Kirjastossa käynnistyy kotoutumista edistävä hanke Viitasaarella ja Pihtiputaalla – Toimintaan rahoitusta aluehallintovirastolta vuosille 2023-2024

Julkaistu 23.08.2023

Viitasaaren ja Pihtiputaan kirjastoissa käynnistyy kotoutumista Suomeen edistävä hanke. Aluehallintovirasto myönsi Wiitaunionin aluekirjastolle rahoitusta Kohtaa ja kotiudu -hankkeeseen. Hanke alkaa vuonna 2023 ja ja jatkuu 2024. Vaikka kuntapariyhteistyö Wiitaunioni päättyy vuoden 2023 lopussa, aluekirjasto jatkaa edelleen Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisenä toimintana.

Käytännössä kotouttamista tullaan edistämään esimerkiksi teemaan liittyvän infopisteen perustamisella kirjastoihin, tietopaketin kokoamisella vapaa-ajan palveluihin liittyen sekä kielikahvilatoiminnan käynnistämisellä ja monikulttuurisella kokkauskurssilla. Aluekirjaston kanssa hankkeen käytännön toteuttamisessa ovat eri yhteistyökumppanit.

Hankkeen päätavoitteita ovat:
1. Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen: Järjestetään yhteistä monikulttuurista toimintaa, jossa paikalliset ja muualta Suomeen muuttaneet pääsevät tapaamaan toisiaan luontevissa ja epävirallisissa yhteyksissä ja tutustumaan toisiinsa. Ulkomaalaiset pääsevät paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja oppivat Suomen kulttuurista, suomalaiset taas oppivat ymmärtämään paremmin muita kulttuureja ja sopeutumaan monikulttuuriseen ympäristöön.
2. Maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen: Otetaan maahanmuuttajia mukaan kuntien, järjestöjen, seurojen ym. toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, kuullaan toiveita siitä, millainen toiminta auttaisi kotoutumisessa, tiedotetaan asioista siten, että kaikkien kielestä ja kulttuurista riippumatta on helppo saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa.
3. Kielen oppimisen ja digitaitojen tukeminen: Järjestetään tilanteita, jossa vieraskieliset pääsevät harjoittelemaan, kuulemaan ja puhumaan suomen kieltä, tarjotaan tietoa suomen kielen opiskelumahdollisuuksista, tarjotaan kirjaston digilaitteita käyttöön, opastetaan tarvittaessa digilaitteiden/palveluiden käytössä.
4. Kirjaston monikulttuuristen valmiuksien edistäminen, kirjaston monipuolisempi hyödyntäminen sekä kirjastoon liittyvien mielikuvien laajentaminen: Kohdennetaan kirjaston monipuolisista palveluista tiedottamista myös maahanmuuttaja-asiakkaille, hyödynnetään kirjastoa ja sen tiloja monipuolisemmin monikulttuurisen toiminnan järjestämiseen.

Kirjastoihin suunniteltujen infopisteiden tarkoituksena olisi tarjota paikka, johon voi matalalla kynnyksellä tulla kyselemään ja keskustelemaan esimerkiksi Suomessa sekä Viitasaarella ja Pihtiputaalla asumiseen liittyvistä asioista, kuten paikallisista palveluista tai omien asioiden hoitamisesta.

Viranomaisten palvelupisteet hoitavat edelleen viralliset asiat, mutta kirjaston pisteeltä voisi saada esimerkiksi tietoa siitä, mihin viranomaistahoon tai kehen voi olla yhteydessä missäkin asiassa, mitä kaikkia palveluita alueella tarjotaan eri elämäntilanteisiin liittyen sekä samalla hyödyntää kirjaston monipuolisia palveluita esimerkiksi internetin ja digilaitteiden käyttöön, tiedonhakuun ja opiskeluun liittyen.

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa infopisteellä voidaan tarjota hankkeen ajan, mutta infopisteelle koottavat tietokansiot esimerkiksi paikallisista palveluista ja yhteystiedoista ovat vapaasti katseltavissa ja hyödynnettävissä hankkeen päätyttyäkin. Infopisteen käytännön toteutus ja palveluajat tarkentuvat hankkeen aikana.

Hankkeessa mukana olevia tahoja ovat Wiitaunionin aluekirjaston lisäksi Wiitaunionin hyte-työ ja liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimi, Viitaseudun Opisto ja Viitasaaren alueen musiikkiopisto, Viitasaaren seurakunta sekä Viitasaaren ja Pihtiputaan Ukraina-koordinaattori. Lisäksi yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman monien järjestöjen sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Minna Parikka

hankevetäjä

040 716 1317 Soita

Yksikkö

Wiitaunionin aluekirjasto

Toimipaikka

Viitasaaren kirjasto ja Pihtiputaan kirjasto

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta