Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä –hanke on alkanut – Ilmastokoordinaattori vauhdittaa ilmastotyötä Viitasaarella

Julkaistu 26.08.2021

Viitasaaren kaupunki on aloittanut elokuun alussa Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hankkeen. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeeseen rahoituksen Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmastaan. Hankkeen tavoitteena on osallistaa ilmastotalkoisiin koko kaupunkiyhteisö ja juurruttaa ilmastotietoinen toiminta kiinteäksi osaksi kaupungin normaalia arkea. Hankkeeseen on palkattu ilmastokoordinaattoriksi Asta Silvanne. Ilmastokoordinaattorin työpanos on kaikkien viitasaarelaisten tahojen käytössä ilmastotyön vauhdittamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on siis osallistaa ilmastotalkoisiin koko kaupunkiyhteisö, juurruttaa toiminta kiinteäksi ja luontevaksi osaksi kaupungin normaalia toimintaa, luoda vahva kumppanuusverkosto paikallisten yritysten kanssa sekä saavuttaa yhdessä merkittäviä päästövähennyksiä. Osallistamisen yksi keino on lisätä tietoisuutta. Tietoisuutta siitä, mitä ilmasto ja ympäristötekoja kaupungissa on jo tehty ja tullaan tekemään.

”Viitasaaren kaupungissa on toteutettu jo monia kestävän kehityksen periaatteisiin tukeutuvia ekologisesti hyviä ratkaisuja. Viitasaaren kaupungille on laadittu vuonna 2017 uusiutuvan energian kuntakatselmus sekä ilmasto-ohjelma, johon on kirjattu tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Viitasaarella on siis jo tehty paljon ilmastomyönteisiä ja ympäristöystävällisiä toimia, joten Pikkasen parempia ilmastotekoja yhdessä -hanke on hyvää jatkoa näille jo tehdyille toimenpiteille”, toteaa ilmastokoordinaattori Asta Silvanne.

Hanke sisältää kolme eri osatoimenpidettä:

  1. otetaan käyttöön ilmastojohtamisen työkalut ja kehitetään ilmastoviestintää,
  2. luodaan paikallisten yritysten ja kaupungin yhteinen ilmastokumppanuusverkosto ja vauhditetaan yritysten ilmastotyötä ja
  3. otetaan Enni-energiansäästösovellus käyttöön kouluilla.

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Suomi voi saavuttaa tämä tavoitteen vain, jos myös kunnat ja alueet tekevät aktiivista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Kunnat vastaavat alueillaan muun muassa kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, energiayhtiöiden omistajaohjauksesta ja rakennusten lämmitysvalinnoista. Omien ilmastotekojensa lisäksi kunnat voivat monin tavoin edistää asukkaiden, elinkeinoelämän, maatalousyrittäjien ja muiden sidosryhmien ilmastotyötä. Kunnat toimivat paikallisen ja alueellisen ilmastotyön alustoina ja mahdollistajina, innostajina ja vauhdittajina.

”Kaupunkimme vision mukaan Viitasaari on luonnonläheisyyttä tarjoava vetovoimaisten palvelujen kaupunki. Ilmastohankkeen avulla edistämme strategiaamme seuraten kestävää kehitystä”, kertoo kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Lähes puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen uuden päästölaskentajärjestelmän mukaan kuntien päästöt ovat laskeneet taakanjakosektorilla kuitenkin vain 12 prosenttia vuosina 2005–2017. Päästöjen vaatimaton väheneminen suhteessa hiilineutraaliustavoitteeseen osoittaa, että kuntien ilmastotyön vauhdittamiselle on selkeä tarve.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta