Kokoontumisrajoitukset tiukentuvat Wiitaunionin alueella – Kuntien tiloissa toimintaan ohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Julkaistu 22.01.2022

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kiristetään kokoontumisrajoituksia sekä vaaditaan toimenpiteitä eri tiloissa koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi. Myös Wiitaunionin Viitasaaren kaupunkia ja Pihtiputaan kuntaa koskevan päätöksen mukaiset rajoitukset ja toimenpiteet ovat voimassa 23.1.-20.2.2022.

Yleisissä kokouksissa sekä yleisötilaisuuksissa kokoontumisrajoitus on enintään 20 henkilöä. Rajoitus koskee sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. Rajoitus ei koske yksityistilaisuuksia. Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Tilaisuuksien osallistujarajoitusten lisäksi aluehallintovirasto rajoittaa myös toimintaa eri tiloissa. Päätös koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit). Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tietyn mittaisia turvavälejä päätöksessä ei kuitenkaan edellytetä.

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Tiloista vastaavat tahot tekevät ratkaisut itsenäisesti. Perjantaina 21.1.2022 kokoontunut Wiitaunionin johtoryhmä päätti kunnan ja kaupungin omien tilojen käytöstä sekä turvallisuustoimien suunnitelmista.

Toiminnanharjoittajat voivat vaatia koronapassia asiakkailta ja osallistujilta myös tammikuussa, vaikka koronapassin käyttö ei ole vaihtoehtoista voimassa oleville rajoituksille 31.1. saakka. Toiminnanharjoittajat päättävät koronapassin käytöstä itsenäisesti, Wiitaunionin tiloissa ei edellytetä koronapassia.

Alla olevat Wiitaunionia koskevat ohjeet ja turvallisuustoimet ovat voimassa 23.1.-20.2.2022. Kirjalliset suunnitelmat turvallisuustoimista ovat toimitiloissa näkyvillä asiakkaille. Toimitiloista vastaavat voivat täydentää suunnitelmia hallitsemiensa tilojen osalta tarvittaessa.

Tarkat ohjeet ovat tilojen sisäänkäyntien yhteydessä nähtävillä. Kaikkia tiloja koskee vahva maskisuositus kohdatessa muita ihmisiä. Tiloihin saa tulla vain oireettomana, niissä on noudatettava tehostettua käsi- ja yskimishygieniaa sekä pidettävä turvavälejä. Alla listattujen tilojen lisäksi ohjeet koskevat muun muassa Uimahalli Simmaria, kirjastoja sekä kaikkia kunnallisia harraste- ja nuorisotiloja.

Kaupungin- ja kunnantalolla asiointi vain ennakkoon sopimalla, yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.

Aluevaalien äänestystiloissa sisällä yhtäaikaisesti olevien henkilöiden määrä rajataan niin, että turvavälit voidaan pitää.

Liikunta- ja urheilutiloissa harjoituksissa voivat olla mukana vain urheilijat, valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt. Sisätiloissa tapahtuvaan harjoitustoimintaan ei päästetä yleisöä. Puku- ja pesuhuonetilojen käyttöä suositellaan välttämään. Jos tämä ei ole mahdollista, ko. tiloissa suositellaan viettämään aikaa mahdollisimman vähän, turvavälit ja yleinen hygienia huomioiden.

Kumpulan avantouintipaikalla sisätiloissa saa olla kerrallaan enintään kolme henkilöä.

Etätyötiloissa eli Lennättimessä ja Hubteekissa yhdessä tilassa enintään 10 henkilöä.

Viitasaaren perhekeskuksen tiloissa ei järjestetä toimintaa 20.2.2022 saakka.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta