Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut-hankintailmoitus

Julkaistu 10.08.2023

Hankinnan kohteena on pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kuntouttava työtoiminta voi sisältää ryhmämuotoista valmennusta, yksilöohjausta sekä työskentelyä eri työtehtävissä. Työtoiminta tapahtuu läsnä olevana palveluntuottajien määrittelemissä tiloissa.

HUOM: Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 13 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Hyvinvointialue voi hankkia kuntouttavan työtoiminnan palvelua tekemällä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamisesta rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Yritykset eivät voi jättää osallistumishakemusta, vaan ne hylätään automaattisesti. Alihankinta on mahdollista hankkia yritysmuotoiselta toimijalta laissa säädetyin osin.

 

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta