Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus jätelautakunnalle – Ilmoitus tehtävä, jos sitä ei ole 2023-2024 vielä jättänyt

Julkaistu 06.03.2024

Viitasaarelaisten tulee ilmoittaa mahdollisesta biojätteen omatoimisesta kompostoinnista. Ilmoitus tehdään Sydän-Suomen jätelautakunnalle verkkolomakkeella. Omasta kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus uudelleen, jos edellisen ilmoituksen on tehnyt ennen vuotta 2023. Ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä viiden vuoden välein.

Velvollisuus biojätteen käsittelyyn koskee kaikkia kiinteistöjä. Biojäte tulee joko kerätä jäteyhtiön toimesta tyhjennettävään biojäteastiaan tai kompostoida biojäte omatoimisesti kiinteistöllä. Komposti voi myös olla kahden lähinaapurin yhteinen. Biojätettä ei voi kuljettaa vapaa-ajankiinteistöltä vakituiselle asunnolle, jollei se sijaitse vapaa-ajankiinteistön läheisyydessä (etäisyys 500 m). Biojätettä ei tule laittaa energiaksi menevän sekajätteen sekaan.

Jätelain tarkoittamana jätehuollon viranomaisena toimii Viitasaaren kaupungissa Sydän-Suomen jätelautakunta. Jätelain mukaiset palvelutehtävät järjestää Sammakkokangas Oy, joka on kuntien omistama yhtiö.

Sydän-Suomen jätelautakunnan laatimat ohjeet kompostoinnista PDF-tiedostona.

• Ilmoitus tulee tehdä jokaisesta kiinteistöstä erikseen.
• Ilmoitus tulee tehdä 2 kk sisällä kompostoinnin aloittamisesta.
• Jos on tehnyt ilmoituksen ennen vuotta 2023, tulee se tehdä uudelleen.
• Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein.
• Jätehuoltoviranomaiselle tulee ilmoittaa myös kompostoinnin lopettamisesta (kirjallisesti lomakkeella).

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta