Monikulttuurinen Elämäni ruoat -tapahtuma 20.3.2024 – Kaikille avoimen nyyttärikohtaamisen lisäksi runsaasti tapahtumia Satakielikuukauden aikana

Julkaistu 09.03.2024

Elämäni ruoat on monikulttuurinen tapahtuma rasisminvastaisella viikolla keskiviikkona 20.3.2024 klo 17-20 Viitasaaren seurakuntatalolla, Pappilantie 6 (Google Maps). Kaikki tulijat voivat nyyttäriperiaatteella tuoda tapahtumaan oman elämänsä suosikkiruokaa yhteiseksi syötäväksi, suolaista tai makeaa. Tavoitteena on saada tarjolle erilaisia ruokia eri kulttuureista. Tilaisuuden alussa eri toimijat Viitasaarella esittelevät lyhyesti toimintaansa, jaossa on myös esitteitä ja tärkeitä yhteystietoja. Toimijoiden esittelyt ovat suomeksi tai englanniksi toiveiden mukaan, ja ne tulkataan ukrainaksi. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, ja toivommekin, että ihmiset tulevat rohkeasti kohtaamaan toisia, tutustumaan muihin ihmisiin ja kulttuureihin sekä kuulemaan Viitasaaren eri palveluista. Lisäksi tilaisuudessa kartoitetaan toiveita mm. tuleviin tapahtumiin liittyen. Tapahtuma järjestetään yhteistyönä Viitasaaren kaupungin, Viitasaaren seurakunnan sekä Viitasaaren kirjaston Kohtaa ja kotiudu –hankkeen toimesta. Tapahtuma on osa Satakielikuukautta (21.2.-21.3.), joka juhlistaa äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta, sekä rasisminvastaista viikkoa (18.-24.3.).

”Food of my life” is a multicultural event during the anti-racism week on Wednesday 20.3.2024 at 17-20 at Viitasaari parish house, Pappilantie 6 (Google Maps). Everyone can bring the favorite food of their life, salty or sweet, to the event. The aim is to have a variety of dishes from different cultures at the table. At the beginning of the event, the different organisations and actors in Viitasaari will give a short presentation of their activities/services, and brochures and important contact information will be distributed. The presentations will be in Finnish or English, depending on your wishes, and will be translated into Ukrainian. The event is free of charge and open to all, and we hope that people will feel encouraged to come and meet others, get to know other people and cultures, and learn about the different services and hobbies available in Viitasaari. The event will also be a chance to share wishes for future events, among other things. The event is organised in cooperation between the City of Viitasaari, Viitasaari Evangelical church and Viitasaari Library’s ”Kohtaa ja kotiudu” -project. The event is part of the national Multilingual month (21.2.-21.3.), which celebrates native languages and linguistic diversity, as well as the anti-racism week (18.-24.3.).

Satakielikuukausi on helmi- ja maaliskuulle sijoittuva valtakunnallinen teemakuukausi, joka juhlistaa äidinkieltä ja kielellistä moninaisuutta. Tämän kuukauden aikana pyrimme erityisesti huomioimaan paikkakunnallamme asuvia vieraskielisiä kutsumalla heitä yhdessä meidän paikallisten kanssa osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin, joita täällä järjestetään. Lisäksi pyrimme lisäämään myös paikallisten tietämystä monikulttuurisuudesta, eri kieliryhmistä sekä rasismista. Toimintaa järjestävät eri tahot Viitasaarella, ja kirjasto on mukana toiminnan järjestämisessä osana Kohtaa ja kotiudu –hanketta.

Tapahtumia Viitasaarella Satakielikuukauden 2024 aikana:

Eri kieliä ja maita käsittelevät kirjanäyttelyt kirjastossa maaliskuun aikana
11.3. Monikulttuurisuutta ja erilaisuutta käsittelevä tarinallinen konsertti alle kouluikäisille lapsille Viitasaari Areenalla klo 9.30
12.3. Perheilta perhekeskuksella klo 16-18
13.3. Naisten liikunta- ja saunailta Lummeniemessä klo 17.30-20.30
21.3. Miesten saunailta Lummeniemessä klo 18 alkaen

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.2024:
Rasmus ry:n julistenäyttely kirjastolla
18.3. kielikahvila kirjastolla klo 18-19.30
20.3. Päätilaisuus ”Elämäni ruoat” seurakuntatalolla klo 17-20
22.3. Satutuokiot kirjastolla, aiheena monikulttuurisuus klo 9.15 ja 10.00 (samansisältöiset tuokiot)
22.3. Seurakunnan iltaperhekerhon virpovitsatalkoot seurakuntatalolla klo 16-18

The Multilingual month is a national theme month during February and March, celebrating native languages and linguistic diversity. During this month, we make a special effort to pay attention to the foreign-language speakers living in our community by inviting them, together with the locals, to participate in the various events that take place in our town. We also aim to raise local awareness about multiculturalism, different language groups and racism. The activities of this month are organised by different organisations, and the library is participating as part of the library’s ”Kohtaa ja kotiudu” -project.

Some of the events in Viitasaari during the Multilingual Month 2024:

Little book exhibitions on different languages and countries in the library during March
11.3. Musical theatre performance about diversity for children under school age at Viitasaari Areena at 9.30 a.m.
12.3. Family evening at the Family Centre at 16-18
13.3. Women’s sports and sauna night in Lummeniemi from 17.30 to 20.30
21.3. Men’s sauna night in Lummeniemi starting at 18.00

Anti-racism week 18.-24.3.2024:
Rasmus ry poster exhibition at the library
18.3. Language café at the library at 18-19.30
20.3. Main event ”Food of my life” at the parish hall from 17-20
22.3. Storytime at the library, on the theme of multiculturalism at 9.15 and 10.00 (same theme)
22.3. Family club’s ”virpovitsatalkoot” at the parish house at 16-18

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta