Kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.9.2019

Julkaistu 11.09.2019

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.9.2019 :

 • hyväksyä Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan välisen sopimusluonnoksen
  matkailun myyntipalvelun käynnistämisestä vuosille 2020 – 2021
 • merkitä tiedoksi, että  paloasema on sijoitettu hankesuunnitelman mukaiselle paikalle
 • hankkia talouden ja hallinnon tarkastuspalvelut vuosille 2019 –2024 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä jätetyn tarjouksen mukaisesti.
 • että Viitasaaren kaupunki perii 1.1.2020 lukien Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle myöntämistään tertiäärilainoista korkoa euribor 12 kk + 1.5 % yksikköä ja kuitenkin vähintään 1 %. Laina maksetaan takaisin velkakirjaehtojen mukaisesti.
 • ostaa kaupungille takaisin 1 469 m²:n suuruisen Rakennus Saarela Oy -nimisen tilan, RN:o 25:5,
  aikaisempaa kauppahintaa vastaavalla hinnalla eli 58 600 eurolla
 • merkitä tiedoksi, että  valtuuston 18.6.2018 § 42 päätöksen perusteella maa-alueista vain osa myydään ja osa vuokrataan  ER-Sahalle
 • hyväksyä Paloaseman rakentamista koskevaan investointiin kuluvalle vuodelle 140 000 euron
  suuruisen lisämäärärahan, joka katetaan käyttämättä jääneestä Isoahontien kevyenliikenteen väylän (093139) investointimäärärahasta.
 • merkitä tiedoksi varhaiskasvatusjohtajan selvityksen ja sivistyslautakunnan päätöksen koskien valtuustoaloitetta lasten kokoaikaisen päivähoitotarpeen ja kustannusten selvittämisestä
 • myöntää valtuutettu Sonja Kekkoselle eron Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi valtuuston puheenjohtaja Sisko Linnan
  sairaanhoitopiirin valtuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • merkitä ilmoitusasiat, kuten Storumanin ystävyyskunnan edustajien vierailun Viitasaarella 2. -5.10.2019, tiedoksi
 • lähettää Keskustan valtuustoryhmän aloitteen Viitasaarelle muuttaville uusille työntekijöille
  kompensoitavista vuokra-asunnoista kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi
Takaisin uutisiin

Hae sivustolta