Kylien kyytejä suunnitellaan kutsuliikenteenä – Viitasaaren kyläkyytien vaihtoehtoja esiteltiin kaupungintalolla

Julkaistu 24.08.2023

Viitasaaren haja-asutusalueelta järjestettäviä kuljetuksia, niin sanottuja kyläkyytejä suunnitellaan toteutettavaksi kutsuliikenteenä. Kutsuliikenteenä toteutettavissa kyläkyydeissä Viitasaari olisi jaettu eri alueisiin, joista kuljetukset ajettaisiin tiettyinä päivinä. Kyytiä tarvitsevat henkilöt tilaisivat matkan soittamalla viimeistään edellisenä päivänä. Tässä vaiheessa esitettävät tiedot perustuvat alustaviin suunnitelmiin. Käytännössä toteutettavat kyläkyydit voivat poiketa esitetyistä useista eri syistä.

Nyt Viitasaarelle suunniteltavassa kutsuliikenteessä ei ole kiinteitä reittejä, vaan asiakkaat haetaan mahdollisimman läheltä kotia käytettävän pikkubussin kääntymisen vaatima tila ja tieolosuhteet huomioiden. Kutsuliikenteessä samaan ajoneuvoon haetaan tietyllä alueella kuljetuksen tilanneet henkilöt. Pääasiassa kultakin kyläkunnalta olisi esitettyjen suunnitelmien perusteella kuljetus yhtenä päivänä viikossa, mutta matkan varrelta olevilta kyläkunnilta kyytiin voisi nousta useammin.

Alustavassa suunnitelmassa esitetyt kutsuliikenteen alueet, täsmentyvät suunnittelut edetessä
Maanantai: Kymönkosken, Toulatin, Mäntylän ja Suovanlahden suunta
Tiistai: Keitelepohjan, Kotvalan, Huopanan, Keihärinkosken ja Soliskylän suunta
Torstai: Viitakankaan, Pasalan, Kärnän ja Kumpumäen suunta
Perjantai: Ilmolahden, Niinilahden, Vuorilahden ja Huopanan suunta

Tämän hetken suunnitelmissa kylien kutsukyydit olisivat aamulla kyläkunnilta keskustaan ja iltapäivällä takaisin. Kyläkuntien lisäksi kuljetusjärjestelyssä on huomioitu keskustaajamassa liikkumisen tarve. Kyläkuntien kuljetusten välisenä aikana päivällä keskustaajamassa ajettaisiin kiinteä reitti eri suuntiin. Keskustaajaman kuljetukset mahdollistavat niin alueella asuvien kuin kyläkunnilta saapuneiden liikkumisen.

Kyläkyytejä ja vaihtoehtoisia toteutusmalleja käsiteltiin kaupungintalolla tiistai-iltana 22.8.2023. Tilaisuudessa alueittaisen kutsuliikenteen lisäksi suunnitelmat esiteltiin reittipohjaisesta palveluliikenteestä. Tilaisuudessa esitetyistä malleista kutsuliikenne nähtiin parempana vaihtoehtona, koska se palvelisi käyttäjiä paremmin ja olisi edullisemmin toteutettavissa. Suunnitelmista on pyydetty palautetta liikennöitsijöiltä. Lausunnot palveluliikennesuunnitelmaa varten kysyttiin kyläyhdistyksiltä sekä vanhus- että vammaisneuvostoilta.

Viitasaaren kaupunki on hankkinut haja-asutusalueen kuljetusten suunnittelun Linea Konsultit Oy:ltä ja hakenut ELY-keskukselta valtionavustusta suunnittelun rahoittamiseen. Rahoittajan kanssa käydään suunnitelmia läpi syyskuussa. Kaupungin tavoitteena on, että suunnitelmat valmistuvat ja kyytien kilpailutus tehdään vuoden 2023 aikana.

Kyläkyytien suunnittelu pohjautuu valtuustoaloitteeseen liittyen kuntalaisten yhdenmukaisiin palveluihin asuinpaikasta ja iästä riippumatta. Perusturvalautakunta teetti palveluista kyselyn haja-asutusalueella asuville yli 75-vuotiaille. Lautakunta ja kaupunginhallitus esittivät yhtenä konkreettisena toimenpiteenä kaikille avointa kuljetuspalvelua.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta