Aluevaalit 2022 – ennakkoäänestys ja kotiäänestys

Julkaistu 27.12.2021

Hyvinvointialueen aluevaalien ennakkoäänestys järjestetään Viitasaarella  kaupungintalolla (Keskitie 10, p. 014 459 7411) Ennak­koäänestys alkaa keski­viikkona 12.1.2022 ja päättyy tiistaina 18.1.2022.

Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Ennakkoäänestys Viitasaaren kaupungintalolla
– 12.1.-14.1.2022 (ke-pe) klo 9-18
– 15.1.2022 (la) klo 10- 14
– 16.1.2022 (su) klo 11 – 14
– 17.1.-18.1.2022 (ma-ti) klo 9-18

Wiitaunionin kirjastoauto toimii v. 2022 aluevaalien ennakkoäänestyksen kiertävänä äänestysautona.
Katso äänestysauton pysähdyspaikat ja aikataulu

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle,jonka kyky vamman tai muun sairaudenvuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Viitasaaren kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00­­. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse 050 310 8050. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi myös tehdä, on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta sekä tästä

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan asianomaisiin laitoksiin lähetettävällä kuulutuksella.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Tiina Honkanen, p. 044 459 7301, tiina.honkanen@viitasaari.fi.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta