Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustukset haettavana 28.2.2020 mennessä

Julkaistu 03.02.2020

Viitasaaren vapaa-aikapalvelut julistaa haettavaksi 28.2.2020 mennessä

TOIMINTA-AVUSTUKSET urheiluseuroille ja nuorisojärjestöille

Hakemukseen tulee liittää vuoden 2019 toiminta- ja tilikertomus sekä vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Kulttuuritoimen KOHDEAVUSTUKSET järjestöille, yhteisöille, työryhmille sekä yksityisille

Avustusta voi hakea yksittäisen, kohdeluontoisen hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia myönnetään viitasaarelaisille yhdistyksille, muille yhteisöille, työryhmille ja henkilöille koko vuoden ajan. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi avustuksen käyttötarkoitus, kohteen kustannusarvio sekä hakijan yhteystiedot. Hakemuksen tulee olla perillä ennen tapahtuman tai toiminnan käynnistämistä.

ERITYISAVUSTUS KULTTUURIN ERILLISHANKKEISIIN

Viitasaaren kulttuuritoimen talousarvioon on varattu 10.000,- euron määräraha kulttuurin erillishankkeiden tukemiseen Viitasaarella. Avustuksilla tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on mm. parantaa kulttuurin saavutettavuutta, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä tuoda kulttuuri lähemmäksi kuntalaisia. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä hankkeen pääasiallinen sisältö, vastuuhenkilöt, yhteystiedot, aikataulu sekä arvioidut kokonaiskustannukset.


ERITYISAVUSTUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI

Viitasaaren liikuntatoimen kuluvan vuoden talousarvioon on varattu 10.000,- määräraha käytettäväksi toimenpiteisiin, jotka tähtäävät viitasaarelaisten lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen. Avustusta voivat hakea yhteisöt, työryhmät sekä yksityiset toimijat. Hakijataho voi olla myös paikkakunnan ulkopuolelta. Hakemuksesta tulee selvitä toimenpiteet, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa, liikunnan järjestäjä, aikataulu, kohderyhmänä olevien lasten ja nuorten arvioitu määrä sekä arvioidut kokonaiskustannukset.

Avustusten hakeminen

Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 28.2.2020 mennessä osoitteella Vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Hakemuslomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta email. liisa.hypponen@viitasaari.fi, kaupungintalon infosta tai kaupungin nettisivulta.

Lisätietoa antaa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto p. 044 4597 570 tai jorma.rihto@viitasaari.fi.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta