Palveluliikenne Viitasaaren kyläkunnilta aloitetaan huhtikuussa 2024 – Kuljetus tilataan puhelimitse viimeistään edellisenä arkipäivänä

Julkaistu 19.03.2024

Viitasaarella aloitetaan palveluliikenteen kyläkunnilta huhtikuun alussa. Kutsupohjaisella palveluliikenteellä kaupunki tarjoaa kaikille vakituisille ja kausiasukkaille mahdollisuuden käydä keskustaajamassa kerran viikossa. Palveluliikenteen ajantasaiset tiedot julkaistaan osoitteessa viitasaari.fi/palveluliikenne

Palvelu käynnistyy tiistaina 2.4. Palveluliikenteen meno- ja paluuliikenne samalle kylälle toteutetaan saman päivänä aikana niin, että keskustassa asiointiaikaa on klo 10.30-14 välillä. Asiakkaiden nouto- ja jättöaikaa puolestaan ei voi määritellä etukäteen, koska aikataulu riippuu päiväkohtaisesta liikennetarpeesta. Noutoaika aamupäivällä kyläkunnan suunnasta ilmoitetaan ennakkoon kyydin tilaajalle ja nouto keskustasta sovitaan menokyydin aikana.

Palveluliikenteen käytännön toteutuksen kaupunki hankkii J. Paanasen Liikenne Oy:ltä kaikille avoimen tarjouskilpailun tulosten perusteella.
”Kun Viitasaarella oli palveluliikennettä edellisen kerran, ajoimme sitä myös silloin. Vastaavasta toiminnasta on yrityksellämme siis hyvin kokemusta, mistä on nytkin hyötyä”, Pekka Mäkinen J. Paanasen Liikenteestä taustoittaa.

Kuljetus maksaa asiakkaalle yhteen suuntaan 5 euroa (sis. alv) ja kyytitarve ilmoitetaan puhelimitse numeroon 045 7832 8636. Tilaus on tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen oman alueen ajoa. Huhtikuun ensimmäiselle viikolle kyydin voi tilata maaliskuun viimeisellä viikolla, 25.-28.3.
Kyydin tarpeesta voi ilmoittaa arkisin klo 10-15. Kyydin voi sopia palveluliikenteessä ollessaan seuraavalle viikolle. Tilausnumeroon soittaminen maksaa normaalin matkapuhelinnumeron mukaisen taksan.

Kyyti on tarjolla kerran viikossa kultakin kyläkunnalta, liikennöitävä päivä riippuu alueesta. Päiväkohtaiset alueet on esitelty oheisessa kartassa.
Keskusta-alueella jättö- ja noutopaikat ovat asiakkaiden tarpeiden mukaisia, esimerkiksi kaupat, päiväkeskus ja terveyskeskus. Keskustaajaman sisällä liikenne paikasta toiseen on rajattu kaupungin järjestämän palveluliikenteen ulkopuolelle, joten ne jokainen asiakas sopii ja hankkii erikseen.

Erityisesti alueiden välisillä raja-alueilta kyytiä tarvitsevien kannattaa soittaa ajoissa palveluliikenteen tilausnumeroon. Alueet on määritelty konsulttien laatimien suunnitelmien perusteella.
Päiväkohtaisesti liikennöitäviä reittejä sovelletaan ajan myötä sen mukaan, miten ja mistä kutsuliikennettä käytetään ja miten päiväkohtaiset reitit saadaan järjestettyä kokonaisuutena mielekkäästi.

Palveluliikenne pohjautuu usean vuoden aikana kaupungin päätöksenteossa käytyyn keskusteluun ja esitettyihin toiveisiin Viitasaarella asuvien palveluiden yhdenvertaisuudesta iästä ja asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Yhdeksi ratkaisuksi esitettiin palveluliikennettä, jonka suunnittelu tilattiin Linea Konsultit Oy:ltä. Suunnitteluun saatiin ELY-keskukselta valtiontukea.
Kuntalaiset vaikuttivat suunnitelmiin avoimessa tilaisuudessa, jossa esiin tulleiden asioiden pohjalta palveluliikenne päätettiin toteuttaa kutsuliikenteenä vakioreittien sijaan. Kutsupohjaisen palveluliikenteen nähtiin palvelevan paremmin kuntalaisia ja liikennöinnin olevan kaupungille edullisempaa.
Suunnitelmista pyydettiin myös palautetta liikennöitsijöiltä ja lausunnot palveluliikennesuunnitelmaa varten kysyttiin kyläyhdistyksiltä sekä vanhus- että vammaisneuvostoilta.

Hankintapäätös palveluliikenteestä tehtiin kaupunginhallituksessa maaliskuun alussa. Päätös ei ehdi saada lainvoimaa ennen huhtikuun alkua, mutta liikennöinti voidaan käynnistää ehdollisena. Mahdollisista muutoksista tämän vuoksi ilmoitetaan kaupungin toimesta tarvittaessa.

 

 

Viitasaaren palveluliikenne

Kyyti on tilattava viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen oman alueen liikennöintiä. Kuljetus yhteen suuntaan maksaa 5 € ja maksetaan autossa. Kyyti tilataan numerosta 045 7832 8636 arkisin klo 10-15, viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen oman alueen reittiä. Puhelun hinta on normaali matkapuhelinverkkomaksu.

Päiväkohtaiset alueet

Maanantaisin
Keitelepohja
Valkeisjärvi
Kotvala
Keihärinkoski
Muurue
Huopana

Tiistaisin
Kymönkoski
Toulat
Haarala
Suovanlahti
Kiminki
Mäntylä

Keskiviikkoisin
Taimoniemi
Viitakangas
Pasala
Löytänä

Torstaisin
Vuorilahti
Ilmolahti
Niinilahti
Pyydysmäki
Jurvansalo
Soliskylä

Perjantaisin
Kolkku
Kumpumäki
Kärnä
Kymönkoski

Kartalla liikennöintialueiden rajat ovat viitteellisiä, tarkemmat tiedot päiväkohtaisista alueista saa tiedon kyytitilausnumerosta

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta