Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä

Julkaistu 19.04.2024

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ ,
Kivijärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
19.4.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta, eli 26.4.2024.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n
mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa kiviaineksen
louhintaa Kivijärven Lukkarinkallion alueella sijaitsevalla louhimolla huhti-joulukuussa 2024.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.4.–27.5.2024 Viitasaaren kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta
julkaistaan Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806
sähköposti: saara.lind@viitasaari.f

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta