Lisää rantapolkua Haapasaareen – Viitasaarella panostetaan lähivirkistysalueisiin

Julkaistu 14.05.2021

Viitasaarella panostetaan virkistysalueiden kehittämiseen, sillä vuodelle 2021 on saatu valtionavustus. Avustus on tarkoitettu lähivirkistyskohteisiin ja Viitasaarella siihen liittyvät toimenpiteet kohdistuvat keskustaajaman alueelle sekä Vanhaan Kirkkosaareen. Ensimmäisten konkreettisten toimenpiteiden joukkoon kuuluu Haapasaaren rantapolun kehittäminen.

Viitasaaren keskustassa olevassa Haapasaaressa on muun muassa kirkko, hautausmaa ja terveyskeskus. Saaren toisella, keskustan puoleisella rannalla on ollut polku tsasounasta saaren kärkeen. Nyt polku jatketaan terveyskeskuksen rantaan saakka. Polusta tehdään helppokulkuinen. Saaren kärkeen suunnitellaan myös esteetöntä nuotiopaikkaa. Polun sijainti on esitetty Kansalaisen Karttapaikassa.

Avustusta käytetään myös Savivuoren ulkoilualueen toimenpiteissä. Esimerkiksi Paniaisniemen aluetta on tarkoitus muokata esteettömäksi niin, että laavusta, nuotiopaikasta ja Keiteleelle avautuvasta näkymästä voi nauttia vaikkapa pyörätuolista.

Muista lähivirkistysalueiden toimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin.

Etäämmällä keskustasta oleviin kohteisiin valtionavustusta ei voi käyttää, mutta niissä jatketaan aiemmin aloitettua työtä. Jo vuosien 2019 ja 2020 aikana Viitasaaren kaupunki on panostanut erilaisten luonto- ja virkistyskohteiden kehittämiseen. Yksi suosituimmista kohteista on Koljatin kallioalue, jossa on uudistettu rakenteita ja paikalle vievää tietä. Jylhän kallion alla olevalle laavulle vie noin 600 metriä suuntaansa oleva polku, joka on viitoitettu ja sille on tehty uusia pitkospuita ja portaat. Lisäksi laavun luo on tehty uusi laituri ja polttopuuliiteri polun lähtöpisteeseen. Luonnonsuojelualueen luonnosta ja historiasta kertovat kyltit on uudistettu, samoin opasteita Siniseltä tieltä pysäköintialueelle.

”Varsinkin lomien aikaan Koljatissa on ollut paljon kävijöitä. Kasvanut käyttö ja tarpeet huomioidaan laajentamalla pysäköintialuetta sekä tekemällä laavun luo toinen nuotiopaikka ja pöytäryhmä”, luontokohteissa työtä koordinoinut Jukka Hallberg kertoo.

Keväällä ajankohtaisin kohde on Heinä-Suvanto, joka on jopa kansainvälisesti merkittävä lintukosteikko. Viitasaaren itäosassa olevan kosteikon reunasta voi tarkkailla luontoa lintutornista. Myös Heinä-Suvannolle on tehty uusia opasteita Siniseltä tieltä lähtien sekä parannettu pysäköintimahdollisuuksia.

Kaupungin ylläpitovastuulle on siirtymässä tänä vuonna uusia kohteita käsiteltävänä olevalla kummisopimuksella. Ottamalla kummisopimuksella Metsähallituksen tuli- ja laavupaikkoja huoltoonsa kaupunki varmistaa, että myös nämä muun muassa luvallisen avotulen tekemisen mahdollistavat paikat pysyvät käytössä.

Ylä-Keiteleen rantautumispaikkoja kohteista ovat Honkasaari, Lintusaari, Selkäsaari sekä mantereella oleva Soliskaarre, Muuruejärvellä Rajasaari. Luotosen alueella sopimukseen kuuluvat Iso-Saukkosen autiotupa sekä Kangasjärven kotalaavu ja Kymönkoskella Karoliinan portaiden rakenteet. Myös Heinä-Suvannon retkeilyrakenteiden hoito on sopimuksen myötä siirtymässä nyt täysin kaupungin vastuulle.

Luontokohteita voivat ottaa hoidettavakseen esimerkiksi kyläyhdistykset ja erilaiset seurat. Kaikille avoimena pidettävien kohteiden hoidosta, vastuista ja korvauksista sovitaan kaupungin kanssa tehtävällä sopimuksella.

Kohteiden hoidosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Jukka Hallbergiin, jukka.hallberg@viitasaari.fi, 040 663 5906

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta