Kotihoidon tuen kuntalisä maksuun 1.9.2022 lukien ja henkilöstöetuja korotetaan

Julkaistu 14.06.2022

Kaupunginvaltuusto kiinnitti kesäkuun kokouksessaan huomiota erityisesti lapsiperheisiin ja päätti, että Viitasaaren kaupunki myöntää  1.9.2022  lähtien kuntalisää hoitorahan korotuksena niille perheille, jotka saa­vat Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yh­tä alle 3-vuotiasta lasta. Kuntalisän suuruus on 150 €/kk kaikista alle 3-vuotiaista lapsista kus­ta­kin erikseen, joista maksetaan kotihoidon tukea. Perheen kaikki lapset hoi­de­taan kotona. Tuen saaminen ei estä lapsen osallistumista avoimiin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin. Aiemmin tiedotettiin, että kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan 1.8. alkaen. Kelalla on kuntalisässä kahden kuukauden toimeenpanoaika, jonka vuoksi kuntalisää tullaan maksamaan Viitasaarella syyskuun alusta.

Avoin varhaiskasvatus alkaa Viitasaarella elokuussa 2022 perhekeskuksen tiloissa 1pv/vko lasten kerhotoimintana sekä 1pv/vko perhekerhona. Avoin var­hais­kas­va­tus on perheille maksutonta ja mahdollistaa kotihoidon tuen sekä kun­ta­li­sän maksamisen perheille.

Lisäksi myönnettiin lisämääräraha uuden varhaiskasvatusyksikön perustamiseen Hakamäelle.

Valtuusto myhäili  viime vuoden hyvän tilinpäätöksen johdosta ja ilmaisi tyytyväisyytensä kaupungin erinomaiseen taloustilanteeseen ja korotti samalla henkilökuntaetuuksia lisäämällä ePassiin 200 euroa kuluvalle vuodelle.

Alla linkki valtuuston nauhoitettuun kokoukseen.

https://www.youtube.com/watch?v=IH_yQLkp8U4

Uutisartikkelia päivitetty 17.6. kotihoidon tuen kuntalisän alkupäivämäärästä.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta