Esikouluun ilmoittautuminen lv. 2020-2021 on käynnissä

Viitasaarella esiopetusta v. 2014 syntyneille lapsille järjestetään Haapaniemen, Huopanan ja Kymönkosken kouluilla.

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa siten, että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumislomake ja esikouluinfo, jossa on tarkemmin kerrottu esikoulusta, koulukuljetuksista ym., on lähetetty vuonna 2014 syntyneiden lasten koteihin. Kirje ja lomake ovat saatavilla kaupungin verkkosivuilla Esiopetus-sivulla ja sivistystoimistosta, 040 8600 709. Lomake tulee palauttaa sivistystoimistoon 28.2.2020 mennessä.

Koulujen työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2020-2021

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.11.2019 päättänyt lukuvuoden 2020–2021 koulupäivät seuraavasti:

Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 12.8.2020 ja päättyy perjantaina 18.12.2020.

  • Syysloma on viikolla 42 eli 12.10.–16.10.2020.
  • Syyslukukausi ei sisällä edeltä määrättyjä lauantaityöpäiviä.

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 4.1.2021 ja päättyy lauantaina 5.6.2021.

  • Talvilomaviikko on viikko 9 eli 1.3.–5.3.2021.
  • Kevätlukukausi sisältää yhden lauantaityöpäivän 5.6.2021 sekä yhden ylimääräisen vapaapäivän perjantaina 14.5.2021