Kaupunginhallitus hyväksyi alijäämäisen, mutta ennakoitua paremman tilinpäätöksen – Nuorisovaltuuston Viitasaari Pride -ehdotuksesta suunnittelutapaaminen

Julkaistu 28.03.2023

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 27.3.2023 osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen. Viitasaaren tilinpäätös oli vuonna 2022 noin 976 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta tilinpäätös oli ennakoitua parempi, sillä talousarviossa odotettiin alijäämän olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Vaikka viime vuosi oli alijäämäinen, Viitasaaren taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä ja ylijäämä on 26,3 miljoonaa euroa tilikauden jälkeen. Ennakoitua parempi tulos on seurausta useista asioista. Toimintatuotot olivat odotettua korkeammalla tasolla, henkilöstökustannukset alittuivat ja koronaan liittyvät avustukset kattoivat välittömien kustannusten nousut. Verotulot kasvoivat talousarvioon verrattuna noin 1,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet ylittivät arvioidun määrän noin 200 000 eurolla. Tilinpäätöksessä on huomioitu myös sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen liittyvä hieman yli 600 000 euron lasku, joka tuli tietoon muun toimintakertomuksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätös viedään tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa päätettiin myös, että kaupunginhallitus pyytää vapaa-aikatoimea järjestämään suunnittelutapaamisen nuorisovaltuuston ehdottamasta Viitasaari Pride -tapahtumasta. Nuorisovaltuusto on suunnitellut Pride-viikkoa Viitasaarelle touko-kesäkuun vaihteeseen tai kesäkuun alkuun. Myöhemmin koolle kutsuttavaan tilaisuuteen kutsutaan nuorisovaltuuston ja kaupungin muun organisaation lisäksi yhdistyksiä ja yrityksiä. Suunnittelutilaisuudessa käsitellään myös nuorisovaltuuston ehdotusta pride-liputuksesta kaupungin lipputangoissa.

Viitasaari on saanut osuuden perillisittä kuolleen henkilön omaisuudesta, jota kaupunki haki Valtiokonttorilta. Kaupunki otti vastaan pinta-alaltaan noin 14 hehtaarin kiinteistön ja sitoutui käyttämään sen myynnistä saatavat varat perhekeskustoiminnan kehittämiseen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä Metsähallitukselta kummisopimuksella siirtyvien luontokohteiden parantamiseen. Valtio säilytti osuuden metsästä Metso-ohjelman suojelukohteena. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina myös Gubbe Sydänystävä Oy:n tarjouksen nuorten työllistämiseksi vanhustyöhön aiemmin valtionperintönä saaduista varoista. Palvelussa nuoret koulutetaan vanhustyöhön yleisesti ja asiakaskohtaisesti, ja ikäihmisten luona vieraillaan kaksi tuntia viikossa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Wiitaunionin purkautumiseen ja kuntien uuteen organisaatioon liittyviä hallintosääntömuutoksia,  Wiitaunionin kotouttamisohjelman päivitystä sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa tälle vuodelle. Kokouksen asioihin voi perehtyä  kaupunginhallituksen pöytäkirjassa, jossa on myös liitteitä, muun muassa tilinpäätös ja toimintakertomus.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta