassa ja Kinnulassa vko 19 ja Kivijärvellä vko 20, Pihtiputaalla ja Viitasaarella vko 21.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten § 13 mukaan biojäte tulee lajitella joko omaan astiaan tai kompostoida omatoimisesti tai käsitellä muulla jätehuoltoviranomaisen hyväksymällä tavalla. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista myös pitämään kompostointirekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteet.

050 3903 765
044 4598 249
jatelautakunta@saarijarvi.fi

 

Yksityisteiden osakkaille ja vastuullisille infotilaisuus – Yksityistieilta 7.4.2022

Yksityisteiden osakkaille ja vastuuhenkilöille tarkoitettu infotilaisuus pidetään torstaina 7.4.2022 klo 17-19 Viitasaaren kaupungintalon valtuustosalissa os. Keskitie 10 Viitasaari. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.40

Kahvitarjoilun takia pyydetään ilmoittautumaan 5.4.2022 mennessä Tieyhdistyksen sivuilla.

Ohjelma
16.40 Kahvitarjoilu alkaa
17.00 Tilaisuuden avaus, Simo Takalammi, Suomen Tieyhdistys
17.10 Yksityistieavustukset parantamishankkeisiin Erja Vainionpää, ELY-keskus
17.30 Tiekunnan vuosikokouksen pitäminen, Simo Takalammi
17.50 Tieisännöitsijä tiekunnan asioiden hoitajana
18.00 Kemera-rahoitus yksityistien parantamiseen, Teuvo Taura
18.10 Kuntien avustukset
18.25 Tieyksikkölaskelman päivittäminen, Teuvo Taura Suomen Tieyhdistys
18.45 Kysymysten käsittely
19.00 Tilaisuuden päätös
Tilaisuuden järjestää Suomen Tieyhdistys ry.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoja antaa Teuvo Taura 0400 720 336.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikennettä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa – Hae mukaan asiakasraatiin!

Keski-Suomen hyvinvointialue
Jyväskylän kaupunki

Tiedote  25.2.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöliikennettä ryhdytään kehittämään yhdessä asiakkaiden kanssa. Huhtikuussa käynnistyvä asiakasraati etsii raatilaisia koko Keski-Suomen alueelta.

Asiakasraatiin voivat hakea henkilöt, joille on myönnetty vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Asiakasraati tuo kuljetuspalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen palvelun käyttäjien kokemuksen ja äänen. Jokaisessa asiakasraadin kokoontumisessa on aina etukäteen sovittu teema, jota käsitellään.

Raadissa on yhteensä 26 jäsentä. Jokaisesta kunnasta valitaan yksi varsinainen jäsen sekä varajäsen. Lisäksi Jyväskylässä jo toimiva vammaispalvelulain kuljetuksia kehittävä, asiakkaista koostuva nelihenkinen työryhmä yhdistyy asiakasraatiin. Myös järjestöt saavat äänensä kuuluviin asiakasraadin järjestöteemaisessa tapaamisessa. Asiakasraati kokoontuu neljä kertaa vuodessa etäyhteyksin tai paikan päällä kokoontuen.

Sote-henkilöliikennepalveluiden asiakasraadin vetäjinä toimivat vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikainen Pihtiputaalta, vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen Jämsästä, palveluvastaava Mirva Vesimäki Äänekoskelta ja sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen Jyväskylästä.

Näin haet mukaan sote-kuljetuspalveluiden asiakasraatiin

Jos olet kiinnostunut kehittämään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita asiakasraadissa, lähetä hakemuksesi ja kerro, miksi haluat olla kehittämässä kuljetuspalveluita. Lähetä viestisi sähköpostilla osoitteeseen sotematkat.asiakasraati(at)jyvaskyla.fi, 15.3.2022 mennessä. Hakemuksia voi lähettää myöhemminkin, sillä asiakasraatia täydennetään tarvittaessa. Asiakasraati on vapaaehtoistoimintaa, joten jäsenille ei makseta palkkiota.

Mitä ovat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut?

Vaikeavammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita. Henkilöllä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Matkoja voidaan myöntää muun muassa asioimiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun tai jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin yksilöllisen tarpeen mukaan.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ovat ikääntyneiden asiakkaiden asiointikyytejä, joita voidaan myöntää harkinnan mukaan.

Kaikki sote-henkilöliikennepalvelut kilpailutetaan vuoden 2022 aikana ja hankintaa koordinoi Jyväskylän kaupunki. Sopimuskausi alkaa alkuvuodesta 2023, jolloin Keski-Suomen hyvinvointialue toimii hankintamenettelyyn kuuluvien palveluiden järjestämistahona ja hankintayksikkönä tulee olemaan Keski-Suomen hyvinvointialue.

Palveluita rakennetaan yhdessä

Hyvinvointialueen palveluita suunnitellaan keskisuomalaisten asukkaiden nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Onnistuneimmat palvelut saadaan, kun asiakkaat ovat niitä mukana kehittämässä.

Lisätietoja:
https://www.jyvaskyla.fi/vammaiset/kuljetus/raati
– Sari Hyötyläinen, sovellusasiantuntija, p. 050 312 5380, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
– Elina Hienola, palvelupäällikkö, p. 050 331 2737, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
– Tuija Koivisto, 2. varapuheenjohtaja, p. 040 513 5821, Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Viitasaarella suoritettavien avointen korkeakouluopintojen stipendit v. 2021/ syyslukukausi

Viitasaaren kaupunki tukee toistaiseksi taloudellisesti kuntalaisten Viitasaarella suoritettavia opintosuorituksia avoimessa korkeakoulussa. Kaupungin maksaman stipendin määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste.

Stipendin saamiseksi tulee seuraavien kriteerien täyttyä:

  1. Opinnot ovat Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnan olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
  2. Hakija on toimittanut virallisen opintosuoritusotteen tai opintotodistuksen, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet.
  3. Hakija on toimittanut tositteen, josta näkyy kurssimaksu (kopio laskusta tai verkkopankkimaksusta).
  4. Huomioon otetaan ainoastaan kalenterivuoden aikana suoritetut opintopisteet (enintään 10 opintopistettä).
  5. Hakijan kotikunta on ollut Viitasaari 31.12.2020.

Korvausta syyslukukauden 2021 osalta on haettava 21.1.2022 mennessä.

Haku tapahtuu lomakkeella, joka on saatavilla kaupungintalon neuvonnasta tai Asiointipisteestä, Osaamiskeskus Lennättimestä sekä kaupungin ja Lennättimen verkkosivuilta.

Hakemus osoitetaan Viitasaaren kaupunki/keskushallinto ja toimitetaan postin kautta osoitteella: Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti suomi.fi-viestit kautta https://www.suomi.fi/viestitHakemuksen liitteeksi tulee toimittaa oppilaitoksen virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus sekä tosite maksusta.