Millaisen Keski-Suomen hyvinvointialueen sinä haluat – vaikuta nyt hyvinvointialueen strategiaan

Julkaistu 23.03.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaan voi vaikuttaa nyt. Kaikille keskisuomalaisille on avoinna kysely siitä, miten nykyisin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut Keski-Suomessa toimivat ja miten niitä pitäisi parantaa.

”Keskiössä on se, miten palvelut tukevat meidän kunkin omaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ja miten palveluja pitäisi uudistaa. Tavoitteenamme on turvata hyvää arkea kaikille keskisuomalalaisille. Lähtökohtana on se, miten asiat nyt koetaan ja minkä asioiden pitäisi muuttua”, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Kevään aikana hyvinvointialuestrategiaa valmistellaan niin, että aluevaltuusto hyväksyisi sen 14. kesäkuuta. Hyvinvointialuestrategiassa luodaan hyvinvointialueen visio, missio ja strategia, joka pitää sisällään myös hyvinvointialueen arvot. Hyvinvointialueen rakentuu useasta nykyisestä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja järjestävästä organisaatiosta.

”Tavoitteenamme on rakentaa monesta hyvästä yksi parhaista. Yhteisten arvojen löytäminen on siinä välttämätöntä. Rakennamme strategian myötä uuden hyvinvointialueen identiteettiä ja toimintatapoja ja ne rakentuvat arvoille, jotka jaamme Keski-Suomessa. Strategian myötä vahvistuu se, millainen hyvinvointialue haluamme olla”, Aula sanoo.

Vastaa strategiakyselyyn
Kysely on avoinna 1.4. saakka osoitteessa hyvaks.fi/strategia. Kysely lähetetään erikseen myös hyvinvointialueen tulevalle henkilöstölle, kuntajohdolle, kuntien vaikuttamistoimielimille, järjestöille, seurakunnille ja yksityiselle toimijoille.

”Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Se on tärkeää, koska strategia ohjaa keskisuomalaisten yhteisen hyvinvointialueen rakentamista ja tulevaisuutta”, kertoo vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.

Aluevaltuusto on juuri aloittanut strategiapohdinnan ja se jatkaa sitä 7.–8.4. strategiatyöpajassa, jossa hyödynnetään kyselyn vastauksia. Lisäksi henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa syvennetään näkökulmia, jotka liittyvät muun muassa palvelujen saatavuuteen ja niiden uudistamisen mahdollisuuksiin, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen, henkilöstön osaamiseen ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin.

Hyvinvointialuestrategian myötä kirkastuu, miten Keski-Suomessa edistämme yhdenvertaisuutta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista ja kustannusten kasvun hillintää. Strategiatyö jatkuu syksyllä palvelustrategian valmistelulla, jossa tarkennetaan palveluiden tuottamistapoja. Lisäksi syksyn aikana täsmennetään hyvinvointialue- ja palvelustrategian tavoitteita.

Lisätietoja
• aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
• vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta