Hallintopalveluiden palvelualuejohtajaksi Anni Riihimäki – Talouden tasapainotusohjelma valtuuston käsittelyyn

Julkaistu 06.06.2024

Viitasaaren kaupunginhallitus valitsi maanantaina 3.6.2024 hallintopalveluiden palvelualuejohtajaksi kasvatustieteen maisteri Anni Riihimäen. Riihimäen on määrä aloittaa virassa 5.8.2024. Varasijalle valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Saila Kainulainen. Kyseinen palvelualuejohtajan virka on uusi ja siihen on yhdistetty nykyiset kaupunginsihteerin ja henkilöstöjohtajan virat. Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen jää eläkkeelle ja henkilöstöjohtajan virka on ollut määräaikainen. Kaupunginsihteerille myönnettiin ero virkasuhteesta kokouksen toisessa päätöskohdassa, henkilöstöjohtajan määräaikaista virkaa hoitanut Katri Lehti on valittu Multian kunnanjohtajaksi.

Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa ja päätti esittää sen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Vuosille 2025-2027 tehtyä talouden tasapainotusohjelmaa on valmisteltu alkuvuoden aikana. Tasapainottamisohjelma on laadittu pitkää aikaväliä ajatellen, sillä Viitasaaren taloustilanne on hyvä, eikä akuutteja leikkaustarpeita ole. Tasapainotusohjelmassa ei ole vaativia henkilöstöratkaisuja, esimerkiksi irtisanomisia tai lomautuksia. Seuraavan viiden vuoden aikana kaupungin henkilöstöstä tulee eläköitymään lähes neljännes. Ohjelmassa on arvioitu palvelutarpeita ja niiden kehitystä, sekä palveluiden järjestämisen tapoja. Tasapainotusohjelmasta tullaan tiedottamaan erikseen.

Viitasaarelle on suunniteltu Keski-Suomen hyvinvointialueen esityksestä älykuntosalin perustamisesta. Asiaa käsitellyt kaupunginhallitus päätti, että asia palautetaan valmisteluun lisäselvityksiä varten ennen asiasta päättämistä. Älykuntosalilla harjoittelu on suunnattu henkilöille, joiden toimintakyky on eri syistä heidän ikäluokkaansa heikompi. Laitteiden teknologia mahdollistaa lihasvoiman mittaamisen, vastuksen noston automaattisesti ja vapauttaa käyttäjän laitteen säätämisestä. Keski-Suomen hyvinvointialue vastaisi yhteistyössä laitteista, mutta edellyttää kaupungilta vastuuta tiloista. Samalla toiveena on, että kaupungin liikuntaneuvoja toimisi älysalin ohjaajana ja koordinaattorina.

Lukiokoulutukseen esitetyistä lakimuutoksista kaupunki antaa lausunnon eduskunnalle. Viitasaaren lausunnossa todetaan muun muassa, että jotkut uudistukset ovat kannatettavia, kun taas toiset kohdat esityksessä voivat osoittautua päinvastaisiksi kuin lainsäätäjä on alun perin ajatellut. Esimerkiksi tällainen esitetty muutos on pienten lukioiden rahoitusmallin syrjäisyyslisään. Oppimisen tukeen ja erityisopetukseen liittyvät esitykset ovat Viitasaaren näkökulmasta pedagogisesti kannatettavia, mutta ajankohta on taloudellisesta näkökulmasta haastava ja opettajien saatavuus heikkoa erityisesti maaseutualueilla.

Viitasaaren lukioon on esitetty valtuustoaloitteena erä- ja retkeilylinjan perustamista. Kaupunginhallitus päätti sivistys- ja hyvinvointilautakunnan selvityksen perusteella, että kyseisen linjan perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista uuden erikoislinjan vaatiman taloudellisen panostuksen ja henkilöstöresurssien vuoksi.

Viitasaaren kaupunki ei anna Keski-Suomen vammaispalvelusäätiölle suostumustaan sääntömuutokseen. Säätiö aikoo muuttaa hallituksen muodostamista koskevaa sääntöään. Säätiön hallituksessa Viitasaaren kaupungilla on edustaja ja varaedustaja. Kaupunginhallituksen mukaan viitasaarelaisedustajilla on riittävä ja monipuolinen asiantuntemus säätiön hallitusjäsenyyteen, eikä sääntömuutokselle ole siksi tarvetta.

Kaupunginhallitus päätti, että sen kokoukset syyskaudella 2024 pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden 1. ja 3. maanantai. Hallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sen kokoukset pidetään loka-marraskuussa kuukauden viimeisenä maanantaina ja joulukuussa 16. päivä.

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan katsausta ajankohtaisiin asioihin sekä myös muun muassa kunta-alan sopimuskorotusten neuvotteluiden ratkaisuesitystä, moottorikelkkareitistö-hankkeen välirahoituksen takaisinmaksua, konsernitilin perustamista ja sen periaatteita. Kaikki käsitellyt asiat ovat tarkastamattomassa pöytäkirjassa (PDF) ja liitteitä on esityslistan yhteydessä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta