Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuljetuspalveluiden tuottajat on nyt valittu – kuljetukset varataan uusilta tuottajilta 1.3.2023 alkaen

Julkaistu 16.11.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökuljetuksia varten on valittu kaksi välityspalveluntuottajaa. Asiakkaat varaavat kuljetukset uusilta välityspalveluntuottajilta 1.3.2023 alkaen. Siihen saakka asiakkaat tilaavat kyydit nykyisistä tilausnumeroista.

Valitut välityspalveluntuottajat ovat Keskustaksi Oy ja Keski-Suomen matkojenyhdistelykeskus ja Jytaksi Oy:n yhteenliittymä. Kummallakin välityspalveluntuottajalla on taksiautoja ympäri Keski-Suomea. Molemmilla tuottajilla tulee olemaan asiakkaille omat puhelinnumerot, joista asiakkaat varaavat kuljetuksen.

Hankinnassa yhdistettiin samaan sopimukseen kuljetusten välitys ja autojen saatavuus eli kyse on henkilöliikenteen kokonaispalvelusta. Valitut kyydinvälityskeskukset ottavat vastaan kuljetusten tilaukset, aikatauluttavat kuljetukset ja vastaavat myös siitä, että asiakas saa kuljetuksen.

– Valitut välityspalveluntuottajat vastaavat täysin palvelun saatavuudesta ja tilausten oikeanaikaisuudesta sekä kaluston riittävyydestä. Nykyisessä välityksen toimintamallissa käyttöön otettu ”toivetaksimalli” on tarvittaessa käytettävissä myös tulevien välityspalveluntuottajien toiminnassa, sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen selventää.

Hankinnassa on huomioitu myös kuljetuksia suorittavan autoilijan hinnoittelu. Autoilija saa liikennöinnistä yleisesti taksiliikenteessä olevaan hinnoitteluun rinnastettavissa olevan korvauksen ilman alennuksia. Lisäksi kaikille autoilijoille maksetaan sama liikennöintikorvaus riippumatta siitä, kumman välityspalveluntuottajan liikennöintiä autoilija suorittaa.

Kuljetuspalveluiden kilpailutus on tehty joustavalla hankinnalla ja käytetty neuvottelumenettelyä.

– Se tarkoittaa sitä, että jo hankintaprosessin alkuvaiheessa neuvottelumenettelyyn valittujen välityspalveluntuottajien kanssa on voitu keskustella yhdessä, miten palvelu olisi toimivampaa, sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää, Hyötyläinen tarkentaa.

Asiakkaalle vapaus valita – asiakkaat saavat tarkemmat ohjeet kotiosoitteeseen 

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia käyttävä asiakas voi jatkossa valita kummalta palvelutuottajalta hän tilaa kuljetuksen. Palvelun aloitushetkellä asiakkaat jakautuvat kahdelle palveluntuottajalle tasan. Myös tuottajan vaihtaminen on mahdollista tietyin ehdoin. Esimerkiksi asiakkaan on mahdollista tehdä ensimmäinen vaihto kuukauden kuluessa asiakkaan rekisteröitymisestä palveluntuottajan asiakkaaksi. Asiakas voi olla yhden palveluntuottajan asiakkaana kerrallaan. Valinnanvapaus on toivottu asia asiakkaiden suunnalta.

Ryhmäkuljetuksista vastaa Keskustaksi Oy. Ryhmäkuljetukset ovat esimerkiksi ikääntyneiden päiväkeskus- ja kehitysvammaisten päivätoimintakuljetuksia. Näiden palveluiden piirissä olevilla asiakkailla ei ole mahdollisuutta vaihtaa palveluntuottajaa.

Kuljetuspalvelupäätöksen saaneet asiakkaat saavat kuljetuspalveluiden käytöstä ja vaihtomahdollisuudesta sekä kuljetuspalveluiden tilausnumeroista tarkemmat asiakasohjeet.

Käyttöönottoprojektilla varmistetaan kuljetuspalveluiden toimivuus 

Hyvinvointialueella ja valituilla välityspalveluntuottajilla on meneillään järjestelmän käyttöönottoprojekti. Käyttöönottoprojektiin osallistuvat muun muassa kuljettajat, tilaajan yhteyshenkilöt ja välityspalvelun henkilökunta. Projektiin sisältyy muun muassa koulutus, välitysjärjestelmän toimivuuden ja kuormituksen testaus, reititysten luominen, asiakasohjeiden päivitys yhdessä tilaajan kanssa sekä todellisten kuljetustilanteiden simulointi.

– Projektilla varmistetaan, että kun palvelu otetaan asiakaskäyttöön, kaikki toimii joustavasti ja laadukkaasti, selvittää sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen.

Lisätietoja:
Sari Hyötyläinen, sovellusasiantuntija, p. 050 312 5380, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Elina Hienola, palvelupäällikkö, p. 050 331 2737, Jyväskylän kaupungin vammaispalvelut
Lasse Leppä, toimialajohtaja, p. 050 599 9545, Keski-Suomen hyvinvointialue

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta