Esikouluun ilmoittautuminen on nyt käynnissä -Ilmoittautuminen päättyy 10.3.2023

Julkaistu 10.02.2023

Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla ja kokeilemalla, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa.

Perusopetuslain (1040/2014) mukaan esiopetus on velvoittavaa siten, että lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Syksyllä 2023 esiopetuksen aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty sekä ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja sitä järjestetään neljä tuntia päivässä sivistyslautakunnan päättämien koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Esikouluun ilmoittaudutaan ilmoittautumiskaavakkeella, joka on postitettu 2017 syntyneille. Lomake on myös verkkosivuilla.

Esiopetusta järjestetään lapsen omassa lähikoulussa. Lähikoulu määräytyy sivistyslautakunnan vahvistaman kouluverkon perusteella.

Ilmoittautuminen päättyy 10.3.2023.

Lisätietoja esikoulun toiminnasta ja esikouluun tutustumisesta antavat rehtorit ja koulunjohtajat sekä sivistystoimen toimisto.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta